MAAE vyzývá Írán, aby splnil povinnosti v oblasti záruk o mírovém využívání jaderného materiálu

DomůJaderné elektrárnyMAAE vyzývá Írán, aby splnil povinnosti v oblasti záruk o mírovém využívání jaderného materiálu

Rada Guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přijala usnesení vyzývající Írán, aby plně spolupracoval s MAAE. Spolupráce se má týkat plnění o zárukách nešíření jaderných zbraní (NPT Safeguards Agreement) a dodatkového protokolu (Additional Protocol). Irán má vyhovět MAAE bez dalšího prodlení. Usnesení předložené Francií, Německem a Velkou Británií bylo přijato hlasováním 25 ku 2 a 7 členů se zdrželo hlasování. Proti usnesení byly Rusko a Čína.

Usnesení navazuje na zprávy generálního ředitele MAAE Rafaela Mariana Grossiho v březnu a červnu. Zprávy popisují úsilí a interakce agentury s Íránem s cílem objasnit informace týkající se správnosti a úplnosti prohlášení Íránu podle dohody o zárukách a dodatkového protokolu. Dále MAAE chce objasnit odepření přístupu na dvě místa, kde se může vyskytovat nehlášený jaderný materiál.

„Rada Guvernérů opakuje vážné znepokojení, které generální ředitel vyjádřil ve své zprávě GOV/2020/30, že Írán neposkytl přístup agentuře podle dodatkového protokolu na dvě místa, a že diskuze vedené téměř rok za účelem vyjasnění otázek agentury týkajících se možného nehlášeného jaderného materiálu a jaderných činností v Íránu nevedly k pokroku,“ uvádí prohlášení k usnesení.

Usnesení zdůraznilo, že je důležité, aby státy plně informovaly o svých povinnostech v oblasti záruk a usnadnily přístup, jak je požadováno, jakmile to oznámí MAAE. Zdůraznilo zásadní a nezávislou roli MAAE při ověřování, jak Írán dodržuje své závazky v oblasti záruk, aby poskytl věrohodné ujištění o výlučně mírové povaze jaderného programu země.

Zdroj úvodní fotografie: MAAE/IAEA