Konečný plán na útlum těžby v OKD

DomůNázoryKonečný plán na útlum těžby v OKD

Dne 22.9. vláda rozhodla definitivně o útlumu těžby v dolech OKD. Krok zesílený koronavirové krizí, celkem potřebný a logický, zároveň komplikující volební situaci. Dlouho se nevědělo, jak bude útlum probíhat. Nyní ale přišlo Ministerstvo obchodu a průmyslu s konkrétním plánem postupného ukončení těžby v dolech.

Fáze útlumu

Fází bude několik. Postupně se OKD i část jejich zaměstnanců převede pod státní podnik DIAMO, které se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě. Postupný převod pod DIAMO započne již v prosinci tohoto roku. Poté nastanou tři fáze ukončení těžby v jednotlivých dolech:

  1. K 1. lednu 2021 – lokality Útlum-Jih, Útlum-Sever
  2. K 1. březnu 2021 – Darkov a ČSA
  3. Poté se přidají i další oblasti ČSM-Sever, ČSM-jih atd.

Celý proces by měl proběhnout mezi roky 2020-2035. Stát přijde na přibližně 15,6 miliard korun. Z této sumy půjde část na čerpání důlních vod a metanu, na likvidaci areálů a poslední položkou budou platy pracovníků.

Propouštění zaměstnanců by mělo také probíhat postupně, nicméně již nyní se odhaduje, že o práci přijde hned od první útlumové fáze zhruba polovina z celkového počtu, který nyní činí 5300 zaměstnanců.

Stát zároveň očekává úzkou spolupráci s Moravskoslezským krajem a jednotlivými městy. Podle tiskové zprávy se všechny státní složky budou snažit najít nová pracovní uplatnění pro zaměstnance a společně určit i směr, kterým se kraj bude vyvíjet.

Reálné dopady

Vláda nyní chce zachránit OKD před dalším krachem převodem pod DIAMO, zároveň se snaží zkorigovat i sociálně-ekonomické dopady na celý kraj.

Podle ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka mohou za současnou situaci předchozí majitelé OKD. Toto tvrzení není kompletní. Cena uhlí klesá už od 90. let, komplikovanou situaci si stát přivodil i díky nevýhodnému prodeji.

Nynější vláda si vždy potřebuje najít viníka, v tomto případě to už navždy bude zřejmě Zdeněk Bakala. Přesto v současné koronavirové krizi stát zaspal, a přichází s finálním plánem na útlum těžby v OKD pozdě.

Je zde vidět politicky motivovaný scénář, který v podstatě pomohl vyhrát Andreji Babišovi volby. Nakonec OKD nespasil, a v konečném řešení se bude muset země vypořádat i se soudy, které se na ni hrnou v rámci uznání pohledávek vůči původním investorům.

Stát tak bude čelit nejenom tíživému dopadu v kraji, ale i soudům, které budou stát daňové poplatníky mnoho. Celková suma 15,6 miliard korun se tak může zdvojnásobit. Nemluvě o tom, že se nepočítá s náklady na uzavření dalších uhelných podniků, které budou osud OKD následovat, případně jsou již v procesu.

Podnik OKD se tedy dobral konce, který je už konečně naznačen, nicméně se může protáhnout a zaručeně bude stát mnoho peněz. Zda stát opravdu uvažoval při jeho dalším zestátnění v roce 2018 zůstane záhadou. Kdyby si totiž spočítal všechny náklady a výdaje, nikdy by podnik OKD nechtěl z ekonomického hlediska. Z politického hlediska, to už je něco jiného.