Jaderná elektrárna Olkiluoto 3 bude mít speciální asfaltové tlumiče vibrací

DomůJaderné elektrárnyJaderná elektrárna Olkiluoto 3 bude mít speciální asfaltové tlumiče vibrací

Ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto 3 začala instalace absorbérů obsahujících asfalt, jejichž úkolem bude eliminace vibrací. Horké funkční testy, kterými elektrárna procházela od prosince 2017, odhalily vibrace během narůstání tlaku na zařízení primárního okruhu.

Finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) navrhla toto řešení, které je nezbytné pro další kroky vedoucí k zavážení paliva do reaktoru. Výzkum problému probíhal na univerzitě Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), která přišla s řešením potíží s vibracemi právě pomocí tekutých absorbérů obsahujících asfalt.

Zkoušky ve vlastních výzkumných zařízeních prováděla také společnost Areva, hlavní dodavatel projektu.  Po zhodnocení výsledků finský úřad pro dozor nad jadernou bezpečností (STUK) schválil použití tohoto typu absorbérů pro řešení vibrací.

Právě STUK v únoru letošního roku informoval o nutnosti vyřešit problém s vibracemi ještě před zahájením zavážení paliva do reaktoru. Přesto TVO získala 7. března  provozní licenci od finské vlády. Nicméně pro nakládání s palivem musí mít k dispozici od úřadu pro jadernou bezpečnost zvláštní povolení.

Podle webu World nuclear news oznámili zástupci TVO, že celá instalace absorbérů by měla být dokončena začátkem léta.

Několikaleté zpoždění a spor mezi Arevou a TVO

Olkiluoto 3 je prvním projektem reaktoru EPR od francouzské Arevy, který se začal stavět. Jeho výstavba začala již v červenci 2005 s předpokládaným uvedením do provozu v květnu 2009.  Celá stavba se však v průběhu let musela vypořádat s celou řadou problémů a dokončení projektu tak bylo několikrát posunuto. Nyní se očekává, že připojení nového bloku k síti proběhne v lednu 2020.

Zpoždění bylo způsobeno různými problémy s plánováním, dozorem a zpracováním celého projektu.

Jeden z důvodů zpoždění výstavby byla špatná kooperace společnosti Areva se subdodavateli, kteří neměli se stavbou jaderných elektráren dostatek zkušeností a některé části stavby se musely přepracovávat.

První nesrovnalosti se začaly projevovat již při betonování základové desky kontejnmentu, dále musely být nově vyrobeny některé části výkovků, které nesplňovaly projektové standardy. Také při konstrukci dvojité struktury kontejnmentu docházelo ke zpožděním z důvodů špatné komunikace se svářeči. Právě problémy se svary měla na jaře minulého roku i stavba francouzské elektrárny Flamanville

Proto i původní odhady na investiční náklady ve výši 3 miliard eur se v průběhu let zvyšovaly a momentálně jsou odhadovány na přibližně 8,5 miliard eur. Škody z ušlého zisku během průtahů stavby společnost TVO vyčíslila na 2,7 miliardy eur.

Na základě výše popsaných problémů během stavby došlo i ke sporu mezi Arevou a TVO. TVO požadovala odškodnění ušlého zisku a naopak Areva požadovala odškodnění od TVO za jimi vzniklé škody. Ke vzájemné dohodě došlo v březnu 2018, kdy francouzské noviny Le Monde oznámily, že Areva a TVO dosáhly dohody. Areva zaplatí 450 milionů eur jako náhradu za zpoždění a ztrátu příjmů.

Výstavba reaktorů EPR ve světě

V plánech bylo postavit ke třetímu ještě čtvrtý nový blok s použitím reaktoru EPR, nicméně v červnu 2015 se společnost TVO rozhodla, že o stavební povolení nebude žádat.

Zajímavostí elektrárny Olkiluoto je, že se jedná o první elektrárnu na světě, která má kompletně vyřešený celý palivový cyklus, včetně prvního hlubinného úložiště jaderného odpadu na světě.

Přestože Olkiluoto 3 byl první projekt EPR, který se začal stavět, nebude prvním reaktorem tohoto typu uvedeným do provozu. Již v prosinci 2018 byl komerčně spuštěn první blok jaderné elektrárny Taishan právě s technologií reaktoru EPR. Výstavba čínské elektrárny přitom začala v roce 2009.

Druhý blok elektrárny Taishan by měl do komerčního provozu vstoupit letos. V letošním roce se také očekává zahájení zavážení paliva do reaktoru ve francouzské  elektrárně Flamanville a stále pokračuje výstavba dvou bloků eketrárny Hinkley Point C v Somersetu ve Velké Británii.