Vysokoteplotní reaktory by mohly mít potenciál učinit získávání uranu z nekonvenčních rud různých nerostů energeticky neutrálním. Vyplývá to ze čtyřletého nadnárodního výzkumného projektu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

Tak, jak roste globální poptávka po nerostných surovinách, jako jsou fosfáty, měď a další prvky vzácných zemin, snadno dobyvatelné zdroje začínají být vyčerpanými a jejich globální produkce se proto přesouvá k méně kvalitním či přímo nekonvenčním zdrojům. Tyto nerosty mohou často obsahovat významné množství uranu a dalších potenciálně cenných minerálů. Energeticky neutrální zpracování nerostných surovin má za cíl získávat tyto nekonvenční zdroje uranu jako vedlejší produkt při zpracování primární rudy a využít jej pro výrobu elektrické energie v jaderném reaktoru.

Energetické neutrality je dosaženo v momentu, kdy je energie vyrobená z vytěženého uranu rovna, nebo větší než energie potřebná pro primární zpracování rudy, extrakci uranu, jeho konverzi, obohacování a výrobu paliva. Extrakce přirozeně se vyskytujících radioaktivních elementů, která se provádí spolu s extrakcí uranu, zároveň poskytuje čistší konečné produkty (jako například kyselina fosforečná pro hnojiva) i hlušinu.

Kompletní výsledky mají být zveřejněny příští rok

Koordinovaný výzkumný projekt IAEA s názvem „Aplikace uranovo-thoriových vysokoteplotních reaktorů pro energeticky neutrální a udržitelnou komplexní extrakci a procesy vývoje minerálních produktů“ (CRP) byl spuštěn v roce 2015. Na projektu se podílí 17 institucí z 16 států, které jsou členy IAEA. První závěry byly publikovány na začátku tohoto roku v akademickém časopise Sustainability. Rozsáhlý technický dokument má být zveřejněn příští rok.

Účastnící CRP studovali rozličné druhy rud s cílem určit, kolik uranu a thoria (které v budoucnu může rovněž být využíváno k výrobě energie) je v nich obsaženo. Tým zároveň zkoumal různé extrakční metody pro jejich získávání. IAEA zároveň vytvořila projektové modely propojeného systému složeného z vysokoteplotního reaktoru a závodu na zpracování nerostných surovin. Výzkum tak ukazuje, jak využívání tepla a elektrické energie z malého modulárního vysokoteplotního reaktoru, postaveného poblíž závodu, může nabídnout proveditelnou cestu jak vytvořit dostatek uranu tak, aby byl celý proces energeticky neutrální.

„Používáním spolehlivé, levné energie z jaderných reaktorů, která není zdrojem skleníkových plynů pro extrakci minerálů ve zpracovatelských závodech, ale zvláště na odlehlých místech, je věc, o které zpracovatelský průmysl dlouho snil.“

Frederik Reitsma, vědecký tajemník pro projekt.

Úvodní fotografie: testovací vysokoteplotní jaderný reaktor v Japonsku, zdroj: JAEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *