Argentina v aukci OZE vysoutěžila 1,4 GW s průměrnou cenou okolo 40 USD/MWh