Ve Španělsku připravují projekt na "elektrifikaci" nákladní dopravy pomocí vodíku