MAAE zhodnotilo bezpečnost dlouhodobého provozu 3. bloku jaderné elektrárny Ringhals

DomůJaderné elektrárnyMAAE zhodnotilo bezpečnost dlouhodobého provozu 3. bloku jaderné elektrárny Ringhals

V Evropě stále panuje tlak na odstup od jaderné energetiky. Švédská politika rozhodovala o odstavení jaderných zařízení dokonce dříve, než Německo. Nyní se však karta otočila a Švédi zkoumají možnosti dlouhodobého provozování jaderné elektrárny Ringhals. S tím jim pomáhá mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Tým expertů z MAAE dokončil hodnocení dlouhodobého provozování (LTO) třetího bloku jaderné elektrárny Ringhals. Dle zprávy je výrobní blok připravený na LTO. Tým inspektorů porovnával skutečnosti s bezpečnostními standardy MAAE.

Čtyři bloky jaderné elektrárny Ringhals
Čtyři bloky jaderné elektrárny Ringhals Zdroj: Vattenfall

Třetí blok jaderné elektrárny Ringhals je tlakovodním rektorem západního typu (PWR) jehož provoz začal v roce 1981. Dle původního návrhu, podle kterého jsou stavěny 3. a 4. blok elektrárny, by měly být bloky odstaveny v roce 2021 a 2023. Provozovatel elektrárny, společnost Vattenfall, však plánuje prodloužit životnost bloků na 60 let.

Hodnocení bezpečnostních aspektů dlouhodobého provozování (mise SALTO) je obsáhlé testování strategií a klíčových elementů bezpečného LTO jaderných elektráren. Mise SALTO doplňuje misi kontrol provozní bezpečnosti (OSART), která je navržena pro hodnocení programů a činností klíčových z hlediska provozní bezpečnosti.

Mise SALTO může být zajištěna v kterékoliv době v průběhu provozu elektrárny, ačkoliv podle MAAE je nejvhodnější doba v průběhu posledních 10 let původně plánované životnosti. Obě mise jsou pořádány na žádost členského státu.

První mise SALTO byla na 3. bloku zajištěna v roce 2018. Prozatím poslední mise byla dokončena 15. září tohoto roku a byla zajištěna na žádost místního dozorného orgánu. Mise přezkoumala reakci na doporučení a návrhy z předchozích misí na elektrárně Ringhals.

Tým inspektorů, skládající se ze dvou expertů z Belgie a dvou pracovníků MAAE, sdělil, že personál elektrárny vylepšil správu stárnutí veřejných zařízení a budov elektrárny. Také zaimplementovali připomínky vztahující s k LTO a generační obměně personálu elektrárny a na závěr prodloužili platnost časově omezených analýz stárnutí mechanických komponent.

Závěry mise však také potvrzují nezbytnost další práce k zajištění správy stárnutí a LTO. Dokončení další etapy činností umožní personálu plánovat LTO.

„Tým zhodnotil, že provozovatel připravuje 3. blok na LTO včas,“ sdělil vedoucí týmu a starší úředník MAAE, Robert Křivánek. „Elektrárna vycházela z doporučení mise SALTO z roku 2018. Učinili významné pokroky v oblasti správy stárnutí a ukázali pokračující příspěvky pro přípravu bezpečného dlouhodobého provozování. Tým SALTO vybízí vedení k řešení zbývajících připomínek z mise SALTO z roku 2018.“

Tým poskytl první verzi hodnocení na konci mise. Konečná zpráva bude předána elektrárně, dozornému orgánu a vládě během několika měsíců.

Švédsko nyní vyrábí přibližně 40 % elektřiny z jádra. I přes silnou jadernou základnu se v roce 1980 tamější úřady rozhodly odstoupit od jaderné energetiky. V roce 1997 se sice rozhodlo o prodloužení provozu některých bloků, ale dva bloky byly odstaveny. Další významné rozhodnutí padlo v roce 2015, které vyústilo v odstavení 4 bloků do roku 2020.

Odstavení prvního bloku elektrárny Ringhals je naplánováno na konec tohoto roku, zatímco druhý blok byl odstaven již v prosinci 2015. Provoz obou bloků byl ukončen 5 let před plánovanou životností bloků.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují