Domů
Přenos elektřiny
Ofgem: Vyčlenění činnosti řízení elektrických sítí z National Grid by spotřebitelům uspořilo miliardy liber

Ofgem: Vyčlenění činnosti řízení elektrických sítí z National Grid by spotřebitelům uspořilo miliardy liber

Společnost National Grid, vlastník a provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ve Spojeném království, čelí skutečnosti, že bude zbavena své role řízení soustavy. Britský energetický regulátor, společnost Ofgem, dospěl k závěru, že nezávislý orgán by přinesl větší hodnotu pro spotřebitele a lépe dohlížel na změny potřebné ke splnění britského cíle dosažení čistých nulových emisí do roku 2050.

Ofgem ve svém dokumentu o bezmála 150 stranách zdůvodňuje své doporučení o vytvoření nezávislého orgánu, který by dle jeho slov pomohl vést cestu k dosažení uhlíkové neutrality při zajištění nejnižších nákladů pro spotřebitele. Tento orgán, jehož úkolem by bylo provozovat přenosovou soustavu, by byl zcel oddělen od National Grid, který je vlastníkem elektroenergetické přenosové soustavy, aby se zabránilo jakémukoliv potenciálnímu střetu zájmů.

Vláda Spojeného království se v prosinci zavázala ke konzultaci v souvislosti přezkoumáním způsobu provozování energetického systému. Uznala, že jakékoli další odpovědnosti mohou vyžadovat větší nezávislost na společnosti National Grid, která od privatizace řídí energetický systém.

John Pettigrew, CEO Nationald Grid. Zdroj: National Grid

Ofgem, který bude při svém přezkumu úzce spolupracovat s vládou, odhaduje, že nezávislý orgán s novou odpovědností za provoz elektrického systému by mohl spotřebitelům v letech 2022 až 2050 ušetřit 0,4-4,8 miliardy liber (v přepočtu zhruba 11,7-141,1 miliardy korun).

Mezi odpovědnosti tohoto nového orgánu by patřilo převzetí aktivnější role při navrhování a plánování nové infrastruktury přenosové soustavy a poskytování nezávislých rad vládě Spojeného království, jak nejlépe dosáhnout cíle čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

„Jako první velká ekonomika, která se podle zákona zavázala k čistým nulovým emisím uhlíku do roku 2050, vede Spojené království zelenou průmyslovou revoluci. Splnění našich dalekosáhlých cílů bude znamenat změny v tom, jak rozsvěcíme světla, cestujeme do práce a dokonce i vaříme. Z tohoto důvodu musíme zajistit, aby energetický systém byl navržen tak, aby poskytoval to nejlepší pro spotřebitele, a umožnil energetickým společnostem pokračovat v inovacích,“ tvrdí Kwasi Kwarteng, britský tajemník pro obchod a energetiku.

Provoz přenosové soustavy je již od roku 2019 právně oddělen, Ofgem doporučuje jít v tomto ohledu dále

National Grid je od privatizace v roce 1990 vlastníkem elektroenergetické přenosové soustavy zodpovědný zároveň za její provoz. Provozování spočívá především v zajištění neustálé rovnováhy mezi spotřebou a výrobou elektřiny, dispečerské řízení či koordinaci akcí při tzv. „startu ze tmy“. V Česku je obdobou National Grid společnost ČEPS, která je ovládaná českým státem prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Mapa sítí společnosti National Grid. Zdroj: National Grid

V roce 2019 byla v rámci skupiny National Grid PLC vytvořena právně samostatná funkce pro provoz elektroenergetické přenosové soustavy, Electricity System Operator (ESO), neboli provozovatel (elektroenergetické) přenosové soustavy. Cílem bylo pomoci zmírnit jakýkoli vnímaný nebo skutečný potenciální střet zájmů. Ofgem se zavázal přezkoumat účinnost tohoto oddělení činností v průběhu let 2020 a 2021.

Mezi současné odpovědnosti National Grid v rámci správy a řízení energetického systému patří:

  • provozování elektrických a plynových soustav v reálném čase,
  • předpovídání toho, jak bude energetický systém vypadat v nadcházejících desetiletích,
  • podpora dlouhodobého rozvoje elektroenergetické a plynárenské soustavy.

V rámci toho je v současné době za zajištění stabilního a bezpečného provozu národní elektrizační přenosové soustavy a za podporu plánování a koordinace elektrických sítí odpovědný National Grid Electricity System Operator (ESO).

Vzhledem k rozsahu problematiky spojených s cílem dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů doporučuje Ofgem vládě jít dále a zvažuje úplné oddělení. Úplné oddělení by pomohlo zajistit, aby budoucí rozhodnutí o tom, jak řídit energetický systém, byla přijímána v zájmu spotřebitelů, což by pomohlo udržet co nejnižší náklady na transformaci energetiky ve Spojeném království.

V případě plynárenské soustavy vyšší složitost a méně jistá budoucnost znamená, že oddělení všech provozních funkcí plynárenské soustavy od National Grid vyžaduje další zvážení.

„Energetický systém musí projít největší transformací za více než sto let, aby splnil ambiciózní britské cíle v oblasti klimatu. Ofgem doporučuje vytvoření nezávislého orgánu, který by pomohl uskutečnit zásadní změny ve způsobu, jakým používáme energii. To by pomohlo urychlit ekologický hospodářský růst, urychlit naši cestu k čisté nule [z pohledu emisí skleníkových plynů, pozn. red.] a ušetřit spotřebitelům peníze na jejich účtech za energii,“ uvedl Jonathan Brearley, výkonný ředitel Ofgem.

Mezi nové odpovědnosti nezávislého provozovatele soustavy mohou patřit:

  • Poskytování nezávislých doporučení vládě a společnosti Ofgem ohledně nových návrhů investic do elektroenergetické a plynárenské soustavy, jakož i nákladů a kompromisů na cestě k dosažení neutrality z hlediska emisí skleníkových plynů.
  • Převzetí proaktivnější role při vyrovnávání výroby a spotřeby v lokálních i národních elektrických sítích. To by mohlo zahrnovat vytváření nových příležitostí, jak odměňovat spotřebitele a výrobce za flexibilitu ve způsobu, jakým používají elektřinu.
  • Převzetí širší odpovědnosti za plánování nové infrastruktury, například návrh a výstavba sítě připojující větrné farmy na moři k přenosové soustavě Spojeného království.

Pro strukturu nezávislého provozovatele soustavy je dle Ofgem k dispozici řada různých možností, včetně různých právních forem.

Úvodní fotografie: Dispečerský sál společnosti National Grid. Zdroj: National Grid

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(5)
PetrV
8. únor 2021, 07:30

Jo, soudružka Margi Tchatcherová, vše rozdala spřízněným soudruhům a ti jen sosají. Peníze jsou rozdány akcionářům a na vylepšení přenosové sítě nezbývají peníze. Skotové se díky blackoutu 8.1. osamostatní a angličani budou mít po žížalkách.

Skotové si ty zdroje ee na plyn a naftu pořídí. Mají z čeho.

Skotsko je anglická kolonie.

JD
8. únor 2021, 12:07

Nebojte, Skotsko nemá k obavám důvody. Z pohledu výroby elektrické energie Skotové dosáhli 100% soběstačnosti díky orientaci na OZE, ke kterým ovšem mají výborné podmínky.

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/scotland-wind-energy-new-record-putting-country-on-track-for-100-renewable-electricity-in-2020

Naopak patří mezi světové premianty a pokračují dál. Energie mají dostatek i na dodávky pro severní Anglii.

Omega
8. únor 2021, 16:17

Tak to je dobře. Tak to tam už nebudou potřebovat žádné fosilní elektrárny.

To si spotřebitelé oddechnou že už je nebudou muset platit.

Vinkler
8. únor 2021, 08:23

To bych rád věděl, jak toho RADÍLKA BUDOU POPOTAHOVAT ZA ŠPATNÉ RADY ( TŘEBA ŠKODY ZA BLACKOUT )

PetrV
8. únor 2021, 12:15

Skoti to vyřeší odtržením. Mají na svém území dost ropy a plynu. Jen to sosají angličtí zloději.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se