Domů
Názory
Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření
Jaderná elektrárna Dukovany s vyrovnávací nádrží Mohelno (zdroj ČEZ).
Zdroj: ČEZ

Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Naši energetiku čeká v následujících letech a desetiletích nutnost obnovy a přestavby.  Naši politici se však místo snahy o její transformaci na základě faktů a odborných znalosti svorně uchýlili k ideologizaci a politikaření. V těchto dnech tak podle mého do značné míry znemožnili racionální postup v následujících letech, což povede nejméně k značnému zdržení. Dochází tak k vážnému budoucímu ohrožení schopnosti naší energetické soustavy zajistit dostatek energie s odpovídajícími dopady na ekonomickou, sociální a životní úroveň naší společnosti. 

V současné době vrcholí rozhodování o případné výstavbě nového jaderného zdroje a celkové budoucnosti české energetiky. Stále více získávám dojem, že většina českých politiků bez rozdílu stranické příslušnosti se rozhodli jít cestou neřešení energetiky a zneužití této problematiky k politickému boji.

Tendr na výstavbu nových Dukovan

Minulý týden proběhlo jednání představitelů vládních i opozičních stran o finančním modelu a výběru dodavatele nového bloku v Dukovanech. Všechny relevantní opoziční strany trvají na tom, že klíčová kritéria jsou ideologická a geopolitická. Pouze ta podle nich rozhodují.  Bezpečnostní, technologické a ekonomické parametry se bez jejich naplnění neposuzují. Na základě toho požadují, aby se do tendru nepřipustili dodavatele z Číny a Ruska. Situace je v tomto směru komplikována tím, že právě tito uchazeči by na základě jiných než ideologických a geopolitických kritérií patřili mezi favority.

Připomeňme, že v principu by mohlo být kandidátů pět. Těmi z ideologicky nevhodných zemí by byl čínský reaktor Hualong One (HPR1000) a ruský reaktor VVER1200. Dalšími pak americký AP1000, z Jižní Koreje by byla zmenšená verze reaktoru APR1400 a z Francie zmenšená verze reaktoru EPR. Třeba Piráti bojují za to, aby v soutěži mohly být nabízeny i bloky s vyšším výkonem. Omezení výkonu bloku na 1200 MWe pro Dukovany však má řadu technických opodstatnění. Pokud poběží nový blok společně se starými, je toto omezení dáno možnostmi chlazení. Pro velikost české energetické soustavy jsou navíc již bloky s 1200 MWe na hraně účelnosti. A pořád je také otázka dopravy velkých komponent, které jsou u větších bloků větší.

Podívejme se na reaktor III. generace VVER1200, za jehož vyřazení opozice tak intenzivně bojuje, Ten patří z bezpečnostního a technologického hlediska k velmi zdařilým projektům, možná i nejzdařilejším. Je evolucí reaktoru VVER440 a VVER1000, které bezpečně běží v řadě zemí Evropské unie, včetně třeba Finska, Maďarska, Slovenska i Česka. A jsou zde s nimi velmi dobré zkušenosti. Palivo i servis a údržbu těchto reaktorů dokáží zajistit západní firmy a není závislá na těch ruských. Výstavba reaktorů VVER1200 se připravuje v maďarské elektrárně Paks a finské Hanhikivi. Zde bloky staví konsorcium. Rosatom dodává reaktor, turbínu GE Power a kontrolní systémy Framatom. U obou staveb jsou už téměř všechna povolení a čeká se na to klíčové, po kterém by mělo být zahájeno betonování jaderného ostrova. To by měly obě stavby obdržet v tomto roce. Už čtyři tyto reaktory běží v Rusku. Další se v minulém roce rozběhl v Bělorusku kousek od hranic Evropské unie, a tedy pod velmi přísným jejím dozorem. Zároveň má ve výstavbě největší počet bloků ze všech reaktorů III. generace. Podrobněji je situace v jaderné energetice v současné době popsána v nedávném článku. Popis reality okolo výběru nového dukovanského bloku a vysvětlení nepravdivých tvrzení, které se okolo něj šíří je v dalším článku.

Je třeba konstatovat, že se vládním a opozičním stranám povedlo rukou nerozbornou plánovaný tendr totálně zdiskreditovat ještě před jeho vypsáním. Připomeňme si, že už byl vyhlášen jeden tendr na dostavbu dvojice bloků v Temelíně. Když uchazeči utratili značné prostředky na přípravu projektu, byl tendr v konečné fázi zrušen. V tomto novém už dopředu politici vyhlašují, že je vzhledem k uchazečům zajímá téměř výhradně ideologie a politika. A hádka je o tom, jestli se přizvou i ruské a čínské firmy, aby se srazila cena. Už předem se otevřeně deklaruje, že to je jejich jediná úloha. Opravdu vrcholem byla třeba televizní diskuze po zmíněném jednání Zbyňka Stanjury, Romana Onderky a Karla Havlíčka, kde zaznělo, že by se ruské firmy mohly pozvat v nějakém konsorciu, ale po splnění úkolu snížení ceny by vlastně dodávaly jen něco ekvivalentní klikám.

To si naši demokratičtí politici opravdu neuvědomují, že je zástupci potenciálních uchazečů určitě bedlivě poslouchají? A co způsobí to, když veřejně hlásají, že na technologické, bezpečnostní a ekonomické kvalitě projektů nezáleží, a o všem rozhoduje politické a ideologické posouzení konkrétních politiků a politických stran? Oni ani ostatní uchazeči nejsou z politického hlediska rovnocenní. Jižní Korea není členem NATO a USA nejsou členem Evropské unie. To opravdu politici necítí to, že po jejich tancích, které teď předvedli, opravdu těžko někdo uvěří, že zakázku nedostane firma čistě na základě politického rozhodnutí? Takové jejich chování jen připravuje podhoubí pro korupci.

Podle mého názoru vyvolali naši politici svými současnými hádkami kolem tendru takovou atmosféru, že začínám souhlasit s názorem Dany Drábové o vhodnosti to odložit. Ty vidle, které se jim do realizace nového zdroje podařilo hodit, jsou příliš velké. A nemůžu se zbavit dojmu, že u některých to bylo úmyslné. Možná by bylo v takové situaci, která u nás na politické scéně panuje, nejvhodnější cestou žádný tendr nevypisovat a podobně jako Poláci vybrat dodavatele čistě podle politického kritéria. Nikdy by mě nenapadlo, že by opět mohla nastat situace, kdy při výběru technologie nerozhodují odborná fakta a odborníci, ale čistě pohled správně ideologicky kovaného politika.

Docela mě fascinuje, když politici hlásající geopolitickou a ideologickou nutnost nepovolení nákupu ruských či čínských jaderných technologii zablokuji stavbu nových jaderných zdrojů a vůbec jim nevadí, že místo toho bude třeba řadu desetiletí dovážet ruský plyn a fotovoltaické panely či baterie z Číny. A takto tímto svým jednáním podpořili ekonomiku těchto zemí daleko významněji.

Nová aktualizace státní energetické koncepce

Kromě toho, že řada opozičních politiků ráda využila návrh tendru jako možnost boje proti vládě, dost z nich je naopak proti stavbě nového jaderného bloku obecně. Nebo se alespoň snaží získat podporu voličů, kteří si ji spíše nepřejí. Usilují o odložení rozhodnutí až po vypracování nové aktualizace státní energetické koncepce. Připomeňme si, že minulá aktualizace vypracovaná a schválená v roce 2015 předpokládala postupný přechod k nízkoemisní energetice nahrazením uhlí jadernými bloky a obnovitelnými zdroji. Vývoj podílu jednotlivých zdrojů v mixu byl doporučován v poměrně širokých koridorech, aby se daly využít případně technologické zlomy.

Co se za pět let od této aktualizace změnilo? Zásadním faktorem je, že během té doby byl pokrok ve výstavbě nízkoemisních zdrojů minimální. Neposunuli jsme se k výstavbě jaderného zdroje a bylo postaveno minimum nových obnovitelných zdrojů. Naopak tlak na uzavření uhelných bloků a snížení emisí CO2 se v Evropské unii dramaticky zvýšil. Nic se nezměnilo na tom, že naše geografické podmínky dávají značně omezené možnosti pro výstavbu obnovitelných zdrojů. Nezměnilo se ani to, že v době, jako byla třeba i velká část letošního ledna, nedodají větrné a fotovoltaické zdroje téměř nic. Zároveň se v Česku nejen z environmentálních hledisek nepostaví větší počet přečerpávacích elektráren. Existuje jen relativně omezené možnosti cesty k nízkoemisní energetice a pro naše geografické podmínky je to pouze kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k tomu, že tlak na co nejrychlejší odstavení uhelných zdrojů z Evropské unie stále roste, je otázka jejich náhrady stále aktuálnější. My je můžeme nahradit dominantně jedině zdroji jadernými nebo plynovými. Vzhledem k růstu ceny emisních povolenek se i plynové zdroje dostávají nejen pod ekonomický tlak na odchod od fosilních zdrojů. Výstavba alespoň jednoho jaderného zdroje, který bude potřeba i pro nahrazení dosluhujících starých dukovanských bloků, je tak ještě nutnější. Opravdu tak nemá smysl odkládat rozhodnutí až na dobu po vypracování nové aktualizace energetické koncepce. Zdá se mi tak, že politici, kteří rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje tímto podmiňují, to mají čistě jako záminku pro odklad a případně i zablokování výstavby jaderného zdroje. Buď z důvodu, že jsou proti němu nebo proto, aby mohli ve volbách cílit na voliče, kteří jsou jadernou energetiku i na ty, kteří jsou proti ní.

Datum uzavření uhelných elektráren

Obrovský politický boj se rozhořel okolo data ukončení využívání uhlí. Zelená ideologie říká, že je to třeba udělat hned, bez ohledu na to, zda je za ně náhrada. Ovšem uhelné zdroje u nás nezajišťují jen velkou část našich potřeb elektřiny a tepla, ale zajišťují také regulaci a stabilitu sítě. Právě v této době, kdy nefouká a nesvítí, jsou roztočené stroje jaderných a fosilních zdrojů kritické pro stabilizaci elektrické sítě. Ukazuje to i rozpad společné evropské sítě, ke kterému došlo 8. ledna 2021.

Jeho podstatou je to, že na severozápadě Evropy se odstavují jaderné a fosilní zdroje a budují se pouze větrné a fotovoltaické. V době zimní inverze pak zde je nedostatek stabilních zdrojů. Na jihovýchodě zatím stále dostatek klasických zdrojů je, v lednu tak dochází k transportům velkých výkonů z jihovýchodu na severozápad. Na začátku ledna se transportovala elektřina z Turecka až do Francie a Itálie. V takové situaci se síť extrémně přetěžuje a dochází k situacím, kdy se jen těžce plní pravidlo n-1. Pak už je jedno, které slabší místo se přetíží přespříliš. V každém případě extrémně roste riziko události, která odstartuje kaskádu výpadků, rozdělení elektrické soustavy a případně i blackout. Aby k blackoutu nedošlo, je potřeba mít dostatek regulačních schopností sítě, které dokáží udržet a vyrovnat její frekvenci. U nás tuto rychlou okamžitou regulaci zajišťují roztočené turbíny jaderných, vodních a fosilních elektráren. Ty také mají potenciál zvyšování výkonu a vyrovnání potřeb v době inverze. Teoreticky tuto rychlou regulaci mohou zajistit i baterie, a právě to dělá proslulá Muskova gigabaterie v Austrálii. Ovšem dostatečná kapacita takových baterií by byla extrémně drahá a náročná. Stejně by však nedokázaly zajistit pokrytí potřebného výkonu jako náhradu větrníků a fotovoltaiky, které bez větru a slunce nefungují.

Zatím máme dostatek zdrojů výkonu i regulace, abychom popsaným událostem dokázali čelit. Dokonce můžeme pomáhat sousedům, jako jsme toho 8. ledna pomohli Rakousku. Pokud však odstavíme uhelné zdroje a později i reaktory v Dukovanech bez náhrady, situace se dramaticky změní. A je třeba zdůraznit, že odstavování jaderných a fosilních zdrojů bez dostatečné náhrady jejich výrobních i regulačních schopností se připravuje v celé Evropě. V kritické době tak určitě nebude možné výkon a regulační službu dovážet.

I proto uhelná komise doporučila pro ukončení využívání uhlí rok 2038 s podmínkou, že budou za odstavené uhelné bloky postaveny dostatečné kapacity výkonu a zajištěny schopnosti udržení stability sítě. Doporučený termín je postaven na datech a informacích operátora sítě ČEPS. Pochopitelně, nelze vyloučit, že v případě extrémního úsilí a spolupráce všech na budování nízkoemisních zdrojů a budování nástrojů pro zajištění regulace se dosáhne možnosti odstavení těch uhelných dříve. Ale za brzký termín odchodu bojují nejvíce lidé, kteří zároveň nejvíce volají po odložení či úplném zrušení výstavby nových nízkoemisních jaderných zdrojů a pracují minimálně pro realizaci budoucí náhrady uhelných a stárnoucích jaderných zdrojů.

Po rychlejším konci uhlí a nepotřebě nového jaderného zdroje volá řada politiků TOP09 i KDU-ČSL (viz třeba vyjádření Luďka Niedermayera zde a zde, na které jsem reagoval v minulém roce). Piráti se za rychlé uzavření uhelných zdrojů a s kritikou výstavby nového bloku v Dukovanech vyslovují třeba ústy Dany Balcarové a proti podpoře jaderné energetiky bojují se svou frakcí i v Evropském parlamentu. Takže sice na jedné straně jádro podporují (viz třeba tyto stránky), ale na druhé straně podnikají na evropské i české úrovni zásadní kroky proti němu. Vít Rakušan z hnutí STAN je z ideologických důvodů kategoricky proti nákupu ruského reaktoru. Uhelné bloky by tak chtěl nahradit plynem, který ovšem nebude z Ruska (viz zde). Lobuje také za rychlé uzavření uhelných elektráren. Za rychlé odstavení uhelných bloků bojuje ministr za ANO Vlastimil Brabec. Stejně tak se za brzký odchod od jádra zasazují ministři ČSSD pod vedením Jana Hamáčka, kteří se takto snaží získat přízeň Zelených a spojit se s nimi do voleb.

Závěr

Kvůli politikaření se nepodařilo naší politické scéně čelit epidemii.  Stejně tak svorně všechny naše politické strany směřují k situaci, kdy kvůli permanentnímu volebnímu boji, ideologizaci a politikaření rozvrátí naši energetiku. O selhání vládních i opozičních stran v případě epidemie jsem psal už v září. V té době jsem doufal, že se politici vzpamatují, po volbách přestanou s politikařením a začnou racionálně spolupracovat. Za neúspěch jsem považoval překročení 5000 obětí koronaviru. V říjnu už bylo jasné, že už nelze zabránit překročení počtu 10000 obětí. Doufal jsem, že alespoň to a plné nemocnice a zařízení JIP naše politiky přimějí k racionálnímu jednání a spolupráci.

Připomenu, že nikdy neexistuje ideální jednoduché řešení bez negativních stránek, které bude vyhovovat všem. Vždy jde o určitý kompromis. Nikdy se nelze vyhnout všem chybám a problémům. Když se podíváme na zavádění elektronizace či propagační kampaně, které prováděly v dřívějších vládách strany, které jsou dnes v opozici a nenechají na současné činnosti nit suchou, tak vidíme, že to nebylo o moc odlišné a stejné zádrhele nastávaly i tehdy. Nikdy nelze dosáhnout ideální vyladění, které by bylo spravedlivé a akceptované všemi. A většinou musí být řešení komplexní a provázané, nelze vytrhávat jedno opatření od ostatních.

Politici všech stran však ani zmíněná čísla a obrazy z nemocnic nepřiměly, aby z kontinuálního boje před jedněmi volbami nepřešly ke kontinuálnímu boji před těmi dalšími. Dokáží se bez návrhu racionálního postupu vozit na každém problému a zádrhelech, které se objeví. Zároveň soutěží ve snaze získávat voliče bojem za otevření vleků, fitek, sportovišť, kulturních podniků, kadeřníků, jedněch obchodů nebo zase jiných, škol a co lze ještě vymyslet. A vše bez ohledu na reálnou situaci a kontext s ostatními opatřeními, čistě s cílem si připsat kladné body u nějaké skupiny voličů. Výsledkem tohoto společného úsilí všech našich politických stran je, že dnes už je jisté, že obětí pandemie bude i přes relativně hodně drsná a dlouhá opatření mnohem více než 20000.

Podobný přístup k energetice má potenciál ji úplně rozvrátit a dopady by pro naši společnost mohly být ještě více devastující, než je nezvládnutá epidemie. Ovšem budou až za řadu let a nejsou teď na očích. Spoléhat v zodpovědnější přístup politiků v této oblasti, když je k němu nepřiměje ani pohled na přeplněné nemocnice, příliš nelze.

Opoziční strany se chovají, jako by si myslely, že jediné důležité je svrhnout současnou vládu a Andreje Babiše. Mají pocit, že po svém vítězství ve volbách všechny škody, které v rámci volebního boje napáchají, následně napraví. Nedochází jim, že to mohou být i škody nevratné. Pokud se podíváme na historii jaderné energetiky, tak příkladem toho je vývoj v Rakousku. V této zemi byla v sedmdesátých letech velmi silná podpora jaderné energetiky. V roce 1978 se dokončovala první jaderná elektrárna Zwentendorf. V té době měl rakouský kancléř Bruno Kreisky problém se svou politickou pozicí. Věděl, že opozice je pro jadernou energetiku. Vyhlášené referendum o jejím zprovoznění tak spojil se svým setrváním ve funkci. Předpokládal, že jistý kladný výsledek bude moci vydávat za svou podporu. Opozice sice byla projaderná, ale rozhodla se využít referendum ke svržení nepopulárního kancléře. Její představa byla, že po svém příchodu k moci vše napraví a po novém referendu elektrárnu spustí. Nakonec po intenzivní kampani dopadlo referendum negativně pro Kreiského a jádro, i když jen o velmi malý počet hlasů. Bruno Kreiský neodstoupil, jak to dopadlo s jadernou elektrárnou víme. Totální selhání politici přiznat nemohli, Rakousko se tak stalo z projaderného státu tím nejvíce protijaderným. Ostatně Brexit je také výsledek politického boje dvou frakcí v konzervativní straně a snaha řešit její vnitřní problémy.

U nás jsme se vydali bohužel cestou Bulharska. To mělo bloky VVER1000 v elektrárně Belene na začátku devadesátých let v pokročilejším stavu, než byl v té době Temelín. Ovšem bulharští politici v soupeřících stranách začala energetiku a otázku dodavatele jaderných bloků využívat k politickému a ideologickému boji. Dodnes se žádné bloky nepostavily, a pořád se nerozhodlo, zda se bude stavět v Belene nebo Kozloduji. Není ani jasné, zda se vůbec bude stavět a co. K jakým environmentálním i ekonomickým koncům vede zelená ideologie ukazuje třeba historie elektrárny Moorburg, o které jsem nedávno psal.

V devadesátých letech byli naši politici schopni se na projektu alespoň dvou bloků v Temelíně dohodnout a realizovat jej. Zato současní naši politici se vydali ve stopách těchto bulharských. Strašně rád bych se mýlil a věřil v návrat racionality. Zdá se však, že o odborných otázkách zase rozhodují lidé v dané oblasti absolutně nekompetentní, kteří jsou však správně politicky a ideologicky kovaní. V energetice tak skončíme u nutnosti rychlého postavení paroplynových bloku a zisk z toho budou mít jen spekulativní investoři. A k uspokojení našich ideologických politruků budeme dlouhodobě záviset na ruském plynu.

Asi mi bohužel zbývá pouze sledovat srovnání výsledku, ke kterému se dospěje nejen při budování jaderných zdrojů ve Finsku, Maďarsku, Polsku a Česku. Pak se však pouze uvidí, kdo zvolil správnou cestu vedoucí k cíli. Pro nápravu už bude pozdě a je mi jasné, že se současní politici u nás k tomu, co způsobili, hlásit nebudou.

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(64)
PetrD
1. únor 2021, 10:55

Souhlasím s tím, že bychom něměli mít Rusy v tendru jen pro snížení ceny, ale poctivě jim říci, že je v tendru nechceme. Ostatně ve shodě s Danou Drábovou v rozhovoru v Repektu.

Rosatom je státní firma, a stačí se podívat jak se v Rusku zachází s kritiky režimu.

Rusko si tu dělá co chce viz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusko-diplomat-nakup-naboje-policie-propusteni_2008140600_tzr

ijn
1. únor 2021, 11:47

Dokonalý popis bez východiska,....můj návrh: neprodleně zahájit vlastními silami ETE34=ETE12 a přejít na EDU56, v roce 2031 odstavovat uhlí, budovat JE Tetov i Březno a Blahutovice, + PVE SEVER pro stabilitu SRN s OZE,....!!!

Energetik 007
1. únor 2021, 11:56

A ještě JE Bílá Skála v Troji Praha 7 jako zdroj tepla pro Prahu

ijn
1. únor 2021, 12:47

to by normálně postavila ujv rez

blaha.p
1. únor 2021, 11:49

Super článek do Rudého práva z roku 1980. Slovy klasika tolik práce a taková pitomost.

1. Fakt: Rusko a Čína jsou naši nepřátelé a je jasné, že ani jeden z nich nebude JE stavět (Čína už je pryč a za maximálně dva roky zmizí jediný důvod pro proč nevykopnout Rusko = Zeman, ale vzhledem k aktuálnímu dění v Rusku = Navalnyj, může chtít stavbu z Rusko jen pitomec.

Ale pořád tady máme 3 dodavatele, jestli se má JE postavit a je to hlavní cíl, tak nevidím problém, proč nevybrat jednoho z nich

2. Fakt: Problém cena nového bloku: je evidentní, že konečně se dopočítal i Havlíček a pochopil, že i varianta financování 30% ČEZ + 70% stát bude ukrutně drahá a bude znamenat v roce 2040 tak drahou elektřinu, že to nikdo nebude chtít kupovat. Proto přišel s variantou 100% stát, ale to je vzhledem k brutálně rostoucím úrokům, za které si ČR půjčuje (důsledek katastrofálního hospodaření zoufalců z ANO). Nový zdroj JE se nedá postavit v EU a USA pod 100 €/MWh. V roce 2040 bude stát energie z FVE a VTE pod 30 €/MWh a bude ji mít polovina RD a 2/3 firem na střechách. FVE už se vyplatí bez dotací viz článek níže, kde osadí nákupní centrum bez dotací. V období od března do říjne bude v roce 2040 přebytek EE z FVE, je tak potřeba vyřešit EE na období listopad-únor, JE je samozřejmě jako sezonní zdroj nejméně vhodný.

https://www.solarninovinky.cz/zidek-chceme-dostat-fotovoltaiku-na-strechy-obchodnich-center-vyplati-se-to-i-bez-dotaci/

A.O
1. únor 2021, 13:21

Rosatom je jediný, který má reaktor a umí ho postavit včas a +/- za sjednanou cenu. Nehledě na to, že na vývoji onoho bloku se přímo podílela firma sídlící v ČR.

Nyní problémy těch 3 zbývajících

KHNP: nemá reaktor, stavěla by zmenšenou verzi APR1400, tudíž totožný blok, jako by měl stát v Dukovanech, nemají

EDF, dříve Arreva není schopna absolutně nic dodat včas. Místo 4 let staví 15 let (cena se samozřejmě přímo úměrně zvedá).

Westinghouse: reálně zkrachovalá firma, vyjma Číny a Indie není schopen nikde stavět včas. Na stavbě v USA to dotáhl až k bankrotu...

PetrD
1. únor 2021, 13:38

Opět budu odkazovat na onen rozhovor s Drábovou.

... protože po technické stránce platí, že ta technologie může být dodána kterýmkoli z pěti uchazečů.

... Nevidím v jednotlivých dodavatelích po technické stránce velké rozdíly, všem našim požadavkům dokáží vyhovět.

... Všechny reference na ruské reaktory je podle mě nutné brát s jednou výhradou. Jsou ze zemí, kde má Rusko své geopolitické zájmy a kde tyto země z nějakých svých důvodů přistoupily na partnerství s Ruskem.

...Byla by chyba myslet si, že ruské projekty v zahraničí jsou superúspěšné. Nejsou to žádné superstar. Naše podmínky je schopen splnit kterýkoli z pěti uchazečů.

A.O
2. únor 2021, 11:10

Drábová také řekla, že VVER 1200 je jedním z nejlepších, ne-li nejlepší ze všech nabízených.

Víte jak dlouho staví EDF blok, který měla mít hotový za 4 roky? 15 let... 4x déle než měla a stavba se samozřejmě přímo úměrně prodražila. Tohle byste chtěl riskovat?

Dále Finové se s Rusy historicky očividně moc nemusí. Že? Přesto se z Ruska nebojí vzít blok, Finové vědí proč to dělají. Ona jedna z těch dvou elektráren, kterou EDF staví, je právě ve Finsku.

Westinghouse už dávno není to, co býval. Když není schopen dodávat ve "vyspělých" zemích, nebude schopen dodat cokoliv u nás. K němu bych přistoupil poouze pokud by v Polsku držel termíny a ceny.

Korejci by nebyla špatná volba, ale museli by se předvést včas s použitelným reaktorem.

PetrD
2. únor 2021, 11:24

I přesto říká, že Rusko do tendru zvát nemáme, vzhledem k tomu, co se v Rusku děje. A Rosatom je státní firma.

A já se Drábové ani nedivím, přece jen jaderných dozor se nesmí bát jaderných dodavatelů a šňupání novičoku není pro každého.

A.O
2. únor 2021, 12:09

Taky říkala, že by se nikdo neměl vyřazovat předčasně.

blaha.p
1. únor 2021, 16:34

je to jednoduché, buď je hlavní cíl postavit nový blok a pak to bude jeden z trojce Jižní Korea, USA, Francie. Nebo o jaderný blok zas až tak nejde, a hlavní cíl je přihrát kšeftíček nepřátelskému Rusku. A pak žádný nový blok nebude, protože opozice ho po volbách zatrhne. Oboje prostě Jaderní svědci mít nemohou.

PetrD
2. únor 2021, 12:31

Nevím kdy, a zda vůbec to říkala, tohle je rozhovor z minulého týdne v respektu, volně přístupný.

www.respekt.cz/rozhovor/drabova-o-dukovanech-radeji-bych-to-ted-cele-zastavila

například: "...Ale při tom, co se v Rusku děje, rozumně nemůžeme uvažovat, že bychom tuhle zemi původu chtěli za partnery."

A Rosatom je státní firma. Položte si otázku, jestli opravdu chceme sem pouštět stát, který zachází s vlastními lidmi takovým způsobem jako se teď děje, a to ani nemluvím o otrávených Skripalovi a Navalném. Ruský agent tu minulý rok kupuje nelegálně náboje do odstřelovacích pušek a další munici. Rusko ho po zatčení při činu odveze s diplomatickým krytím domů. Chtěl byste sám obchodovat s někým takovým, jemuž za zády stojí takovýto milý stát?

PetrD
2. únor 2021, 15:12

hm, to byla reakce na A.O, nějak jsem se netrefil do vlákna

pr
1. únor 2021, 13:37

Naprostý souhlas s tvrzením o RP 1980. Pan autor pokračuje v tom co zřejmě za mládí okoukal.

V nadpisu píše, že politika a ideologie drtí energetiku a potom celý článek není o ničem jiném než o politice, ideologii a tlaku na city (už přešel z bagatelizace a výsměchu k pláči nad rozlitým mlékem). Žádná ověřitelná fakta, žádné analýzy hodné recenze. Brilantním kouskem seznávám část výroku " .... a dopady by pro naši společnost mohly být ještě více devastující, než ...", neboli slovem "mohly" jasně dokazuje, že ani on NEVÍ jestli jeho teze je pravdivá. NEVÍ ale to jej neodradilo od celočlánkového vyvolávání pocitu strachu či zloby v čitateli.

To už nehovořím o autorově zbytnělém postoji v nutnosti zachraňovat za peníze báby Dymákové elektrizační soustavy Francie, Německa a převážně jím vypíchnutého Rakouska. To si snad z nás dělá pan autor srandu. To občan-majitel občanského průkazu s právem volit nemůže myslet vážně!

Když už je článek o politice - děkuji redakci za uveřejnění názorů různých autorů. Každý si zajisté udělá obrázek o dnes operujících "odbornících" a dle toho které strany si koho vyberou jako poradce upraví své volební preference. Času na to máme naštěstí dost.

Energetik 007
1. únor 2021, 11:53

Ještě hůře než elektroenergetika je na tom teplárenství, skoro každé větší město v ČR je závislé na CZT z uhlí. Pokud chce vláda od 2038 zakázat uhlí tak by jednoznačně právě vláda ČR měla dát odpověď na otázku jak se bude vytápět: Praha, Ostrava, České Budějovice, Strakonice, Tábor a mnoho dalších měst. Jaký to bude mýt vliv na cenu tepla ale i emise pokud se půjde decentrální cestou tedy návrat blokových, domovních nebo i bytových kotelen. Zbývá 17 let do 2038 a žádná koncepce od vlády, krajů ani měst na stole není.

Elektrárna Mělník pro Prahu spotřebuje 1,5 mil tun HU čím to proboha chtějí nahradit... ZEVO má mít kapacitu 330 000 tun TKO..

pr
1. únor 2021, 13:05

Lžete energetiku007

Pro člověka, který umí psát není možné že byste nevěděl že do drtivé většiny (odhad více než 99,5%) domů ve městech do kterých je zavedeno CZT je zaveden i plyn a elektřina. Tedy Váš výrok že "...skoro každé větší město v ČR je závislé na CZT z uhlí ..." nejen že není pravdivý, ale úmyslně vyvolává pocit nebezpečí. CZT lze relativně rychle a řekl bych že v dlouhodobém horizontu i ekonomicky srovnatelně nahradit lokálními kotly či tepelnými čerpadly.

Chováte se přesně tak jak je v článku kritizováno. Politikaříte.

Energetik 007
1. únor 2021, 13:41

Plyn a elektřina zaveden sice jso ale rozvody nejsou na topení dimenzovány - u ZP, u elektřiny s nástupem elektrovozidel rozhodně elektřina není také dimenzována.

Takže možné že panelová sídliště v okolí Prahy skončí na lokálním topení dřevem a briketami (v Bulharsku to tak je)

pr
1. únor 2021, 14:15

Neřešte problémy jiných. Ten nesmysl o elektrovozidlech je již dnes dávno vyvrácen. Každý doma má dostatečnou kapacitu nabíjet (1x25A) elektromobil s průměrným nájezdem.

Zapomínáte na úspory ke kterým jsme se zavázali a které jsme nesplnili a budeme za to sankcionováni. Místo investic sankce. Ale jsme zásadoví, zateplovat nebudeme!

A ke kapacitě sítí - to je starost distributora, nikoli nás. My je královsky platíme aby se starali.

A že se někde topí biomasou - no když jim to dává ekonomický smysl tak jim to chcete zakázat?

Pravda
1. únor 2021, 14:49

Trochu vás uklidním. Něco konkrétního už na stole je a nyní se dle všeho pracuje na nastavení legislativy a parametrů podpory, které tu transformaci teplárenství podpoří:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-prechazi-na-nove-zdroje-vytapeni--4-miliony-obyvatel-a-firmy-dostanou-cenove-dostupne-teplo-i-nadale--256716/

Klíčová je hlavně novela zákona o podporovaných zdrojích:

https://oenergetice.cz/teplo/sdruzeni-bez-projednani-novely-o-podporovanych-zdrojich-se-cast-teplaren-dostane-do-potizi

Energetik 007
1. únor 2021, 11:53

Ještě hůře než elektroenergetika je na tom teplárenství, skoro každé větší město v ČR je závislé na CZT z uhlí. Pokud chce vláda od 2038 zakázat uhlí tak by jednoznačně právě vláda ČR měla dát odpověď na otázku jak se bude vytápět: Praha, Ostrava, České Budějovice, Strakonice, Tábor a mnoho dalších měst. Jaký to bude mýt vliv na cenu tepla ale i emise pokud se půjde decentrální cestou tedy návrat blokových, domovních nebo i bytových kotelen. Zbývá 17 let do 2038 a žádná koncepce od vlády, krajů ani měst na stole není.

Elektrárna Mělník pro Prahu spotřebuje 1,5 mil tun HU čím to proboha chtějí nahradit... ZEVO má mít kapacitu 330 000 tun TKO..

pr
1. únor 2021, 13:14

To že někdo plýtvá energií neznamená, že po zdražení tomu bude tak i dále. Cajzlstán prostě zateplí a nainstaluje si rekuperaci. Chybí pouze ekonomický tlak. Tepelná energie je příliš levná a nenutí (ve Vámi zmíněném městě) Cajzly chovat se tak aby jejich potřeba dodávek tepla klesala. Toť vše. Každý se chová více či méně ekonomicky. Jde o to najít způsob a hranici jak ovčanu říci že se má starat za své. Zvlášť Cajzlům je to zapotřebí tlouci do jejich vyčůránkovských palic.

Pravda
1. únor 2021, 14:49

Trochu vás uklidním. Něco konkrétního už na stole je a nyní se dle všeho pracuje na nastavení legislativy a parametrů podpory, které tu transformaci teplárenství podpoří:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-prechazi-na-nove-zdroje-vytapeni--4-miliony-obyvatel-a-firmy-dostanou-cenove-dostupne-teplo-i-nadale--256716/

Klíčová je hlavně novela zákona o podporovaných zdrojích:

https://oenergetice.cz/teplo/sdruzeni-bez-projednani-novely-o-podporovanych-zdrojich-se-cast-teplaren-dostane-do-potizi

Juan
1. únor 2021, 11:56

Situace je tedy napjatá a to nejenom v energetice. A je mnohem napjatější než za vydání knih K.F.v. Weizsäckera, H.v. Ditfurtha nebo Club of Rome. Ohrožují nás četná globální rizika.Ve skutečnosti je to již tak kritické, že věřím, že už vůbec nedává smysl hovořit o správných či nesprávných rozhodnutích nebo doufat, že se dá v této situaci chovat ještě správně.

Vláda má tedy na výběr pouze mezi špatným nebo velmi špatným rozhodnutím. Nevypadá to tak, že by mohli změnit situaci k lepšímu. Pravděpodobnější se někdy se zdá, že nečinnost má větší smysl, protože alespoň neběháte bezhlavě sem tam a svými činy nepácháte škody, kde předtím žádné nebyly. Ale to by znamenalo pro osoby s rozhodovací pravomocí veřejné přiznání bezmocnosti a mohlo by u veřejnosti vzniknout podezření, že politici jsou vlastně nadbyteční.

Josef Janovec
1. únor 2021, 12:00

Tímto mohutným tempem obnovy energetiky budeme v budoucnu ještě uhlí dovážet.

Vinkler
1. únor 2021, 12:26

Já myslím, že to dopadne jak píše p. Cílek. Počet spotřebitelů se vždy nakonec přizpůsobí možnostem zdrojům, ať už vláda se o zdroje stará nebo ne. Ošklivá pravda.

pr
1. únor 2021, 13:16

Proč ošklivá? Prostě někteří přestanou být spotřebiteli když se jim to ekonomicky vyplatí jimi nebýt.

Vinkler
1. únor 2021, 15:09

Protože ti , na které zdroje nezůstanou, zemřou. No.

Ivan Novák
1. únor 2021, 15:59

Vždyť právě to "pr" říká: už se jim nevyplatí být dál spotřebiteli, ne jen odběrateli.

Vinkler
1. únor 2021, 16:07

Zajímavé vyjádření smrti: Nevyplatí být spotřebiteli. OK.

Martin P
1. únor 2021, 13:09

Čínská lidová republika si ani nic jiného než vyškrtnutí nezaslouží. Její laxní přístup a utajování informací před a během "chřipky" (neříkám "chřipečky") by zasloužila i postupný odliv západních investic a postupné vyhnití zevnitř.

Petr
1. únor 2021, 15:48

A které státy zvládli ten virus líp i když měli náskok a daleko víc informací než Čína? Čína zvládla zavřít první velké město kde se to šířilo kompletně, a zastavit u sebe masové šíření. To vyspělí Zápaďáci nebyli schopní i v té době ani pořádně regulovat často zbytné letecké cesty a nezbytným dávat domácí karanténu.

Pavel K
2. únor 2021, 09:02

Taiwan, Jizni Korea a predevsim Vietnam. Obecne asijske staty maji vyhodu, protze si prosly SARSem a MERSem

Jan Veselý
1. únor 2021, 18:16

Pane Wagnere, čemu se divíte? Vy a vaši spoluvěrci jste politikům vnutili problém, kterému technicky nerozumí. Ale moc dobře cítí, že ekonomicky a politicky to smrdí. Proto dělají naprosto normální věc, roky oddalují konečné rozhodnutí, zdržují a kličkují. A čekají na ... něco, co to vyřeší za ně. Já se tomu nedivím.

Mám dnes dobrou náladu, tak nabízím svou radu. Nechte to politiky udělat tak, jak se to běžně dělá s velkými investicemi. Ať se udělají 2-3 "jaderné průmyslové zóny" (státní ČEPS jim udělá přípojku) a vypíše se tendr na investora, kterému se smluvně zaručí vysoutěžená CfD nebo PPA (možná včetně záruky od EIB). Je to transparentní, relativně jednoduché a politici nebudou nést riziko, že by z toho byl průser.

Jestli opravdu věříte v to, že se JE vyplatí, tak takhle se to může dokázat. Původ investora je mi naprosto ukradený.

Jaroslav Studnička
1. únor 2021, 18:41

Předpokládám, že se stejně dobrou náladou doporučíte zrušení modernizačního fondu a necháte to taky na trhu...

Jan Veselý
1. únor 2021, 18:46

Ne, využil bych Modernizační fond jako zdroj levného financování. Ale investor musí nést alespoň nějaké riziko, aby ho to motivovalo být efektivní a nedělat kraviny.

pr
1. únor 2021, 20:09

Proč by to měl dělat? Modernizační fond má za cíl modernizovat. Takže místo staré technologie instalovat moderní. Ne stejnou jako tam byla, ale moderní. Takže dodávky Jaderné technologie do jaderné elektrárny nejsou žádná modernizace.

Jaroslav Studnička
1. únor 2021, 20:19

ad Veselý: což ovšem v případě modernizačního fondu nebude zaručeno, když to je forma investiční dotace.

ad pr: doporučuji navštívit stánky MŽP

pr
1. únor 2021, 20:41

Nezájem, buď něco chcete sdělit, nebo si to nechte pro sebe. Já nejsem ani student vydaný na pospas náladám vyučujícího ani zoofilní nekrofil abych ve Vašich náznacích hledal zakopaného psa.

Jaroslav Studnička
1. únor 2021, 21:09

Tak tedy speciálně pro vás. Než budete na něco reagovat tak jak jste reagoval, je vhodné si zjistit skutečnosti. Proto doporučení na stránky MŽP.

pr
2. únor 2021, 17:19

Pro koho vhodné, pro Vás? Pro mne ne.

heap
1. únor 2021, 21:27

Zato třeba takové spalování biomasy, to je panečku moderní technologie, že? :)

Jelikož se v Dukovanech neplánuje stavět VVER 440, tak bych si to troufnul nazvat modernizací.

pr
2. únor 2021, 00:44

Však se taky dotace na kotle neplatí z modernizačního fondu ale kotlíkovými dotacemi.

Až udělají "fond pro udržení při životě historických životu nebezpečných a ekonomicky nerentabilních technologií" tak prosím.

Ivan Novák
1. únor 2021, 19:46

V Česku nemohou být takové zóny jinde, než v návaznosti na ETE a EDU, ověření přírodních podmínek a akceptace veřejností jinde by zabralo deset let. Bez ČEZ tedy nelze, a ten nemusí a vlastně ani moc nechce a nemá důvod skutečně chtít.

Souhlas Evropské komise se státní podporou nepřítomen. O proud nouze v Česku teď není. Moc složité. Akceschopný dodavatelský systém schůdný pro EU problém. Odpor či výhrady pro opozici levná vstupenka do médií ... Mnoho psů atd.

Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky (Černomyrdin).

Jan Veselý
1. únor 2021, 20:01

Vymýšlením důvodů proč něco nejde toho nikdy moc nedosáhnete. Tímhle stylem si to dříve nebo později opravdu klekne a přijdou jiní, kteří se jen nevymlouvají.

A vlastně, taky dobře.

Ivan Novák
1. únor 2021, 20:45

Důvody, proč to drhne, nevymýšlím, nýbrž identifikuju. Snáz se pak odstraní, až bude třeba začít doopravdy.

Jan Veselý
1. únor 2021, 22:15

Souhlasím, tak teď tu druhou půlku. Můj návrh je maximální otevření trhu s výrobou elektřiny. Maximálně standardizovat a zjednodušit povolovací řízení, klidně připravovat "průmyslové zóny" pro elektrárny, posilovat přenosové kapacity, jak uvnitř ČR, tak přes hranice.

A být připraven na možnost, že se něco může podělat. Tj. mít v místech spotřeby umístěné adekvátní záložní zdroje.

pr
2. únor 2021, 00:55

Přesně tak, stačí jednoduše definovat parametry produktu (napětí, frekvence, harmonické, flikr, způsob měření) a kdo si co domluví s obchodníkem, ten ať si do sítě zapojí co chce. A Ty distributore za ty zlatý groše co sbíráš makej! Tak jak to je dnes při žádosti o nové OM.

pr
1. únor 2021, 20:26

Už to, že ten kdo provozuje všechny JE v ČR (ČEZ) nemá zájem investovat do dalších bloků peníze vydělané ve stávajících blocích jasně o této technologii a trhu něco hovoří. A kdo se nepoučí ze zkušeností ČEZu (různí našeptávači si hřejí svou polívčičku), ten je odsouzen si riziky kterým se ČEZ chce vyhnout projít. Tak do toho zastánci jádra jděte prsama, ale ZA SVÉ! Daňového poplatníka do toho netahejte.

Martin Routa
1. únor 2021, 18:19

I Hrabišovi je jasný, že dát to rusákům nebo číňanům je průšvih, ale bojí se Zemana, tak zdržuje a snaží se to zahrát do autu

pr
1. únor 2021, 20:36

Ale houbec, hraje před Zemanem pohádku o kašpárkovi se šmidrou. Už jako ministr financí jasně řekl že stát do toho nejde. A teď pouze dává všimné do hladové zdi a celkově zdržuje. Zeď stejně nikdy nebude funkční. On to velice dobře ví.

Martin ROUTA
2. únor 2021, 13:32

No kdyby se Hrabiš Zemana nebál, tak by ho poslal krmit ptáčky do Lán, slušně řečeno a nedával by mu 15 miliard na vodní dílo, o kterém všichni ví, že to je nesmysl...

pr
2. únor 2021, 17:26

Kdyby byly v řiti ryby, nepotřebovali bychom rybníky. Prostě si zvykněte, že lidé se kterými nesouhlasíte nezmizí. Budou tu mezi námi pořád dále. Tím že je budete přehlížet nic nevyřešíte. Až jeden z hradu zmizí, objeví se další. proto řešte svůj problém a ne problém premiéra. On se postará o sebe sám.

Martin Routa
2. únor 2021, 21:25

Já jsem jenom popsal situaci jak ji vidím já, vy jste měl potřebu to nějak komentovat. Hrabiš je předseda vlády a ani prezident mu do takřka ničeho v podstatě nemá co kecat. Jiný premiér by Zemana poslal na patřičná místa hned, bohužel Hrabiš se ho bojí, protože od něj potřebuje podporu při volbách.

petr
1. únor 2021, 22:48

Pokud chceme ukončit využívání uhlí, pak musíme stavět další JE...

Jiná volba neexistuje a ti co tvrdí netuší o čem vůbec hovoří.

Jinak článek pana Wágnera velmi dobrý a srovnávat je s RP může jen zelený pomatenec, co při hodinách fyziky si kreslil kosočtverce...

Hezký večer všem

pr
2. únor 2021, 01:11

Voleb existuje nepřeberné množství.

Když musíte, tak klidně stavějte co se Vám zlíbí. ZA SVOJE! Ty kteří nemaj zájem do Vaší pyramidové hry netahejte.

Jsou tací, kteří nepotřebují financovat něco co nepotřebují penězi které nemají. Smiřte se s tím že existuje svoboda volby jednotlivce. Pořízení energetického zdroje nejsou volby kdy se po prohře většina musí podřídit menšině.

Petr
2. únor 2021, 05:23

??? A co těch 500 miliard solárního tunelu, co prosadili zelení dobroserové? A to vyrábí 1,5-2% elektřiny, je jen spravedlivé, aby jaderníci co u nás zaměstnávají nesrovnatelně víc místních lidí dostali taky 500 milard, zvláště když z toho budou vyrábět 15-20% elektřiny.

Pavel K
2. únor 2021, 10:26

Takze kdyz si nakradli jedni, dela to legitimitu pro nakradeni druhych? Nemeli bychom se spise poucit a uz negarantovat vykupni ceny?

No a jak jiste vite, nas podpora solarniho tunelu byla unikatni na celem svete, takze se zelenejma to mozna melo spolecneho jen prvotni myslenku, pak uz prisla jina, ktera prijde i pro JEDU2 - co z toho kapne...

pr
3. únor 2021, 16:40

Petře,Petře.

Oni jaderníci už své dostali a přepočteno na dnešní peníze to je podstatně více než 500 miliard.

Neřešte dotacemi historické technologie, řešte jimi ty, které ještě nedosáhly takového rozšíření aby se u nich projevil pokles ceny daný vyrobeným množstvím.

Zopakuji, že jádro je v komerčním provozu již 60 let. U nás jde o třetí využívanou generaci (A1+A2 JEJB, JEDU, JETE) a tyto nebyly schopny vydělat na další? Sám byste mohl cítit že zde "dacoš něgra".

JD
2. únor 2021, 01:54

Je velká část lidí, kteří si tohle myslí a nedá se jim to zazlívat. Tak ať to tak tedy je.

Není to jednoduché rozhodování. Základy jiné volby se vytvářejí, ale jako už poněkolikáté v historii, technologie a inovace uhání kupředu daleko rychleji než je schopnost společnosti se na takové změny adaptovat a akceptovat je (takže to není kritika společnosti).

Příklad, že to jde i u nás:

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/vrchlabi-se-koncem-roku-stane-prvnim-uhlikove-neutralnim-zavodem-spolecnosti-skoda-auto/

Analogicky jako v automobilovém průmyslu a ve financích, je budoucností energetiky rodící se energetický internet, který do značné míry ovládnou komplexní řešení a platformové strategie.

Například:

https://www.pv-magazine.com/press-releases/envision-digital-and-ibm-announce-strategic-collaboration-to-create-renewable-energy-management-solutions/

Jadernou energetiku to apriori nevylučuje, musí tam ovšem najít své místo.

Vladimír Wagner
2. únor 2021, 07:30

Ano, máte pravdu, bude se využívat pouze zelený proud: https://videacesky.cz/video/nedele-s-lubachem-zeleny-proud .

hellokitty
4. únor 2021, 21:39

s tym napredovanim technologii mate pravdu, akurat by som pozeral este dalej na decentralizovane technologie nad blockchainom nez nejaky cloudovy model manazovany centralne ibm, ibm je totiz obrovsky korporat, ktory ma zmluvy postavene tak, ze ak si vas raz zahackuju, je pravne dost tazke sa im vyvliect z udicky

https://medium.com/@polkagod/the-energy-web-foundation-join-the-polkadot-network-looking-at-multiple-scaling-options-as-they-66907886a411

Baton David
3. únor 2021, 19:27

zdar a sílu,

mohl by mi nějaký odborník vysvětlit proč ve výběru dodavatelů chybí Kanada s reaktory CANDU?

Vladimír Wagner
3. únor 2021, 23:42

Jde o stejný důvod, proč se nepředpokládá jako uchazeč japonský varý reaktor ABWR. Máme zájem použít, stejně jako jsou všechny reaktory u nás, lehkovotní tlakovodní reaktor. Proto se neuvažuje o těžkovodních reaktorech CANDU a varných reaktorech ABWR. Kanada by také měla trochu problém s tím, že zatím nemá postavený nikde svůj těžkovodní reaktor III. generace.

Baton David
4. únor 2021, 19:22

děkuji za odpověď

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516