Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření