Siemens testuje umělou inteligenci, která sníží emise oxidů dusíku plynových turbín