Studie: Britské solární elektrárny vyrábí kvůli degradaci až o čtvrtinu méně elektřiny

DomůObnovitelné zdrojeStudie: Britské solární elektrárny vyrábí kvůli degradaci až o čtvrtinu méně elektřiny

Ani fotovoltaické elektrárny, stejně jako jiné zdroje elektrické energie, nejsou ušetřeny různých druhů poruch či degradací, které mají vliv na jejich provoz, a tudíž je důležité dbát na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu. Podle rozsáhlé studie vědců z Huddersfieldské univerzity totiž takzvané hot spoty způsobují pokles výkonu fotovoltaických elektráren až o 25 %.

Hot spoty, neboli horká místa, jsou oblasti na fotovoltaických panelech s vyšší teplotou ve srovnání se zbytkem panelu. Hot spoty mohou vznikat například při zastínění části stringu, neboli řetězce několika propojených článků. Zastíněný článek se poté přestává chovat jako zdroj elektrické energie, a naopak spotřebovává elektřinu vyráběnou dalšími články, čímž dochází k jeho výraznému zahřívání.

Tento fenomén je jednou z hlavních příčin zrychleného stárnutí fotovoltaických panelů, které často vede k jejich trvalém poškození a snížení účinnosti po zbytek jejich životnosti.

Horká místa na fotovoltaických panelech nejsou běžně viditelná. Jejich přítomnost může snadno odhalit termokamera. Zdroj: www.hud.ac.uk

Na tuto problematiku zaměřil svou pozornost Mahmoud Dhimish, výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře pro fotovoltaiku na britské Huddersfieldské univerzitě. Ve svém výzkumu podrobil zkoumání celkem 2580 fotovoltaických panelů z celého Spojeného království.

Na základě získaných dat vědci dospěli k závěru, že v některých částech Spojeného království tato horká místa na panelech snižují jejich výrobu až o 25 %.

„Tento výzkum ukazuje bezprecedentní hustotu hot spotů na severu Anglie. Přes 90 % hot spotů je na severu a většina z nich se nachází ve vnitrozemí, zatímco u pobřeží je jejich výskyt výrazně nižší,“ říká Mahmoud Dhimish.

Výsledky posledního výzkumu podle Dhimishe potvrzují závěry předešlých studií, které ukázaly, že při částečném zastínění panelů roste riziko výskytu hot spotů. Zajímavější jsou však nové poznatky, které naznačují, že panely instalované v pobřežních oblastech nejsou hot spoty postižené tak často jako panely instalované ve vnitrozemí. Podle Dhimishe na panely v pobřežních oblastech zřejmě pozitivně působí chladný vítr přicházející od moře, který panely lépe ochlazuje, čímž se četnost výskytu hot spotů snižuje.

Na základě svých poznatků tak Dhimish doporučuje pro zvýšení spolehlivosti a životnosti domácích fotovoltaických elektráren články postižené hot spoty urychleně vyměnit, dále instalovat fotovoltaické elektrárny pokud možno v příbřežních oblastech a dále by se solární průmysl podle něj měl hlouběji zabývat problematikou dopadu hot spotů na přesnost současných systémů MPPT (maximum power point tracking), které uzpůsobují provoz fotovoltaických elektráren pro dosažení maximální možné výroby elektřiny.