USA zveřejnily údaje o nákupu uranu za rok 2018

DomůJaderné elektrárnyUSA zveřejnily údaje o nákupu uranu za rok 2018

Vlastníci a provozovatelé amerických jaderných reaktorů realizovali v minulém roce objednávky v objemu celkem 40 miliónů liber U3O8 ekvivalentu (15 386 tun uranu). Vyplývá to z poslední zprávy vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA). Pouhých 10 % uranu bylo původem z domácích zdrojů.

Celkové dodávky byly podle zprávy EIA o 6% nižší než v roce 2017, kdy objednávky dosáhly 43 miliónů liber ekvivalentu U3O8 (U3O8e). Těžba uranu ve Spojených státech dlouhodobě klesá, přičemž loni dosáhla nejnižší úrovně za posledních bezmála 70 let. Domácí těžbu už několik desetiletí nahrazuje intenzivní dovoz uranu ze zahraničí.

Kanada s celkem 9,6 milióny liber U3O8e byla zemí, která dodala za minulý rok do USA nejvíce uranu. Následuje Kazachstán s 8,2 milióny liber a dále Austrálie se 7,2 milióny liber. Ostatní dodávky uranu pocházely z Ruska (5,4 miliónů liber), Uzbekistánu (2,5 miliónu liber) a Namibie (2,2 miliónů liber). Na americký uran loni připadly dodávky o objemu 3,9 miliónu liber.

Dodávky uranu do USA v jednotlivých letech podle původu, zdroj: EIA

Uranový koncentrát tvořil v roce 2018 dohromady 59 % objemu dodaného materiálu, přičemž 21 % připadlo na obohacený uranový hexafluorid a 20 % na neobohacený uranový hexafluorid. Většina uranu dodaná v průběhu roku (84%) byla zakoupena na základě dlouhodobých kontraktů při průměrné ceně 40,99 dolarů za  libru. Dohromady 16 % objednávek bylo realizováno na spotovém trhu a jejich průměrná cena za libru U3O8e byla 27,51 dolarů.

Uranové palivové soubory zavezené do amerických jaderných reaktorů v roce 2018 obsahovaly 50,2 miliónů liber U3O8e, ze kterých bylo 11 % původem z USA.

Budoucí smlouvy

V minulém roce bylo nově podepsáno 36 kontraktů, sdělila EIA. Pouze pět z nich byly dlouhodobého charakteru.

Vlastníci a provozovatelé hlásí minimální a maximální objemy budoucích dodávek realizovaných v rámci uzavřených smluv. Na konci roku 2018 byly sjednány objednávky na období let 2019-2028 o objemu 175 miliónů liber U3O8e. Požadavky na toto období však budou zhruba o 201 miliónů liber vyšší.

Uran separovaný od odpadní horniny ve formě oxidu (U3O8) je základní surovinou při výrobě jaderného paliva. Je známý především pod názvem „žlutý koláč“

„Tyto nasmlouvané kontrakty nenaplňují požadavky trhu pro celé smluvní období a očekáváme, že v následujících 10 letech bude potřeba více než 376 miliónů liber U3O8e,“ uvedla EIA.

Celkové americké obchodní zásoby na konci roku, včetně zásob vlastníků reaktorů, jejich provozovatelů, amerických brokerů, přepracovatelů či obohacovatelů uranu a obchodníků byly 131,5 miliónů liber U3O8e. Z tohoto množství disponují majitelé a provozovatelé celkem 111,6 miliónů liber, což je o 10 % méně než na konci roku 2017.

Zdroj úvodní fotografie: INL