Domů
Jaderné elektrárny
Malé modulární reaktory by mohly být levnější alternativou jaderných elektráren
Animace možné velikosti malého modulárního reaktoru. Zdroj: www.svobodnymonitor.cz
Zdroj: NuScale

Malé modulární reaktory by mohly být levnější alternativou jaderných elektráren

Výběr informací o malých modulárních jaderných reaktorech (společnost ČEZ vyčlenila v jaderné elektrárně Temelín prostor, kde by mohl v budoucnu vzniknout první malý modulární reaktor v Česku):

– Malé modulární reaktory (SMR – Small Modular Reactor) jsou obecně nové projekty jaderných reaktorů, které se od stávajících liší výrazně menším výkonem, který dosahuje od jednotek megawattů (pak se jedná o tzv. mikroreaktory) až po nižší stovky MW. Budou modulární, tedy budou se moci přidávat jeden za druhým.

– Podle stránek oenergetice.cz se pro malý modulární reaktor obecně využívají dvě různá rozdělení. Jedno podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), která definuje malé, střední a velké reaktory podle výstupního elektrického výkonu. Jako malé reaktory jsou klasifikovány reaktory do 300 MWe (elektrický výkon generátoru). Druhé dělení je podle amerického ministerstva energetiky (DOE), které klasifikuje reaktory podle tepelného výkonu. DOE definuje malé reaktory jako jednotky do výkonu 1000 MWt (tepelný výkon nutný pro provoz generátorů; velikostně odpovídá zhruba 300 MWe) a mini reaktory do výkonu 50 MWe nebo 250 MWt.

– Podle webu oenergetice.cz lze SMR rozdělit na dva typy. Prvním jsou klasické lehkovodní reaktory, které jsou jen zmenšenými variantami těch velkých. Druhým jsou inovativní typy reaktorů. Podle webu se v roce 2020 v Číně podařilo dokončit první inovativní malý modulární reaktor – vysokoteplotní reaktor chlazený héliem HTR-PM. V Kanadě například vznikl mikroreaktor MMR (MikroModular Reactor) s vysokoteplotním plynem chlazeným reaktorem. Další inovativní reaktory například předpokládají využití tekutých solí k chlazení nebo jako nosiče kapalného paliva.

– Projekt SMR počítá s co nejvyšší standardizací projektu. Konečným cílem je výroba celého jaderného reaktoru v k tomu určené továrně, který si může koncový zákazník koupit jako produkt, který mu bude doručen. Odpadá tak náročná a nákladná část výstavby na místě, která je nezbytná při výstavbě klasických jaderných reaktorů. Ekonomicky zajímavé je možné rozložení investice. Půjde postavit několik menších jednotek podle poptávky během několika let místo jednorázové dlouhodobé investice do velkého reaktoru. SMR by měly dosáhnout rychlejší návratnosti počáteční investice, která je vzhledem k jejich obecně menší velikosti a „sériové“ výrobě výrazně nižší než při stavbě bloku jaderné elektrárny s velkou reaktorovou jednotkou.

– Podle společnosti ÚJV Řež, dceřiné společnosti ČEZ, která SMR také vyvíjí, „z hlediska bezpečnostního vynikají projekty malých modulárních reaktorů svou pasivní bezpečností, založenou pouze na fungování fyzikálních principů, jako je gravitace nebo rozdíl teplot. Cílem je praktické vyloučení možnosti těžké havárie s poškozením paliva, a tím i možnost stavby projektů SMR v zalidněných oblastech,“ uvádí ÚJV na webu.

– Vývoji modulárních jaderných elektráren se v posledních letech věnuje stále více zemí a firem. Motivují je vysoké ceny energetických surovin, přechod na bezemisní energetiku, omezování fosilních paliv a jejich blížící se nedostatek či omezení závislosti na Rusku.

– Jejich využití se neplánuje pouze pro výrobu elektrické energie, ale také například pro odsolování mořské vody, výrobu vodíku nebo tepla pro vytápění.

– Podle informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) z loňského dubna byl celosvětově zatím komerčně využíván pouze jeden reaktor, a to v Rusku. Dva projekty mají charakter výzkumných projektů (v Číně a v Japonsku) a dva projekty jsou v realizační fázi (v Argentině a v Číně). Všechny zbylé projekty, včetně dvou z ČR, jsou podle loňské informace SÚJB v různých fázích návrhů, eventuálně posuzovány dozornými orgány.

– Podle SÚJB současné projekty SMR nejsou alternativou k plánovaným novým blokům jaderných elektráren. „Obecně s komerčním využitím SMR v podmínkách ČR tedy nelze počítat v tak krátké době, aby se mohly stát alternativou již plánovaných nových bloků jaderných elektráren. Mohou být považovány za jejich potenciální náhradu, pokud v té době bude využití SMR v podmínkách ČR dávat smysl,“ uvedl SÚJB loni v dubnu.

– Současná vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) má v programu podporu výzkumu a vývoje menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(22)
Mirek
1. duben 2022, 09:47

Nepochopil jsem, proč by první SMR měl být právě v Temelíně. Tam snad bude nadbytečný. Jsou jistě jiné lokality, kde by byl lépe využitý.

Nejen v kategorii velkých reaktorů, ale i v kategorii SMR jsou jistě nejdále v Rusku (BREST) a v Číně (HTR-PM, CFR, ACP100)..

miro novak
1. duben 2022, 10:12

odpoved je jednoducha. Reaktor treba dlhodobo sledovat, Temelin poskytuje zazemie z hladiska ochrany, a najme z hladiska dohladu odbornym personalom. Nemusi sa tu naviac riesit ina administrativna a technicka zalezitost, ako vply na zivotne prostredie, suhlas okolitych obci, odvedenie vykonu. Po testoch uz moze byt lokalita pre dalsie reaktory tam, ako pises.

Mirek
1. duben 2022, 11:46

Ještě jsem zapomněl doplnit: podle současných analýz je finančně výhodnější postavit jeden velký reaktor než baterii SMR o stejném výkonu. Staví se, nebo se alespoň plánují, reaktory s výkonem 600 - 750 MW.

Ale SMR budou mít u nás jistě význam v teplárenství i jako kogenerační jednotky.

Vladimír Wagner
1. duben 2022, 12:16

Postavení prototypového (pro Česko nového) malého modulárního reaktoru se plánuje už dlouho. Hlavním důvodem je to, že není problém s licencí v dané lokalitě. Na základě realizovaného bloku by se pak mohl vytvořit postup při licencování takových bloků, který pak umožnil jejich výstavbu v dalších lokalitách. Mohlo by to reálně přispět ke zrychlení zavádění těchto zařízení u nás. První blok by pak sloužil k výcviku personálu pro další bloky. Pochopitelně se stále počítá s výstavbou dalších dvou velkých bloků, které jsou nyní velmi nutné a jejich co nejrychlejší výstavbu je třeba co nejdříve zahájit.

Vladimír Wagner
1. duben 2022, 12:20

V té první větě vypadlo slovo Temelín, které říká,, že se už dlouho plánuje postavení prvního SMR v Česku v Temelíně.

Mirek
1. duben 2022, 14:22

Nové velké reaktory jistě nutně potřebujeme, ale nedovedu se představit jejich rychlou realizaci.

1. EdF a KHNP staví příliš velké reaktory,, které by nešly v Dukovanech uchladit. Poklud tomu dobře rozumím, tak tyto společnosti chtějí snížit jejich výkon menším počtem palivových článků a k chlazení využít menší počet chladících smyček a někdy v budoucnosti, až budou chladící možnosti lepší, zvýšit výkon na původní úroveň. To mi připadá hodně těžkopádné a neekonomické, nehledě na to, že při menším výkonu by mohlo dojít k nerovnoměrným teplotním gradientům, se kterými se v původnám návrhu nepočítalo. Zdá se, že EdF ani nemá dořešeny problémy, ke kterým v poslední době došlo v Číně a ve Francii samotné.

2. Westinghouse nabízí jen AP1000. Ze čtyř těchto reaktorů postavených v Číně měly dva reaktory vážné poruchy v chladícím okruhu. Čína si také stěžovala, že se projekty často měnily, a považuje jejich koncept za zastaralý.

3. V každém případě budeme zřejmě prvními pokusnými králíky. A také musíme být připraveni na to, že investice bude mnohem vyšší než byl plán. Zdá se, že jsme také úplně rezignovali na původní požadavek, aby nabízený reaktor měl kladné reference z provozu v Evropě.

Emil
1. duben 2022, 14:46

Ad 1) Nikoliv, EDF i KHNP nabízejí pro Dukovany reaktor středního výkonu. u KHNP vychází z úspěšného dvousmyčkového OPR1000.

Ad 2) Ze čtyř reaktorů AP1000, které běží v Číně, mají tři reaktory podle údajů z WNA kumulativní dostupnost přes 90 %, což je nejvíc ze všech provozovaných reaktorů III. generace (údaje za loňský rok ještě nejsou). Pouze u reaktoru Sanmen-2 je jen 55,6 %, i tak je ale průměrná dostupnost lepší než u ostatních dodavatelů.

Ad 3) Nebudeme pokusnými králíky, každý dodavatel již má minimálně tři reaktory III. generace v provozu. Žádný původní požadavek na kladné reference z provozu v Evropě nikdy nebyl.

Mirek
1. duben 2022, 15:41

1. Nevím, o kterých reaktorech středního výkonu mluvte. Pokud vím, tak KHNP starší reaktor OPR1000 vůbec nenabízí - ani nám, ani jinde Proč? A jejich reaktor APR1400 asi také není nic moc, když SAE uzavřely smlouvu s EdF, aby Francouzi dohlíželi na dostabu, provoz a bezpečnost těchto reaktorů v SAE.

2. Dva ze čtyř reaktorů AP1000 v Číně byly asi na půl roku mimo provoz kvůli závadám hlavních čerpadel, která byla poslána do USA k opravě. I když se takové problémy časem vyladily, zbývá otázka, proč si tyto reaktory nikdo neobjednal (kromě Ukrajiny pro dostavbu Chmelnické JE) a to ani v USA. Odstrašující příklad je snad výstavba ve Vogtle - jak dělkou výstavby, tak i narostlými náklady. Pro zajímavost: vedoucí jaderný analytik firmy BloombergNEF Chris Gadomski řekl: “The AP1000 is dead in China, and it may very well be dead all over the world. I don’t know who would place an order for a new AP1000.’’

3. Požadavek na kladné reference byl. Těch požadavlů bylo ještě více, jen z nich zřejmě už nic nezbylo. Např. účast českých firem. Ty se v určité míře podílejí na francouzských projektech. Pokud vím, tak Westinghouse ani KHNP naše firmy nijak nevyužívaly.

Emil
1. duben 2022, 17:04

Ad 1) Mluvím o reaktorech středního výkonu APR1000 a EPR-1200. KHNP starší reaktor OPR1000 nenabízí, protože místo něj nabízí novější APR1000 a APR1400. Smlouva na stavební dozor o kvalitách APR1400 nevypovídá vůbec nic.

Ad 2) Nikoliv, mimo provoz byl jediný - Sanmen-2, viz zmiňovaná data. Vy si to asi pletete s opravou čerpadel v době výstavby, která proběhla dávno před uvedením do provozu. Výstavba ve Vogtle odstrašující délkou stavby není, staví se zatím devět let, což je u prototypů nové generace celkem běžné, podobně dlouho stavěli některý z prvních reaktorů všichni vyjma Číňanů, Francouzi ještě mnohem déle. K objednávce na AP1000 se kromě Ukrajiny schyluje i v Polsku např.

Ad 3) Požadavek na kladné reference z provozu v Evropě nebyl, cituji: "Tady je třeba ještě jednou zopakovat, že referenční blok a licence v zemi původu je velká výhoda. Není to nutná podmínka." S účastí českých firem naopak počítají všichni dodavatelé.

allforpower. cz/jaderna-energetika/dana-drabova-vsichni-uchazeci-o-dukovanskou-zakazku-maji-za-sebou-uspechy-i-neuspechy-311

Mirek
1. duben 2022, 17:56

K Emilovi,

máme zřejmě jiné informace. Ale to základní: EPR-2 a APR1000 nikde neexistují, takže bychom ti pokusní králíci byli.

Emil
1. duben 2022, 20:07

Já jsem zdroj svých informací uváděl, vyvrací vaše informace jejichž zdroj neznáme. Rozdíl např. mezi APR1000 a OPR1000 resp. APR1400 není zas tak zásadní, aby se dalo mluvit o pokusných králících.

Miro
2. duben 2022, 13:09

K Emilovu zdroji:

Celkem me pobavilo, že jako zdroj uvádíte salónní kecíky státní úřednice co s tendrem nema nic společného.

petr
1. duben 2022, 10:25

V Temelíně bych chápal výstavbu 3. a 4. bloku o výkonu ala Emiráty tedy 1 400 MW elektrických, malé reaktory - cca 300 - 500 MW pak například jako náhrada EMĚ I-III s výrobou tepla pro systém ZTMP.

Druhý pak v místě Opatovic a další pro Ostravský region...

Malý reaktor v Temelíně stavět je asi technicko- provozní nesmyls...

Petr prochaska
1. duben 2022, 10:40

Pokud se velké reaktory již nebudou stavět - vysoce pravděpodobné, tak je naopak umístění malého reaktoru vhodné. V lokalitě Temelína je vše připravené. Dnes je nejtěžší získat razítka a lidi z okolí nebudou protestovat. Kdyby se měl malý reaktor vybudovat na novém místě, tak budou místní protestovat. V dnešní době je těžké prosadit liniové stavby typu dálnice, železnice, odpor místních a ekologů je velký. Natož pak jaderný reaktor za barákem.

Jiří Kelnar
1. duben 2022, 11:00

Podle všeho jedno nevylučuje druhé a počítají stále s opcí na dva velké reaktory a SMR má být spíš takový doplněk a takový testovací první kus. Zase asi v Temelíně jsou na to podstatně lepší podmínky, než kdyby se SMR stavělo poprvý někde u Mělníka. Pak už by nebyl problém sekat SMR, jak Baťa cvičky. Samozřejmě se zásadním doplněním pomocí OZE.

Martin P
1. duben 2022, 13:57

Asi narážíte na velkou koncentraci výkonu, pak bych souhlasil. Ale pokud se to podaří s licencováním, je to dan za to, aby se stavěly i jinde.

Ty Opatovice se vysloveně nabízejí, protože je kam vyvézt tepelný výkon , distribuční vedení(HK, Pardubice) a poblíž je Labe k chlazení . Chvaletice jsou hned vedle za socíku plánovaného Tetova a kapacita vedení a chlazení je také po ruce. Případné teplovody do Prahy by byly dlouhé 100km, tedy spíše Kolín a okolí. V MS kraji se nabízí Třebovice, kde je nyní kogenerace vedle uhlí i plyn a snad i olej. Tepelný výkon je směřovatelný do celé Poruby (cca 80tis. obyvatel). A Dětmarovice s výkonem 800MWe tak přicházejí v úvahu , jen si nejsem jistý poddolováním území.

Jan Veselý
2. duben 2022, 14:05

Jaderný reaktor v Třebovicích? Uprostřed města v poddolované lokalitě, kde jsou navíc v podloží štěrkopísky, které se v podzemí hýbou samy od sebe?

Doporučuju to už nehulit.

Miloslav Černý
1. duben 2022, 11:19

V krajním případě, když už nebude rezerva v OZ v místě odběru, by se na přechodnou dobu do vyřešení její náhrady dala vzít na milost, ale ukrytá dostatečně hluboko v podzemí. Jedna nezachytitelná raketa a máme to tu vymalováno. Jak nikdo nečekal vélečné současné události, tak si nikdo nemůže být jistý nějakých zákeřných událostí v budoucnu. Osobně vidím naději ve využití geotermélní energie již ve výhledově snáze dostupnými hloubkovými vrtů do již zmíněných 20 km. K tomu se samozřejmě přidají nové inovace v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví. Změna klimatu, ekologie hrozba válečného a podobného ohrožení tento vývoj akceleruje do potřebné změny na vzdor všem pochybovačům.

Rejpal
1. duben 2022, 23:16

Nelze všechny MMR házet do 1 pytle, ale aby ty reaktory byly levné , musela by se dost zásadně změnit legislativa. Podle mého názoru MMR zůstanou jen na papíře. Eu bude stejně dělat jen to , co jí poručí USA a ty do roku 2050 nepočítají s žádným útlumem využívání fosilních paliv a budou spíše tlačit na to , abychom od nich brali ropu , uhlí a ply , než abychom byly nezávislí - to oni nepotřebují.

energetik
2. duben 2022, 08:13

Aprílový článek pobavil a ještě více diskuze pod ním těch, kteří na to skočili.

Jan Veselý
2. duben 2022, 14:08

Mě zlepšil v posledních dnech udělala radost tahle data.

Stanislav Gavlas
6. červen 2022, 12:49

Datum vydání tohoto článku relativizuje informace v něm obsažené.

Bohužel to byl první článek, který mi vyjel na toto téma ve vyhledávači.

Jsem moc rád, že Small Modular Reactor nejsou jen aprílovým žertíkem.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516