Náklady na německý redispečink se meziročně více než zdvojnásobily

DomůRychlé zprávyNáklady na německý redispečink se meziročně více než zdvojnásobily

Náklady na redispečink v německé soustavě vzrostly z 185,4 mil. EUR v roce 2014 na celkových 402,5 mil. EUR v roce 2015. Výrazně vzrostly také náklady na odškodnění výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří nemohli kvůli přetížené síti dodávat elektřinu do soustavy.

Náklady na provoz německé soustavy v minulém roce významně vzrostly. Podle nově vydané zprávy německého regulátora se náklady na redispečink u čtyř provozovatelů přenosových soustav zvýšily v součtu o 117 % a dosáhly celkové výše 402,5 mil. EUR.

Německo i přes rychlý rozvoj OZE, které v loňském roce tvořily přes 30 % výroby elektřiny, nemá v oblasti OZE vyhráno. Neustále totiž bojuje s rozvojem přenosových soustav, které jsou klíčové pro začlenění obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy. V důsledku nedostatečného propojení navíc neustále rostou náklady na provoz sítě.

Navíc podíl výroby elektřiny z OZE v Německu nadále roste. V prvním pololetí letošního roku dosáhl až na 36,5 %.

Německo vyrobilo z OZE v prvním pololetí roku 2016 36,5 %

Nejvíce nákladů na redispečink rozdělily jejich poskytovatelům provozovatelé soustavy TenneT a 50Hertz, jejichž náklady byly cca 399 mil. EUR. Náklady na redispečink soustavy 50Hertz jsou odůvodněné i tím, že v soustavě je v současné době podíl OZE na výrobě elektřiny kolem 50 %.

Množství elektrické energie, které bylo nutné v rámci redispečinku regulovat, vzrostlo více než třikrát. V roce 2014 bylo nutné regulovat 5,2 TWh elektrické energie, zatímco v roce 2015 to bylo již 16 TWh.

Roste i odškodnění pro výrobce, kteří nemohli elektřinu dodávat do sítě

Další významná částka, kterou hradí spotřebitelé elektřiny v rámci poplatku za provoz soustavy, je 478 mil. EUR za odškodnění výrobcům elektřiny z OZE.

Toto odškodnění je vypláceno provozovatelům elektráren, které z důvodu omezení v síti nemohli svoji elektřinu do sítě dodat. I zde je vidět výrazný nárůst nákladů, jelikož v roce 2014 byly tyto náklady odhadovány na 183 mil. EUR.

Z odhadovaných nákladů ve výši 478 mil. EUR šlo přes 76 % nákladů provozovatelům onshore větrných elektráren, 13 % dostali provozovatelé elektráren spalujících biomasu a využívající bioplyn.