USA: JE Indian Point se přiblížila kompletnímu odstavení, 4 roky před vypršením provozní licence