Ve Francii začala montáž pokusného fúzního reaktoru ITER