Domů
Jaderné elektrárny
Švédská JE Ringhals úspěšně absolvovala bezpečnostní prověrku MAAE pro dlouhodobý provoz
Švédská jaderná elektrárna Ringhals
Švédská jaderná elektrárna Ringhals. Zdroj: Vattenfall

Švédská JE Ringhals úspěšně absolvovala bezpečnostní prověrku MAAE pro dlouhodobý provoz

Tým expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dokončil bezpečnostní prověrku zaměřenou na dlouhodobý provoz (Long-term operation, LTO) třetího bloku švédské jaderné elektrárny Ringhals. Elektrárna se v současné době připravuje na prodloužení provozu až na 60 let.

Bezpečnostní aspekty dlouhodobého provozu (SALTO) byly prověřeny misí MAAE na žádost provozovatele JE, společností Vattenfall. Dvanáctičlenný tým zahájil svou činnost na elektrárně 27. února a skončil 8. března. V průběhu kontrolní mise se experti zaměřili na aspekty důležité pro bezpečný dlouhodobý provoz 3. bloku s původní projektovanou životností 40 let, který byl uveden do komerčního provozu v roce 1981.

Provozovatel elektrárny, která disponuje čtyřmi reaktory, připravuje pro 3. a 4. blok podklady pro rozšíření provozu na dobu 60 let. Švédský jaderný dozor (SSM) požaduje periodické bezpečnostní kontroly prováděné každých 10 let.

Ringhals Vattenfall
Jaderná elektrárna Ringhals. Zdroj: Vattenfall

Tým SALTO kontroloval organizaci a programy související s LTO, zahrnující lidské zdroje a knowledge management. Prověrka SALTO je založena na bezpečnostních standardech MAAE.

Kontrolní skupina konstatovala, že elektrárna udělala významný pokrok v oblasti řízení stárnutí zařízení a připravenosti pro bezpečný dlouhodobý provoz. Zároveň uvedla, že management se zavázal k provedení dalších zlepšení. Elektrárenský projekt LTO řeší většinu témat doporučených MAAE. Tým také shledal, že zaměstnanci elektrárny vykazují profesionální přístup a jsou otevření novým podmětů ke zlepšení.

Doporučení a dobrá praxe

Kontrolní skupina, která se skládala z devíti expertů z Belgie, České republiky, Francie, Nizozemí, Švýcarska, Velké Británie, USA a třech zaměstnanců MAAE, identifikovala několik „dobrých praxí a výkonů“, které budou doporučeny ke sdílení v rámci celosvětového jaderného průmyslu. Patří mezi ně:

  • Elektrárna úspěšně rozvíjí a zavádí komplexní metodu kontroly potrubí
  • Elektrárna aplikuje nový přístup při vyhledávání koroze v železobetonových strukturách vystavených působení mořské vody
  • Projekt LTO je prováděn především vlastním personálem elektrárny

Tým také poskytl několik doporučení pro zlepšení bezpečnosti LTO zahrnující:

  • Elektrárna by měla dokumentovat a používat veškeré informace shromážděné k posouzení stárnutí struktur, systémů a komponent pro vhodné provedení LTO
  • Elektrárna by měla zajistit soulad a úplnost údajů pro hodnocení LTO
  • Elektrárna by měla zajistit dlouhodobý personální plán pro LTO

Tým předal návrh zprávy managementu elektrárny, který souhlasil se zavedením doporučení a požadavků MAAE do další plánované kontrolní mise v lednu 2020. Elektrárna a SSM budou mít příležitost se ke zprávě vyjádřit. Závěrečná zpráva bude do třech měsíců předložena elektrárně, SSM a Švédské vládě.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516