IISD: Přesměrování dotací z fosilních zdrojů by mohlo částečně zaplatit za energetický přechod

DomůObnovitelné zdrojeIISD: Přesměrování dotací z fosilních zdrojů by mohlo částečně zaplatit za energetický přechod

Think tank International Institute for Sustainable Development (IISD) vydal studii, která se zabývá možnosti přesměrování dotací fosilních paliv do obnovitelných zdrojů energie. Tato studie právě tuto tzv. výměnu dotací podporuje a argumentuje různými ekonomickými, sociálními a environmentálními benefity.

Studie s názvem Fossil Fuel to Clean Energy Subsidy Swaps: How to pay for an energy revolution se zabývá možnými dopady přesměrování existujících dotací fosilních paliv do obnovitelné energetiky. Tímto způsobem by bylo dle studie de facto možné financovat energetický přechod.

Fosilní paliva jsou podporována v řádech bilionů korun

Finanční dotace fosilním palivům jsou dle studie hlavní bariérou přechodu na čistou energetiku. Na globální úrovni jsou v současnosti dotace fosilních paliv stále několikanásobně vyšší než dotace obnovitelných zdrojů energie. U fosilních paliv se jedná přibližně o 372 miliard USD ročně (přibližně 8,6 bilionu korun) a u obnovitelných zdrojů zhruba 100 miliard USD (přibližně 2,3 biliony korun).

Nicméně pouhé zrušení dotací fosilních paliv nepovede k permanentnímu snížení emisí, aby bylo dosaženo splnění klimatických cílů. Nicméně přesměrování dotací, tedy realokace dotací od fosilních paliv do obnovitelné energetiky, by podle studie IISD vedla k znásobení a udržitelnosti snížení emisí a zároveň by měla pozitivní dopad na ekonomiku, pracovní pozice, nebo veřejné zdraví.

Ke snižování dotací fosilních paliv dochází už nyní

K přesměrování dotací v určité míře dochází už nyní. Dotace fosilních paliv celosvětově klesají. Investice do obnovitelné energetiky naopak rostou a jsou vyšší než investice do nových výroben energie z fosilních paliv. Podle IISD je ovšem nutné, aby byl tento přechod rychlejší.

IISD zároveň uznává, že momentálně existují významné politické bariéry, které přesměrování dotací kladou do cesty překážky. Politická podpora je přitom nezbytná, aby k přesměrování dotací mohlo dojít. Jedním z hlavních problémů je skutečnost, že benefity vyplývající z transformace energetického sektoru budou patrné až ve střednědobém a především dlouhodobém horizontu. Naopak možná negativa, kupříkladu zvýšení poplatků za energie, se objeví téměř okamžitě.

V samotné implementaci by podle studie mohlo významně pomoci, kdyby jednotlivé země sdílely své zkušenosti. K významnému přesměrování dotací došlo již v Indii, Indonésii, Zambii nebo Maroku.