Domů
Jaderné elektrárny
SCE plánuje převoz použitého paliva z odstavené jaderné elektrárny San Onofre
Zdroj: D Ramey Logan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

SCE plánuje převoz použitého paliva z odstavené jaderné elektrárny San Onofre

Společnost SCE uveřejnila strategický plán přemístění použitého jaderného paliva z odstavené elektrárny San Onofre. Společnost také začala vyjednávat se dvěma místními okresy, aby podpořila vládní opatření k řešení použitého jaderného paliva.

V červnu 2013 došlo k trvalému odstavení druhého a třetího bloku jaderné elektrárny San Onofre. Došlo k tomu kvůli zpoždění dozorného orgánu a nejistotám vzhledem k problémům s vyměněnými parogenerátory. Veškeré použité palivo z elektrárny bylo přesunuto do 123 suchých obalových souborů, které nyní zůstávají v zařízení.

Společnost Southern California Edison (SCE) uzavřela v červnu 2019 smlouvu s konzultační společností North Wind Inc o vypracování identifikace a analýzy řady alternativ odstranění a zpracování použitého jaderného paliva. Vhodnost daného způsobu zpracování byla hodnocena na základě výhod, technologických problémů, nákladů a časových náročností.

Činnosti přepravy paliva na jaderné elektrárně San Onofre byly dokončeny minulý rok Zdroj: SCE

Tým ve společnosti North Wind identifikoval a vyhodnotil sedm potenciálních alternativ pro přemístění použitého paliva ze San Onofre. Některé z těchto alternativ počítají s vládními zákonnými závazky týkajícími se zpracování použitého jaderného paliva, jiné řeší situaci bez vládního zapojení.

Hlavní motivací tohoto úsilí je nejen neexistence zařízení pro skladování nebo zpracování použitého jaderného paliva mimo lokalitu elektrárny, ale je to také výsledek zásadního a dnes již více jak desetiletého úpadku národní správy použitého jaderného paliva,“ sdělila společnost North Wind Inc.

Tlak na změnu

Americká federální vláda byla na základě zákona o jaderném odpadu z roku 1982 povinna zahájit odstraňování použitého jaderného paliva z jaderných zařízení do roku 1998. Tento materiál měl být odstraněn ve federálním zařízení, ale bohužel ani nyní není takové zařízení v USA dostupné.

Společnost SCE uvedla, že nově založená koalice, Action for Spent Fuel Solution Now, umožní zúčastněným stranám zahrnout místní samosprávy, vedoucí pracovníky, environmentální skupiny a členy komunity do společného vyjednávání. Ti spojí síly při zakládání skladů pro použité palivo mimo lokalitu elektrárny, nebo ještě lépe, vytvoření zařízení pro jeho zneškodnění.

Je zřejmé, že k dosažení hmatatelného pokroku v této problematice musí jednat federální vláda. Raději, než abychom na toto čekali, jsme se rozhodli být katalyzátorem této změny,“ sdělil Kevin Payne, prezident a generální ředitel společnosti SCE.

Problematika parogenerátorů na San Onofre

Celá problematika poškozených parogenerátorů na jaderné elektrárně San Onofre začala již v roce 2009, kdy jaderný dozor spojených států, US NRC, nezaznamenal konstrukční změny vadných parogenerátorů. Bohužel však tyto změny vedly až ke konečnému uzavření elektrárny v roce 2013. Nové parogenerátory byly na elektrárnu instalovány v roce 2011 a již v roce 2012 došlo k prvnímu malému úniku chladiva. Předčasné opotřebení parogenerátorů bylo zaznamenáno na obou výrobních blocích elektrárny a bylo pravděpodobně způsobeno zvýšenými vibracemi. NRC v té době vibrace přisuzovalo změněnému návrhu.

Uzavření obou bloků mělo za následek snížení počtu pracovníků na elektrárně z 1500 na 600. Podle původního plánu měla být elektrárna provozována až do roku 2022.

V roce 2017 mezinárodní dozorčí tribunál nařídil společnosti Mitsubishi Heavy Industries zaplatit majitelům elektrárny 125 milionů dolarů jako odškodnění za vadné parogenerátory dodané v letech 2009 a 2010.

 

Komentáře

(53)

Milan Vaněček

20. březen 2021, 08:44

Kam s ním? Jak se zbavit jádra když už ho nechcete, jako ho nechtějí v Kalifornii.

To je oč tu běží.

Babo raď.

To samé platí pro mnoho zemí co chtějí jádro opustit.

Kam s ním??

Karásek

20. březen 2021, 09:24

Je zajímavé, jak se v ČR vyhořelému palivu musí říkat použité. Je to proto, aby to vypadalo, že to není odpad. Je to prezentováno tak, že to není odpad, ale cenná surovina. Tu surovinu ale nikdo nechce a i přepracování, které jí stejně neudělá neškodnou nikdo z ekonomických důvodů nedělá. K ničemu ani není ohraná písnička o reaktorech čtvrté generace, které všechno spálí. Vyhořelé palivo bude jedním z největších, nebo dokonce největším ekologickým a ekonomickým problémem budoucnosti.

Emil

20. březen 2021, 09:43

Použité palivo se říká všude na světě, oficiální termín je "spent fuel". Použité palivo se stává radioaktivním odpadem až po mnoha letech. Není pravda ani to, že přepracování nikdo nedělá, přepracované palivo představuje 5 % veškerého používaného paliva celosvětově. Vyhořelé palivo žádný zásadní problém nepředstavuje ani ekologicky ani ekonomicky. Vzhledem k množství vyrobené elektřiny z něj je ho zanedbatelné množství, např. celoživotní spotřeba energie průměrného Američana představuje použité palivo o velikosti ping-pongového míčku.

energetik

22. březen 2021, 07:08

To je takový jaderný newspeak.

Karásek

20. březen 2021, 10:26

Vyhořelé palivo zásadní ekologický a ekonomický problém je. Sto tisíc let bude trvat, než přestane být smrtící. A těch pingpongových míčků ne celém světě je hodně. Nyní jsou už statisíce tun vyhořelého paliva a k tomu přibýva a bude přibývat vysloužilé jaderné zařízení.

Emil

20. březen 2021, 12:11

Není to ani jedno. V obalovém souboru je naprosto neškodné na dlouhé desítky let, poté bude buď zužitkováno nebo uloženo do stabilní geologické formace, kde bude naprosto neškodné rovněž. Prokázáno mimo jiné v praxi v přírodním reaktoru, starém dvě miliardy let, přestože tam je bariér mnohem méně v lidmi vybudovaném úložišti. Jiný toxický průmyslový odpad tu výhodu, že jeho aktivita v čase klesá, bohužel nemá.

Veškeré vyhořelé palivo z celých USA se za celou dobu provozu jaderných zařízení dá uskladnit na ploše o velikosti jednoho fotbalového hřiště, takže vzhledem k obrovskému množství vyrobené elektřiny jde o zanedbatelné množství.

Milan Vaněček

20. březen 2021, 13:20

Tak proč ho tam už neuskladnili?

Největším problémem odstranění jaderného radioaktivního odpadu jsou lidé jako Emil, kteří si asi myslí že problém zmizí, když ho budou bagatelizovat.

Díky těmto lidem je jaderná energetika v krizi, nejen kvůli jaderným havariím.

Emil

20. březen 2021, 13:49

Protože je uskladněný v povrchových úložištích, kde nijak nepřekáží ani nikoho neohrožuje, a není tak žádná zásadní potřeba hlubinné úložiště budovat. Navíc by jeho uzavření v hlubinnému úložišti bránilo jeho případnému budoucímu využití.

O tom co si myslím víte evidentně houby, tak si to nechte laskavě pro sebe.

Milan Vaněček

20. březen 2021, 14:20

Američané mají hlubinné úložiště již vybudované v Nevadě ale občané tohoto státu ho nedovolili využívat. Ten problém Emil neokecá, je dobře že pokračuje ve své medvědí službě pro jadernou energetiku. Kaliforňanům ten jaderný odpad vadi, ať si Emil říká co chce.

Jinak tedy vidím že si osobně uvědomujete nebezpečnost jaderného odpadu i když to v rámci jaderného PR bagatelizujete.

Emil

20. březen 2021, 15:52

Úložiště v Yucca Mountain dokončené není, výstavba byla zastavena. Jde o pseudoproblém, vytvořený a živený protijadernými aktivisty, nic jiného v tom není. Technicky není uložení žádný problém a pokud se s vyhořelým palivem náležitě nakládá, což se všude na světě děje, žádné nebezpečí nepředstavuje ani na povrchu, natož v případném hlubinném úložišti. Navíc je to potenciální zdroj velkého množství energie, kterou lze získat bez jakéhokoliv dalšího ničení přírody, což se o ostatních zdrojích bohužel říci nedá.

pr

21. březen 2021, 11:38

Bohužel Váš příspěvek obsahuje slovo "pokud". A jak z historie jaderné energetiky víme, tak slovo "pokud" stálo za každou jadernou havárií. Vědci měli vždy velmi dobře popsán bezpečnostní model, ale pak přišel ekonomistický z..d a katoval kosty. A sto tisíc let je sakra dlouho na to aby plácalové diskuzích "garantovali" že trvalá jaderná úložiště budou bezpečná. Až předvedete po sto tisících letech že to někdo dokázal a že to ekonomicky sedí, tak se o tom můžeme bavit. Do té doby holt lidé budou ve většině proti a nepomůže Vám ani dehonestace zelenými kterých je cca. 2%. Bavíme se o nadpoloviční většině (= >50%), která jaderné úložiště za humny nechce.

Emil

21. březen 2021, 11:49

Je to prokázáno po dvou miliardách let a dokázala to samotná příroda. Vyhořelé palivo z jaderných elektráren ještě nikomu neublížilo a není důvod se domnívat, že se to v budoucnu změní.

energetik

22. březen 2021, 08:28

"dobrý" příklad kde to nepřekáží a neuniká je zamořený Sheffield a Majak že. A to jsou jen ty odtajněné méně kryté armádou.

Emil

22. březen 2021, 08:32

Asi myslíte Sellafield a Majak, ani jedno není úložiště vyhořelého jaderného paliva, takže opět úplně mimo.

Zapletal

20. březen 2021, 15:22

Když teda to palivo v zemi vydrží na věky věků, proč teda mají Němci problém s tím úložištěm v Asse, kde jim to praská?

Emil

21. březen 2021, 11:50

V Asse není úložiště vyhořelého jaderného paliva.

energetik

22. březen 2021, 08:23

naštěstí. Jsou tam méně škodlivé odpady a přesto to nevyhovuje a uniká.

Emil

22. březen 2021, 08:29

Nic tam neuniká: "Naměřené hodnoty jak pro tritium, tak pro cesium-137 byly pod detekčním limitem pro všechny šarže."

www. bge. de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/meldung/news/2020/2/422-schachtanlage-asse-ii/

Miloslav Černý

20. březen 2021, 16:07

Navíc je to potenciální zdroj velkého množství energie, kterou lze získat bez jakéhokoliv dalšího ničení přírody. Bohužel to nejde vztáhnout na to nepříjemné zrychlující oteplování, které se podílí na tom ničení nejvíc.

Emil

20. březen 2021, 16:19

Naopak to je velmi účinný způsob jak zabránit vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, které je všeobecně považováno za příčinu toho "zrychlujícího oteplování."

Carlos

20. březen 2021, 16:54

Kde ale první ušetřené Co je tak po deseti, ale klidně i dvaceti letech od zahájení projektu... Což jsou klidně dvě až tři inovační okna v ostatních oborech. Navíc ty obory mohou přinést technologie které využijí lidé přímo u sebe doma a může to vést k menším nárokům na kapacitu celé sítě, což zase bude mít nějaké dopady do ekologie...

Emil

20. březen 2021, 17:26

1) Delší doba výstavby se zase bohatě vrátí v delší životnosti.

2) Vytahujete falešné dilema, použití "technologie u sebe doma" to samozřejmě nijak nevylučuje.

hellokitty

20. březen 2021, 17:56

Photovoltaik-Modul AEG-Telefunken TSG MQ 36/0

(temperature 25°C)

1976 2011

rated power 10,3 W 9,9 W

po 35 rokoch pokles vykonu o 0,4W to nie je ani to co dnesni vyrobcovia garantuju po 25 pokles na 80% vykonu, takze o zivotnost panelov by som sa nebal

Milan Vaněček

20. březen 2021, 18:13

Samozřejmě doba bezpečného provozu fotovoltaického modulu překoná životnost jakékoliv existující jaderné elektrány, bez nebezpečí pro své okolí.

Jenomže, zatímco se staví stále stejně málo účinné typy jaderných elektráren (jen se u těch starých typů snižuje nebezpečnost přidáváním kontejnmentu, přidáváním dalších způsobů chlazení reaktoru, přidáváním nádoby pro záchyt roztaveného jádra reaktoru v případě havarie, modernizuje se řízení JE)

tak u fotovoltaických panelů stoupla účinnost na dvojnásobek při snížení ceny cca tisíckrát

a cena půjde zase dolů a účinnost nahoru s KAŽDOROČNÍMI inovacemi.

V tom je ten obrovský rozdíl, nejen v tom že JE zanechávají nebezpečný odpad na rozdíl od fotovoltaiky.

Antonín Mikeš

23. březen 2021, 22:12

"Samozřejmě doba bezpečného provozu fotovoltaického modulu překoná životnost jakékoliv existující jaderné elektrány, bez nebezpečí pro své okolí."

Zajímavé a co takový tellur kadmia? Bude pan Vaněček pít výluh z takových článků aby dokázal jejich nezávadnost? Nebo snad pan "energetik".

https://oenergetice.cz/zahranicni/velkym-fotovoltaickych-elektrarnam-usa-stale-dominuje-krystalicky-kremik

Bob

21. březen 2021, 14:31

To Carlos

Myslíte tu "decentrální" technologii, která předpokládá cca 1 000 km vedení k větrným parkům, nebo umělým ostrovům s instalovanými výkony v řádech GW?

Nebo tu decentrální technologii, která potřebuje (pro zimní nízkoemisní potřebu energie) její přenos do ústřední akumulační vodíkové stanice s účinností akumulace cca 15-20% a pak opětný přenos k zákazníkovi?

Carlos

21. březen 2021, 16:03

Trochu vymýšlíte nesmyslná omezení.

Tím myslím technologie, které opravdu mohou použít lidé u sebe doma. Tedy primárně FVE a baterie. Pokud poroste počet systémů a baterií tak přirozeně může klesnout, bez omezení komfortu, rezervovaný příkon, který se přímo pak promítne do nároků na DS.

Bob

21. březen 2021, 18:18

Jenže ani domácí FVE s akumulátory nesníží požadavky na kapacitu sítě. I když samotné akumulátory (ne FVE) mohou omezit odběrové špičky jejich "roztáhnutím" na více hodin.

1) Domácnosti nejsou hlavními odběrateli EE.

2) V zimním období je možno nabít akumulátory jen minimem FV elektřiny, která se rychle opět vybije a ještě ve špičce odběru (do cca 21:00 hod) bude domácnost odebírat své maximum ze sítě. Zvláště se to týká elektrického vytápění kde je iluzorní, že by akumulátory byly dimenzovány na doby řádově několika hodin topení.

3) Pokud si domácnost bude chtít své solární přebytky nechat "uložit" do vodíku na zimu, bude muset přes síť poslat (díky nízké účinnosti takové akumulace) také cca pětinásobek své spotřeby EE. S odpovídajícími nároky na kapacitu sítě.

Příkladem budiž NZEB, nebo aktivní budovy (a jiné se už stavět nebudou smět) s vytápěním elektřinou (TČ). To jsou domy, které nemusí mít nejvyšší standardy tepelné ochrany (zateplení). Celoroční bilanci mohou mít i aktivní, ale v létě a ve dne posílají masy EE do sítě a v noci a zimě zase EE zase hodně odebírají. To vše způsobí vyšší nárazové zatížení sítě i v případě domácích akumulátorů, kde bude vždy kapacita na vyrovnávání omezena.

Zatím to "nějak" absorbuje síť (v létě se omezí výroba ve fosilních elektrárnách, v zimě startují záložní). Platíme to všichni, bez ohledu, zda to využíváme. Časem, až bude FVE hodně a nebudou pružné fosilní zdroje, nebude jiná cesta, než dlouhodobá akumulace.

Miloslav Černý

20. březen 2021, 19:24

Všeobecně byly kdysi věci také považovány za realitu, než se přišlo na to, že to tak jednoduché zase není a muselo se to celé přehodnotit. Kde berete jistotu, že to tak s tím zrychleným oteplováním tak není. Tak složitá věc, jako je klima na zemi, je ve fázi stálého badání, takže je to zatím všechno na dohadech, předpovědích a neustálých korekcích. Největší jistotu mam, když nebudu přispívat na zemi dalším energetickým zdrojem nad dlouhodobým průměrem a tady jsou OZ svým provozem nepřekonatelné. I tak to ale nemusí vůbec stačit a může nás čekat další nemilé překvapení.

Emil

20. březen 2021, 19:50

Jistotu beru z obrovského tepelného příkonu ze Slunce, v rámci něhož se tepelný výkon všech lidských zdrojů elektřiny v pohodě vejde do chyby měření i do kolísání sluneční činnosti.

Jestli nechcete přispívat dalším energetickým zdrojem, tak nejlépe uděláte když vypnete počítač a přestane pořád dokola opakovat tento zjevný nesmysl.

Miloslav Černý

21. březen 2021, 08:26

Vaše tvrzení se opírá o určitou logiku, ale je v rozporu toho, že i malé závaží může snadno převážit misku vah do rozhodující nežádoucí polohy dle rčení, ďábel je skrytý v detailech. A jestliže se nám před očima ztrácí korekce v podobě ztráty obrovské ledové hmoty, nezbývá nám, než využít všech dostupných možností. A není to zdaleka jenom to jádro. Bude třeba využít všech zrníček složité mozaiky bez výjimek. Je to náročnější, no dle neutěšeného vývoje doprovázené chamtivostí lidské rasy zcela opodstatněné jednání. Vypadá to, že se zaplacení té daně za neuvážené lidské činnosti v posledních 100 letí jinak nepodaří vyhnout. Takže Váš názor beru za současné zlehčení celé vážné situace, který je třeba odsunout do pozadí jako možnou alternativu v opačném vývoji.

Vinkler

21. březen 2021, 11:19

Pane Černý toto je odborný web.

Vy a Karásek na něj umísťujete trvale pouze politická prohlášení a proklamace, bez jakýchkoli reálných podkladů, výpočtů nebo jiných smysluplných dat. Styďte se.

Emil

21. březen 2021, 11:46

Pane Černý, to co píšete o závaží v souvislosti s teplotou je naprostý nesmysl, je vidět že fyzika je pro vás španělská vesnice. Kdyby to takto fungovalo, tak každé zvýšení sluneční aktivity způsobí "převážení misek vah" daleko větší. Zkuste příště vynechat podobnou dojmologii.

Miloslav Černý

21. březen 2021, 15:51

Stydět se nemám na rozdíl od Vás za co. Za politiku se schováváte vy, její argumentací. Zrychlené oteplování je děj spojený vysloveně s fyzikálními zákony a těch se zde uplatňuje mnoho. Ono na tom převážení těch vah není myšleno jenom to jádro (to je jenom ZATIM malé procento, jak uvádíte), ale uvolnění obrovského množství energie z dlouhodobě zakonzervovaných fosilních paliv vytvářených po miliony let a s tím spojené navíc zvýšené CO2 už zanedbatelných tolik není. Takže jednoduchá otázka pro Vás erudované fyziky. Jak chcete zpátky vrátit to ohromné množství uvolněné energie společně s CO2 způsobené lidskou činností, z kterou jsme se v historii nikdy nesetkali. Zatím jsem od Vás žádné odpovědi na toto téma neviděl. Propagací a schováváním se za jádro tomu moc nepomůžete. A to nám dokonce dokázala sama energie ze slunce zlikvidovat ty malé či velké doby ledové i bez těchto vlivů spojených s lidstvem. Nemusí se taky dělat nic, ale pak je třeba umět přijmout důsledky. Tou cestou se zatím vydáváme.

Emil

21. březen 2021, 16:52

Tak znovu: to vaše "obrovské množství energie z dlouhodobě zakonzervovaných fosilních paliv" je ve srovnání s množstvím energie se Slunce naprosto nicotné. Odpověď na vaši otázku je jednoduchá: uvolněnou energii není potřeba nikam vracet, teplo se totiž v atmosféře na rozdíl od CO2 nehromadí, vyzáří se do vesmíru.

Miloslav Černý

22. březen 2021, 11:41

Vyzařuje se jenom o nemalý nepodstatný zlomek, neboť povrch se nemění. Naopak vzrůstající vzdušná vlhkost s ostatními skleníkovými plyny se zvyšuje a brání tomu vyzařování. Ještě že to dokážou tlumit nějaké ty ledovce (doporučuji prostudovat latentní teplo), ale ty nám jak jste si snad ráčili všimnout ubývají stále zrychlujícím tempem před očima. Hrajeme o čas a ten si necháváme rapidně krátit svou nedomyšlenou činností. Není to však v historii lidstva nic neobvyklého. Musí přijít vždycky nějaké katastrofy většího rázu, aby se z toho konečně důsledněji dokázalo poučit. Na bouři se sundávají plachty.

Emil

22. březen 2021, 11:47

Stejně jako se o malý nepodstatný zlomek těmi fosilními palivy zvyšuje celkové množství energie. Bez toho, aniž byste ty dva malé nepodstatné zlomky porovnal, jde opět o úplně irelevantní argument. Až to uděláte a dosadíte si konkrétní čísla, zjistíte to samé. Vy se ale čísly zásadně neobtěžujete, jak vidno.

Miloslav Černý

22. březen 2021, 12:14

Nejdříve je vidět ty dopady, které mě následně mohou donutit hledat ty správné čísla pro dosazení do nepřeberných rovnic, které to dění celkově ovlivňují. A věřte, že jsem se s výsledkem, který by to všechno dokázal co nejpřesněji stanovit, ještě nesetkal. Jestli na to máte odlišný názor, což je nakonec účelem těchto diskusí, bude to průlomový okamžik hodný k důkladnějšímu prozkoumání.

Emil

22. březen 2021, 12:37

Výborně, takže nakonec sám přiznáváte, že žádná fakta nemáte a pohybujete se jen v rovině svých dojmů. To je vždycky potřeba na začátku zdůraznit, pak si můžeme odpustit sáhodlouhé diskuse doslova o ničem.

Miloslav Černý

22. březen 2021, 20:57

Nějaké přiznání tady nemá žádný smysl řešit. Podstatný je celou věc řádně osvětlit a začít se podle možností chovat. Tady by měl být společný zájem.

Miloslav Černý

22. březen 2021, 20:57

Nějaké přiznání tady nemá žádný smysl řešit. Podstatný je celou věc řádně osvětlit a začít se podle možností chovat. Tady by měl být společný zájem.

Vinkler

21. březen 2021, 17:17

A jak Vy chcete vrátit zpátky to množství uvolněné energie a CO2?

Politickým školením to nepůjde. Já nechci nic vracet zpátky ( to myslíte do středověku?), ono to nejde.

Já souhlasím a propaguji co nejširší spektrum zdrojů EE tak, aby jí bylo hodně, budeme ji potřebovat ke všemu životu. S dostatkem energie lze zajistit i kvalitní život lidí i ochranu přírody. Využít všechny zdroje, tzv. OZE i Jádro a zatím i dosluhující fosil. Ten samozřejmě utlumovat.

Vše co neprodukuje CO2 rozvíjet tempem co to dá.

Carlos

21. březen 2021, 17:35

No já bych nápad měl, ale to je tak na hranici toho co se zkoumá momentálně a asi je to blbost a je to úplně mimo můj obor. Je to udělátko, kterému se říká optical rectenn a podle některých claimů to snad není tak úplně podřízeno klasické termodynamice. Což by pak mohlo být zajímavé. Ale opravdu nevím.

Miloslav Černý

22. březen 2021, 11:53

Odpověď na Váš názor si lze představit v těch sundávaných plachtách. Vy to řešíte opačným řešením, jako by jste si chtěl dokázat, že lidstvo dokáže ten přirozený živel obalamutit. Chybí zde respekt a pokora, jinak nastupuje zachraň se jak můžeš.

St

21. březen 2021, 18:15

Děkuji panu Emilovi za trpělivé vysvětlování problematiky vyhořelého jaderného paliva. Pokud se s ním zachází jak má. Což se díkybohu děje. Ale někteří lidé pak dělají z komára velblouda.

Karásek

21. březen 2021, 19:58

Takovéto trpělivé vysvětlování stejně nemá smysl. Lživým vysvětlováním stejně to palivo jeho radioaktivity nezbavíte i když to budete tvrdit stokrát dokola.

Ondra

21. březen 2021, 20:39

pane Karásku - mohl by jste napsat co konkrétně je "lživý vysvětlování"? Možna by bylo lepší dát protiargument než jenom pořád obviňovat ostatni ze lži. Včera ste podobně nařknul Josefa že piše "dezinformace a nesmysly" a to zcela bezpravně jak sem Vám jasně vysvětlil včetně zdroju. Víte slušnej člověk by se aspoň omluvil. Jak Vam potom má někdo věřit...

Emil

21. březen 2021, 20:39

Citujte jedinou lež, napište v čem konkrétně ta lež spočívá a doložte to věrohodným zdrojem, Karásku! Ty argumentační fauly vynechte. Že palivo není radioaktivní jsem nikdy netvrdil.

Karásek

21. březen 2021, 22:47

Napsal jste, že vyhořelé palivo není problém ekologický, ani ekonomický, že ještě nikomu neublížilo a že bude v úložišti po celou dobu bezpečně uloženo. Jak to můžete vědět, že sto tisíc let se s palivem v úložišti nic nestane?

Emil

22. březen 2021, 06:58

Můžeme to vědět mimo jiné díky zkoumání dvě miliardy let starého přírodního reaktoru, kde se s palivem také nic nestalo a nikam se nerozšířilo, přestože nebylo obklopeno žádnými umělými bariérami jako tomu bude v hlubinném úložišti. Celou dobu tam např. protékala voda. V hlubinném úložišti naopak žádná voda nebude díky vyplnění celého prostoru bentonitem, navíc bude v žulovém masivu půl kilometru pod povrchem, navíc je to palivo ve formě keramiky, celé ještě uzavřené v dalších několika různých vrstvách.

Milan Vaněček

22. březen 2021, 07:04

Pane Karásku, Emil to prostě ví. Jeho jaderná víra mu to říká a bude to tvrdit neustále, než to realita změní,

jako realita po Černobylu a Fukušimě je jiná než byla víra v jádro před těmito havariemi.

Emil

22. březen 2021, 07:47

"Vědec" zpochybňující vědecký výzkum...

St

23. březen 2021, 16:58

Pane Vaněček. Zas tak se toho moc nestalo. V případě Fukušimi takřka nikdo neumřel. S Černobylem to bylo horší, ale ta havárie jde na vrub obsluze JE a taky souhře nešťastných náhod. Navíc dnes, už ani není technicky možné, aby se taková havárie opakovala. Ale jako strašák to bude dodnes. Tady nejde o víru, ale o fakty. A ty jsou jednoznačně na straně pana Emila. Více bych se bál nedostatku EE vlivem OZE než problémů s vyhořelým jaderným palivem. Konec konců více radioaktivního odpadu vyprodukují zdravotníci jak samotné JE.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.