Studie: Cenově nejvýhodnější jsou oboustranné solární panely s technologií sledování pohybu Slunce

DomůObnovitelné zdrojeStudie: Cenově nejvýhodnější jsou oboustranné solární panely s technologií sledování pohybu Slunce

Technologie solárních panelů v posledních několika desetiletích učinila významný pokrok a s rostoucí globální poptávkou se podařilo jejich cenu výrazně snížit. Vědci však stále hledají způsoby, jak dále snížit náklady na výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických elektráren. Přestože se v současné době zdaleka nejedná o nejrozšířenější typ, podle nové studie je cenově nejefektivnější využití oboustranných solárních panelů v kombinaci se systém sledování pohybu Slunce, který v průběhu dne mění jejich náklon.

Vědci neustále hledají způsoby, jak snížit cenu elektřiny vyráběné solárními elektrárnami. Jedním z běžných přístupů je zvyšování jejich účinnosti, což umožňuje dosáhnout vyšší výroby ze stejné plochy. Existují však i další způsoby, a to například využití oboustranných panelů či systémů, které sledují pohyb Slunce. Nová studie však ukazuje, že ekonomicky nejvýhodnější je ve větší oblastí světa využití kombinace právě zmiňovaných technologií.

Přestože jsou oboustranné solární panely kombinované se systémem sledování pohybu Slunce v jedné ose dražší než běžné fixní jednostranné panely, vyšší investice se dle vědců vyplatí. Tyto systémy dle nich totiž v průměru vyrobí o 35 % elektřiny více, přičemž jednotkové náklady na výrobu sníží průměrně o 16 %.

„Výsledky jsou stabilní, i když započítáme změny v počasí a v cenách solárních panelů a dalších komponentů fotovoltaického systému napříč relativně širokým spektrem. To znamená, že investice do bifaciálních panelů a systémů sledování by měla být v dohledné budoucnosti sázkou na jistotu,“ říká Carlos Rodríguez-Gallegos, výzkumný pracovník Institutu pro výzkum solární energie v Singapuru.

Pro svou studii vědci využili data NASA o objemu slunečního záření, které každý den dopadá na zemský povrch. Dále tato data upravili o vliv pozice Slunce na množství záření, které panel dokáže zachytit na základě jeho orientace. Tato data využili k výpočtu průměrných nákladů na výrobu elektřiny napříč celou životností fotovoltaické elektrárny, přičemž se zaměřili spíše na velké fotovoltaické farmy, které dosahují nižší průměrných nákladů než střešní instalace.

Svůj model následně prověřili s využitím naměřených dat z několika experimentálních zařízení a za pomocí dalších parametrů o počasí provedli globální analýzu. Model podle vědců ukázal, že na většině míst světa je cenově nejvýhodnější právě využití oboustranných panelů se systémem, který mění jejich náklon na základě pohybu Slunce na obloze. V případě oblastí blízko pólů jsou nicméně účinnější systémy, které sledují pohyb Slunce ve dvou osách. Přesto však Rodríguez-Gallegos neočekává, že by se nyní tyto systémy rapidně rošířily.

„Fotovoltaický trh je tradičně konzervativní. Stále více a více faktů naznačuje, že bifaciální panely a technologie sledování jsou spolehlivé a stále více se uplatňují. Změny ale stále potřebují čas a čas ukáže, jestli jsou výhody, které pozorujeme, dostatečně atraktivní pro dodavatele, aby na ně přešli,“ dodává Rodríguez-Gallegos.