Ropa po obnovení provozu v Suezském průplavu zlevňuje