Domů
Obnovitelné zdroje
Paříž 2015: závazky největších producentů skleníkových plynů

Paříž 2015: závazky největších producentů skleníkových plynů

Na přelomu listopadu a prosince se ve Francii uskuteční nejzásadnější událost letošního roku v oblasti boje s globálními změnami klimatu. Od 30. listopadu do 11. prosince se sejdou přední představitelé států OSN na konferenci COP 21 Paris, jež vešla ve známost také pod názvem Paříž 2015. Hlavním cílem konference bude vyjednat celosvětově přijatelnou dohodu o omezování emisí skleníkových plynů, která udrží růst průměrné teploty na zemi pod 2 °C.

Hlavní roli ve vyjednávání bude hrát Evropská unie, jejíž zástupci se budou snažit přesvědčit nejen velké znečišťovatele jako je USA, Rusko a Čína, ale i zástupce všech dalších zúčastněních států o důležitosti opatření, která mohou zastavit nebo alespoň omezit globální změny klimatu.

Všechny státy světa byly vyzvány, aby do 1. října 2015 představily OSN svoje závazky a cíle ve snižování emisí skleníkových plynů. V termínu svoje plány uveřejnilo 148 států, zbývajících 48 států zodpovědných za 10 % světových emisí svoje záměry zatím nezveřejnilo. Mezi tyto státy patří mimo jiné Írán, Egypt, Venezuela nebo Saudská Arábie.

Závazky největších hráčů

EU

EU představila svůj plán na omezení emisí CO2 jako druhá země v pořadí hned po Švýcarsku. Cílem environmentální politiky EU je snížení emisí členských států alespoň o 40 % ve srovnání s rokem 1990.

Další velice ambiciózní plán EU pak počítá s redukcí emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80 – 95 % ve srovnání s rokem 1990. Což má být příspěvek EU k redukci celosvětových emisí polovinu oproti úrovni v roce 1990.

Státy EU 28 vyprodukovaly v roce 2010 9,5 % světových emisí skleníkových plynů.

Rusko

emisePřekvapivě brzy své závazky představilo Rusko, ovšem svou environmentální politikou velkou důvěru nevzbuzuje. Oficiální záměr Kremlu je snížit emise skleníkových plynů produkovaných lidskou činností na úroveň 70 – 75 % v porovnání s rokem 1990, jinými slovy má v Rusku dojít ke snížení emisí CO2 o 25 – 30 %.

Rusko si ovšem nechává otevřená zadní vrátka a podle oficiálních prohlášení závěrečné rozhodnutí o omezování emisí padne, až budou známy oficiální výstupy a závazky největších producentů emisí.

Do ruských cílů se bude započítávat v maximální možné míře oxid uhličitý zachycený obrovskými sibiřskými lesními plochami.

Další pochybnosti vzbuzuje fakt, že Rusko má právně závazný cíl snížení emisí do roku 2020 ve výši 25 – 30 % ve srovnání s rokem 1990, tedy stejný cíl jaký deklarovalo i pro rok 2030. V roce 2010 bylo Rusko zodpovědné za 5,11 % z celosvětových emisí CO2.

Čína

Čína, největší celosvětový producent skleníkových plynů, zveřejnila závazek, že chce dosáhnout vrcholu produkce emisí kolem roku 2030, s tím že vynaloží nejvyšší úsilí, aby tohoto vrcholu bylo dosaženo dříve.

Podle analytiků současná politika Čína bude znamenat vrchol emisí skleníkových plynů v roce 2027. Dalším čínským závazkem je mít podíl nízkouhlíkatých zdrojů ve výši 20 % do roku 2030.

Vzhledem k tomu, že Čína je zodpovědná za téměř čtvrtinu celosvětových emisí, bude patřit mezi několik států, jejichž závazky budou mít nejvýznamnější vliv na úspěch pařížské konference.

Čína se na první místo v žebříčku největších producentů emisí dostala mezi roky 2005 a 2006, když v tomto ohledu předstihla USA. O dva roky dříve se jí podařilo předstihnout EU. Příčinou růstu čínských emisí je především prudký ekonomický růst, který je poháněn energií hlavně z uhelných elektráren.

USA

USA představily svůj plán, který, pokud se podaří naplnit, bude znamenat snížení emisí o 6 miliard tun CO2 do roku 2030. Oficiální závazek USA je snížit emise skleníkových plynů do roku 2025 o 26 – 28 %.

Rétorika USA je v tomto ohledu podobná jako čínská, tedy, že budou vynakládat nejvyšší úsilí, aby dosáhli svého maximálního cíle omezení emisí o 28 %. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle chce Amerika dosáhnout je snížení emisí v energetickém sektoru o 32 % do roku 2030. Podíl USA na celosvětových emisí v roce 2010 byl 13,9 %.

Bezemisní Bhútán

Podle internetové stránky Climate action takers, která analyzuje opatření jednotlivých zemí k omezení růstu průměrné globální teploty, je nejlepší zemí na světě Bhútán, jehož dlouhodobým cílem je být uhlíkově neutrální zemí.

Dalšími zeměmi s dostatečnými opatřeními směřujícími k zvýšení globální teploty okolo 1 °C, jsou Etiopie, Kostarika a Maroko.

Na opačném pólu spektra dostatečnosti opatření jednotlivých států jsou mimo jiné Austrálie, Kanada, Japonsko, Rusko, Jižní Korea nebo Turecko.

Vytvořte si vlastní model

Zajímavou internetovou aplikaci na svém webu v souvislosti s klimatickým summitem v Paříži představily Financial Times. Na těchto stránkách je k dispozici model vývoje v oblasti změny teploty podle současných opatření. Díky interaktivnímu možnosti zadání vstupních dat si každý návštěvník stránky může namodelovat opatření největších emitentů a jejich příspěvek k celkovému zvyšování teploty a zobrazit si tak míru příspěvku jednotlivých zemí ke změnám klimatu do roku 2100.

O tom, které státy patří v současnosti mezi největší producenty CO2, se můžete více dočíst v našem dřívějším článku. Jak je již uvedeno výše, za téměř čtvrtinou celosvětových emisí CO2 stojí Čína. Pokud jde o Evropskou unii jako celek, patří jí pomyslné třetí místo. Samotné Německo je potom v pořadí států světa osmé.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516