OZE jsou možností, jak omezit emise také v námořní dopravě

DomůObnovitelné zdrojeOZE jsou možností, jak omezit emise také v námořní dopravě

Na mezinárodní scéně opomíjená emisní problematika jsou emise produkované námořní dopravou. Na možnosti omezování těchto emisí se zaměřila společnost Eco Marine Power, když vyvinula patentovaný systém EnergySail. Tento systém umožňuje využít pro pohon lodí zároveň solární a větrnou energii.

Společnost Eco Marine Power oznámila spuštění výroby systému EnergySail v japonském závodě ve městě Onomichi. EnergSail dokáže získávat energii pro pohon lodí pomocí horizontálních větrných turbín, které jsou zároveň vybaveny solárními panely.

Jednotka EnergySale, jejíž výroba byla v dubnu spuštěna, je jednou z možností, jak omezit emise z lodní dopravy. Zdroj: ecomarinepower.com

V oblasti OZE a námořní dopravy není společnost Eco Marine Power nováčkem. Prvním jejím komerčně vyráběným zdrojem jsou solární panely použitelné i ve velmi agresivním mořském prostředí.

Slunce, vítr i baterie na jedné lodi

Pro snižování emisí z námořní dopravy bude klíčové využití všech dostupný zdrojů energie. Důležitou roli bude hrát také možnost ukládání získané energie.

Solární panely představují jednu ze součástí systému zvaného Aquarius MRE, který bude schopný řídit výrobu, spotřebu a ukládání energie energie přímo na palubě lodi. Součástí tohoto systému jsou kromě solárních panelů také jednotky EnergySail a bateriová úložiště. Fungování a spolupráci jednotlivých částí systému systému má na starosti řídicí elektronika.

Jednotky EnergySail je možné kombinovat, jsou tak použitelným zdrojem jak pro malá plavidla, tak pro obří nákladní lodě. Zdroj: www.ecomarinepower.com

Systém bude schopný na základě meteorologických dat a informací získaných prostřednictvím senzorů umístěných na lodním plášti zajistit optimální získávání a využívání energie. Systém Aquarius MRE je navržený tak, aby co nejúčelněji snižoval spotřebu fosilních paliv plavidlem.

Široké možnosti uplatnění

Pokud jde o samotné jednotky EnergySail, tak možnosti jejich použití jsou velmi široké, protože díky možné škálovatelnosti nejsou omezeny velikostí lodě. EnergySail tak mohou být instalovány na největší trajekty, tankery a nákladní lodě. Stejně tak je možná jejich instalace na menší výletní lodě nebo plavidla pobřežní stráže.

Další využití mohou výrobky společnosti Eco Marine Power nalézt v autonomních průzkumných plavidlech využívaných k vědeckým účelům.

Zda se společnosti Eco Marine Power podaří průlom v oblasti námořní dopravy, zůstává otázkou. I pokud by tato technologie nakonec nebyla úspěšná, rozhodně ukazuje na pozitivní trend rozšiřování pozornosti také na emise z dalších odvětví lidské činnosti.

Zdroj úvodního obrázku:  www.ecomarinepower.com