Ve Francii bude poprvé využit robot pro demontáž jaderného zařízení

DomůJaderné elektrárnyVe Francii bude poprvé využit robot pro demontáž jaderného zařízení

Společnost Orano získala kontrakt na rozebrání zdí a konstrukce dvou bývalých bazénů pro ukládání vyhořelého paliva ve francouzském jaderném zařízení Marcoule. Podle smlouvy s Francouzskou výzkumnou komisí pro atomovou energii a alternativní zdroje (CEA) využije firma dvanáctitunového robota v jednom z největších projektů tohoto typu realizovaných v zemi.

Čtyřletý projekt bude zahrnovat technické studie a samotný proces demontáže zařízení. Po rozřezání budou jednotlivé elementy roztříděny podle úrovně radioaktivity, posouzeny a odvezeny do schváleného centra pro likvidaci odpadů.

Největší cirkulárka na dálkové ovládání

„Přestože se jedná o velkou výzvu a netradiční způsob provedení, mám plnou důvěru v naše schopnosti dokončit tento jedinečný projekt v zařízení Marcoule,“ řekl Alain Vandercruyssen, výkonný viceprezident obchodní divize pro demontáž a služby firmy Orano.

Dvanáctitunová cirkulační pila na dálkové ovládání pro demontáž bazénu pro ukládání vyhořelého jaderného paliva; Orano

Robot, který bude vybaven cirkulární pilou, je podle společnosti největší dálkově ovládané řezací zařízení a pomůže urychlit dokončení prací, díky čemuž se sníží radiační expozice obsluhy zařízení.

Tři výzkumné reaktory a jedno přepracovatelské zařízení

Marcoule je referenční zařízení CEA, založené v padesátých letech, pro výzkum cyklu jaderného paliva, které zahrnuje jeho zpracování a recyklaci, ale také nakládání s radioaktivními odpady.

Byly zde provozovány tři prototypy plynem chlazených jaderných reaktorů. Reaktor G1 s výkonem 2 MWe byl spuštěn v roce 1956 a ukončil provoz roku 1968. Reaktory G2 a G3 byly provozovány v letech 1958-1980 a 1959-1984, přičemž každý měl výkon 40 MWe. Provoz přepracovatelského zařízení UP1 byl ukončen v roce 2007. Reaktory a recyklační systém jsou nyní v různých úrovních dekontaminačního a demontážního procesu.

Skladování použitého jaderného paliva tzv. mokrou formou; Zdroj: Sellafield Ltd.

Zdroj úvodní fotografie: SKB