Domů
Rychlé zprávy
GasNet snížil emise na regulačních stanicích o 84 %
Ad
Zdroj: GasNet, s.r.o.

GasNet snížil emise na regulačních stanicích o 84 %

Největšímu distributorovi zemního plynu v Česku se podařilo snížit emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) na regulačních stanicích o 84 %. V průběhu posledních pěti let dosáhl GasNet významného poklesu díky modernizaci a výměně 819 plynových kotlů pro předehřevy. A jen za poslední tři roky to vyžadovalo investici ve výši 130 miliónů korun. Pomocí nových technologií bude společnost snižovat emise také v dalších letech.

Společnost GasNet provozuje v ČR celkem 3 607 regulačních stanic, které zajišťují distribuci plynu na správných tlakových hladinách.

Při snižování tlaku plynu škrcením se plyn značně ochlazuje. Tím může docházet k tvorbě hydrátů, kondenzaci a následnému zamrzaní kapalných složek v plynu. Tento efekt může potenciálně ohrožovat bezpečnost a spolehlivost provozu, my mu však předcházíme tím, že ve větších tlakových spádech plyn před regulací předehříváme. Nutnost předehřevu se týká celkem 2 729 regulačních stanic,“ vysvětluje Tomáš Dědina, ředitel provozu a údržby technologických zařízení skupiny GasNet.

Ilustrační obrázek

GasNet pro předehřívání plynu používá u 1 070 stanic elektrickou energii a u 1 659 stanic plyn. Zatímco elektrické předehřevy jsou místně zcela bezemisní a společnost je využívá na menších stanicích, na stanicích o větších výkonech používá plynové kotle. Při jejich provozu vznikají emise, jejichž množství závisí na technickém stavu zařízení.

Pokles emisí o téměř 20 tun během pouhých pěti let

V rámci snižování emisí proto GasNet cíleně vyměňuje původní kotle za nové, nízkoemisní. Naplňuje tak i legislativní požadavky na emisní limity pro tyto zdroje platné od 1. ledna 2020. V letech 2015 až 2020 společnost vyměnila 819 kotlů, díky čemuž snížila emise NOx a CO z 23,4 tun/rok na 3,83 tun/rok. Během pěti let tak GasNet snížil emise těchto plynů o 84 %.

Emise snižujeme i tím, že spotřebu energie na předehřívání regulujeme zaváděním mikroprocesorově řízených technologií. Od roku 2018 jsme do výměny kotlů investovali téměř 130 milionů korun a v modernizaci regulačních stanic, a tím i ve snižování emisí, pokračujeme také v roce letošním,“ dodává Tomáš Dědina.

Plyn ekologickým a ekonomickým palivem budoucnosti

Zemní plyn, který GasNet distribuuje na 80 % území ČR, hraje a bude hrát významnou roli při snižování emisí v rámci celé energetiky. Při spalování zemního plynu nevznikají pevné částice jako prach a saze, které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v ČR. O výhodách vytápění na zemní plyn se jen během takzvaných kotlíkových dotací přesvědčilo více než 60 tisíc domácností, které přestaly topit tuhými palivy a přešly právě na environmentálně šetrnější zemní plyn. Odklon od uhlí a přechod na zemní plyn zvažuje také teplárenství. Skupina GasNet je, jakožto tuzemský lídr v distribuci plynu, připravena pomoci teplárnám s procesem připojení k plynárenské síti.

Snižovat emise v osobní dopravě významně pomáhá stlačený zemní plyn (CNG). Pro oblast nákladní silniční dopravy vidí GasNet také velký potenciál pro zkapalněný zemní plyn (LNG).

V roce 2020 skupina GasNet otevřela první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na LNG v Klecanech u Prahy. Aktivní roli v nastartování tuzemského trhu s LNG chce posilovat i nadále. Trendem v moderní energetice je také využití plynů v obnovitelných podobách jako například biometan, syntetický metan nebo vodík.

Graf: Emise NOx a CO z plynových kotlů na regulačních stanicích GasNet

Štítky:distribuceAd

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.