Ve Švédsku testují systém kombinující geotermální a solární technologie

DomůAkumulace energieVe Švédsku testují systém kombinující geotermální a solární technologie

Švédské technické výzkumné centrum vyzkoušelo nový hybridní systém kombinující hybridní solární panely a technologie geotermální energie. Během studie, která byla podporována Švédskou agenturou pro energii, byl systém testován na 70 řadových domech na západním pobřeží Švédska

Nový koncept se skládá z hybridních solárních panelů, tepelného čerpadla země – voda (GSHP) a technologie, která umožnuje akumulovat teplo v podzemních vrtech (BTES). Jednotlivé technologie se ve výsledném systému výborně doplňují. Díky jejich propojení má navíc systém potenciál zvýšit efektivitu jednotlivých částí jak po stránce energetické, tak po stránce ekonomické.

„Je to jedna z prvních demonstrací zkombinování technologie hybridních solárních panelů a GSHP v Švédsku“ – Pernilla Gervind, jedna z vedoucích výzkumných pracovníků spolupracujících na projektu.

Zásadní roli v celém systému hrají hybridní fotovoltaické panely, občas nazývané fotovoltaicko-tepelné panely. Tato technologie je dobře zavedeným a nejrozšířenějším způsobem chlazení solárních článků. Hybridní panely se skládají z běžných fotovoltaických článků, zároveň jsou ale do nich vestavěny také systémy obsahující nějakou formu chladícího média, většinou vody nebo vzduchu, které uvnitř panelu cirkuluje. Tyto systémy mají za úkol snížit teplotu solárních článků a zamezit jejich přehřívání. To totiž výrazně snižuje jejich efektivitu.

Využití odpadního tepla z hybridních panelů

„Voda, která projde panelem a ohřeje se tak asi na 10 °C, je nasměrována do „studené strany“ systému GSHP a využita jako zdroj tepla. V případě, že je tepla přebytek, je teplo přesměrováno do podzemních vrtů. V nich je tepelná energie vody absorbována okolní zemí. Ochlazená voda posléze putuje zpět do panelů“ – Pernilla Gervind

Ohřívání podzemních vrtů není novou myšlenkou. Tato metoda, často popisovaná jako „nabíjení“, se s úmyslem zvýšit efektivitu tepelných čerpadel běžně používá. Teplota okolí vrtu totiž s postupem času klesá, a s ní klesá také efektivita čerpadla. Běžně se ale k tomuto účelu využívají konvenční technologie, využívání odpadního tepla z hybridních panelů je unikátem.

Tento systém může být využit také pro akumulaci sezónního tepla – nepotřebné teplo vyrobené v létě je akumulováno do podzemních vrtů a v zimě využito k vytápění.

„Naším cílem bylo systém ohodnotit a zajistit jeho funkčnost. Jsme si velmi jistí, že systém má v tomto měřítku potenciál“ – Jessica Benson, výzkumná pracovnice spolupracující na projektu.

Zdroj úvodního obrázku: Dominic Alves