Domů
Obnovitelné zdroje
Novela zákona o podporovaných zdrojích mimo kontroly překompenzace zavede například aukce
Výstavba větrné elektrárny. Zdroj: WindEurope
Zdroj: WindEurope

Novela zákona o podporovaných zdrojích mimo kontroly překompenzace zavede například aukce

Vláda na svém pondělním jednání projednala novelu zákona o podporovaných zdrojích, která zavádí některé nové druhy podpory pro výrobny energií z obnovitelných zdrojů. Novela nyní čeká na podpis premiéra a následně bude předložena Parlamentu. Účinná má být od 1. ledna 2021.

Novela byla zařazena do legislativního plánu vlády již pro rok 2018. Její zpoždění mělo za následek rozdělení materiálu na novelu energetického zákona (ta měla být součástí jednoho balíčku) a novelu zákona o podporovaných zdrojích.

Jak náš web již informoval, součástí novely je snížení podpory pro solární zdroje. U ostatních zdrojů zůstává podpora na průměru požadovaném Evropskou komisí.

Novela zároveň ale neobsahuje například pravidla pro záruky původu na biometan, která byla v průběhu legislativního procesu z novely vyňata. Rovněž chybí i ustanovení pro podporu komunitní energetiky. Jejich zavedení ale požaduje směrnice o podporovaných zdrojích RED II, proto budou muset být předmětem následující novely. Termín pro transpozici směrnice je přitom již příští rok v červnu.

Kontrola překompenzace a aukce

Novela zákona počítá s kontrolou tzv. překompenzace.  Tím reaguje na pravidla Evropské unie, která toto požadují. Kontrolována bude slučitelnosti podpory energie z obnovitelných zdrojů a dalších podporovaných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie – posuzována tedy dle nového zákona bude ziskovost podporovaných elektráren přes takzvané vnitřní výnosové procento (IRR).

Podpora čistých zdrojů bude v budoucnu vyplácena přes tzv. zelené bonusy. Stát bude fakticky dorovnávat rozdíl mezi tržní cenou a cenou výkupní. Výši bonusu bude každoročně určovat ERÚ.

Novela zákona rovněž zavádí pravidlo soutěžení podpory pro zdroje středního a většího rozsahu ve speciálních aukcích. Aukci na podporu OZE dle nových pravidel RED II už například vyhlásilo Slovensko, kvůli virovým opatřením ji ale ministerstvo prozatím odložilo. Do podoby aukcí bude moci poměrně významně přímo zasahovat vláda. Ta bude vydávat nařízení, kterým stanoví např. druhy podporovaných zdrojů, typ zařízení a výkon, či zda se bude aukce konat na podporu nových, či modernizovaných výroben apod.

Nové druhy podpory

Stát bude od roku 2021 podporovat výrobu elektřiny v tzv. modernizovaných výrobnách, tedy těch, které projdou rekonstrukcí, ale uvedeny do provozu byly již před lednem 2021. Platí ale, že to, zda bude podpora udělena, bude záviset na vládě. Rovněž podpora modernizované výrobny bude muset být vysoutěžena v aukci.

Novela zákona zavádí i tzv. udržovací podporu (pro elektřinu i teplo). Ta je zbytkovou kategorií podpor pro zdroje, které splní podmínky podzákonného předpisu a na žádnou jinou podporu již nedosáhnou. Účelem podpory je zachování již existujících výroben, které využívají OZE a tím tak čelí vyšším provozním nákladům oproti používání zdrojů fosilních. Tento druh podpory nebude aukcionován.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se