Německu se nadále nedaří urychlit výstavbu vedení přenosové soustavy. Z dostupných statistik vyplývá, že v Německu bylo za poslední 3 roky zprovozněno pouze 403 kilometrů nového vedení. Za stejné období bylo v Česku postaveno 118 kilometrů vedení velmi vysokého napětí.

I přes sílící snahu a vyšší potřebu propojení v rámci přenosových soustav se Německu nadále nedaří výstavbu vedení urychlit. Nedostatečné propojení v rámci Německa má přitom významný vliv na náklady na řízení soustavy, které se promítají koncovým zákazníkům do plateb za odběr elektřiny.

Za poslední 3 roky se přenosové soustavy v Německu rozrostly v průměru o pouhých 133 kilometrů ročně. V plánu jsou přitom tisícovky další kilometrů, ale hlavním problém je odpor místních obyvatel k výstavbě vedení v blízkosti jejich obydlí.

Co do výstavby bylo přitom rekordní poslední čtvrtletí loňského roku, kdy bylo postaveno celkem 112 kilometrů vedení. Nejsou však výjimečná ani čtvrtletí, kdy byly postaveny pouze jednotky kilometrů nových vedení.

Nedávno přitom provozovatelé přenosových soustav uvedli, že ke splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je potřeba nejméně 1600 km nových vedení a rozšíření 2900 km přenosových linek.

Ve stejném období bylo v České republice postaveno 118 kilometrů venkovního vedení.  Při zohlednění celkové rozlohy České republiky a Německa, pak lze velice zjednodušeně říci, že se vedení v České republice staví o třetinu rychleji než u našich západních sousedů.

vedení

Od roku 2016 byl v tomto ohledu nejúspěšnější rok 2016, kdy bylo uvedeno do provozu 107 kilometrů nového vedení. Již v dalším roce bylo postaveno pouhých 11 kilometrů a v roce 2018 žádný kilometr vedení. Důvodem je především dlouhý povolovací proces, následná realizace vedení již zabere pouze zlomek času. Celý proces výstavby vedení včetně povolovací části může trvat cca 10 až 12 let.

Nicméně další rozvoj přenosové soustavy lze očekávat v tomto roce. Podle tiskové zprávy společnosti ČEPS bude ještě v tomto roce uvedeno do provozu 23 kilometrů nového vedení. Jedná se o zaústění vedení ZVN linky V413 (Řeporyje – Prosenice) do rozvodny Mírovka u Havlíčkova Brodu.

„Investiční záměr V413/V416 patří rovněž k tzv. evropským projektům společného zájmu. Jde o záměry, které Evropská unie vyhodnotila jako prioritní a zásadní pro splnění svých závazných cílů. Realizace tohoto projektu je důležitá i s ohledem na spolehlivost provozu celé propojené evropské soustavy.“ Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS, a.s., pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba přenosové soustavy.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *