Německá elektrizační soustava ve třech dnech v červnu zaznamenala neočekávaně nedostatek výkonu, který přesáhl množství nasmlouvaných objemů výkonu v rámci podpůrných služeb. Německo se tak muselo spolehnout na pomoc ze zahraničí. Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) v reakci na tuto situaci zahájil konzultaci k otázce vymáhání odpovědného chování ze strany účastníků trhu s odpovědností za odchylku. 

„Chceme minimalizovat rizika pro zabezpečení dodávek. Nebezpečné nepokrývání spotřeby vlastních bilančních skupin by se nemělo vyplácet,“ uvedl viceprezident BNetzA, Peter Franke.

Provozovatelé přenosové soustavy (PPS) v Německu během tří dnů v červnu zaznamenali silný deficit dodávek elektrické energie do soustavy, což vedlo k propadu frekvence v synchronní zóně kontinentální Evropy.

„Tuto situaci bylo možné zvládnout pouze s podporou evropských partnerů,“ uvedl mluvčí PPS Amprion v e-mailu začátkem tohoto měsíce.

Mapa Synchronních zón ENTSO-E. neboli propojených oblastí pracujících se synchronní frekvencí. Zdroj: ČEPS

Poptávka po regulačním výkonu v těchto dnech v průměru přesahovala 6 GW, zatímco PPS měli za tímto účelem v rámci tzv. podpůrných služeb smluvně uzavřeny pouze 3 GW. V reakci na to zvýšili PPS v červenci objem nasmlouvaných objemů sekundární regulace (SRL) a minutových rezerv (MRL) na téměř 4 GW.

Důvody nastalého jevu jsou doposud nejasné, PPS v době informování o situaci odmítli spekulovat o příčinách. BNetzA vyjádřil obavy, že se jednalo o tzv. short-selling neboli záměrné, spekulativní držení krátké pozice těsně před fyzickým vypořádáním.

„Každý, kdo jednostranně přesouvá náklady na úkor zabezpečení dodávek, jedná protiprávně. Pokud bude podezření na takové porušení v jednotlivých případech potvrzeno, budeme proti němu postupovat se všemi důsledky,“ trvdí Franke.

Regulátor vyzval účastníky trhu, aby dodržovali své zákonné povinnosti a varoval před spekulacemi, které mohou být v budoucnu přísněji sankcionovány.

„Každá společnost odpovědná za svou odchylku jako dodavatel nebo obchodník je povinna za všech okolností jednat neutrálně. Pokud tuto povinnost poruší, jsou provozovatelé přenosové soustavy povinni přijmout smluvní sankce. V nejhorším případě to může zahrnovat ukončení smlouvy se subjektem,“ uvedl BNetzA ve své tiskové zprávě.

Regulátor si dále vyhrazuje právo zahájit kontrolní řízení, pokud má podezření na úmyslnou manipulaci s energetickými prognózami nebo nezákonnými arbitrážními spekulacemi na cenu regulační energie.

BNetzA zároveň po PPS požaduje, aby předložili návrh na nový výpočet ceny odchylky, aby se odstranily pobídky k využívání cenových rozdílů při vhodné tržní ceně elektřiny na burze.

Aktuální německý model není optimální, a pokud je současná tržní cena elektřiny vyšší než cena za regulační energii, vyplatí se účastníkům trhu spolehnout se na pokrytí vlastního deficitu provozovatelem sítě. Pokud se podobně rozhodne více účastníků trhu, může pro soustavu nastat nebezpečný stav, kdy provozovatelem soustavy nasmlouvané rezervní zdroje nebudou schopny tento deficit pokrýt.

Konzultace k návrhu nových pravidel bude ukončena na konci tohoto týdne.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *