Domů
Rychlé zprávy
Na konferenci v Salvatoru státy podpořily rozvoj geotermální energie. Rozvoji v ČR pomůže nová studie
Zdroj: IRENA
Zdroj: IRENA

Na konferenci v Salvatoru státy podpořily rozvoj geotermální energie. Rozvoji v ČR pomůže nová studie

Poslední týden v září se uskutečnila v San Salvadoru v pořadí druhá konference pořádaná Globální geotermální aliancí (GGA). Účastníci konference závěrem deklarovali snahu o posílení globální spolupráce při rozvoji geotermální energie. Hlavními cíli schválené deklarace je posílení mezinárodní spolupráce při dosažení pětinásobného růstu instalovaného výkonu pro výrobu geotermální energie a trojnásobného růstu geotermálního výkonu určeného pro vytápění do roku 2030.

Druhá konference GGA se uskutečnila pod záštitou vlády Salvadoru ve spolupráci s Mezinárodní geotermální asociací (IGA). Hlavním tématem konference byly příležitosti a výzvy spojené s podporou a rozvojem geotermální energie.

„Geotermální energie je životně důležitým zdrojem energie, který stále zůstává z velké části nevyužit pro výrobu elektřiny i vytápění," uvedl na konferenci generální ředitel IRENA Francesco La Camera. "Naplnění plného potenciálu geotermální energie vyžaduje politickou vůli, spolupráci mezi mnoha odvětvími a značné investice. Sansalvadorská deklarace je významným milníkem v urychlení globálního úsilí.“ 

San Salvadorská deklarace, jejíž závěry navazují na Florentskou deklaraci z roku 2017, taktéž zdůrazňuje roli Geotermální aliance jakožto hlavní globální platformy určené pro diskusi, spolupráci a koordinovanou činnost mezi zúčastněnými stranami v oblasti geotermální energie.

Členská základna aliance se v průběhu let rozrostla na 49 zemí a 54 partnerských institucí, včetně multilaterálních organizací, rozvojových partnerů, mezinárodních a regionálních organizací, globálních finančních institucí, akademických obcí, výzkumných institucí a průmyslových asociací.

Rozvoj geotermální energie globálně zaostává

V roce 2021 došlo v globálním měřítku k mimořádném růstu instalovaného výkonu geotermální energie o 1,6 GW. Celkový podíl geotermální energie na globálním energetickém mixu ovšem zůstává velmi nízký. Geotermální energii pro výrobu elektřiny nebo tepla využívá pouze 28 zemí na světě.  Pro výrobu elektřiny je přitom využívána jen ve 26 státech.

Dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) bylo v roce 2020 vyrobeno geotermálními elektrárnami celkem 84 TWh. To je zanedbatelný příspěvek k celkové světové výrobě elektřiny, která od roku 2016 každoročně přesahuje 25 tisíc TWh.

 

Státy vyrábějící elektřinu prostřednictvím geotermální energie                                          Zdroj: BP Statistical Review

Zásadní bariérou většího rozvoje je fakt, že geotermální energie může být využívána jen ve vybraných oblastech se specifickými geologickými podmínkami. Investice jsou navíc zatíženy vysokými náklady a mírou rizika, jelikož nikdy nelze potvrdit návratnost investice před provedením zkušebních vrtů.

Dle IEA může být v optimistickém scénáři globálně produkováno v roce 2030 až 330 TWh geotermální elektřiny ročně. K takto strmému nárůstu instalovaného výkonu  a produkce mimo jiné brání dle IEA nedostatečná rozvinutost národních politik a regulací, které by snížily rizikovost investice do geotermálních zdrojů.

Ke změně dosavadního vývoje může napomoci postupný pokles nákladů na geotermální projekty a plnění národních a mezinárodních cílů pro snižování emisí.  Hlavními výhodami tohoto zdroje jsou nezávislost na aktuálních meteorologických podmínkách a velmi vysoký kapacitní faktor umožňující stabilní a ekonomicky návratnou výrobu elektřiny a tepla.

Z těchto důvodů jsou geotermální elektrárny schopny dodávat elektřinu při základním zatížení a v některých případech poskytovat doplňkové služby pro krátkodobou i dlouhodobou flexibilitu. To z nich činí jednu z možných náhrad za uhelné nebo plynové zdroje ve výrobě elektřiny a tepla.

Geotermální energie pokrývá významný podíl poptávky po elektřině v zemích jako jsou Filipíny, Salvador, Nový Zéland, Keňa a Island. V kontinentální Evropě existuje významný potenciál pro další rozvoj například v Maďarsku nebo Itálii.  Mimo Evropu byl potenciál pro další rozvoj geotermální energie identifikován například ve státech nacházejících se v regionu východní Afriky.

Největším instalovaným výkonem geotermálních elektráren disponují v současné době Spojené státy americké. Ty vyrobily za rok 2021 více jak 16 TWh elektrické energie, tedy zhruba 19 % z celkové globální výroby geotermálních elektráren.

Většímu rozvoji v ČR mají napomoci výsledky nové studie

V České republice je geotermální energie spojována zejména s teplárenstvím. Vyšší potenciál pro využití geotermální energie existuje v oblasti Krušnohoří, západních Čechách nebo na Jesenicku. V minulosti se o výstavbě uvažovalo například v Litoměřicích nebo Liberci, kde byly provedeny zkušební vrty.

Významnějšímu rozvoji geotermální energie brání v českých podmínkách, podobně jako ve světě, technická a investiční náročnost projektů. Projekty navíc bývají zatíženy kvůli nedostatku dat o lokálním prostředí velkou mírou rizika. Překážku představují i legislativní nedostatky.

Zpřesnění dat a větší rozvoj geotermální energie má přinést projekt analyzující potenciál geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR, jehož výsledky by měly být známy v roce 2022. Hlavním cílem výzkumného projektu je analyzovat potenciál geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 až 5000 metrů a následně zpřesnit, případně nově vymezit perspektivní oblasti z hlediska využití geotermální energie k přímé produkci tepla a elektřiny.

Součástí zadání projektu je mimo jiné i vytvoření map střetů zájmů geotermálního potenciálu. Tímto krokem budou identifikovány možné územní konflikty brzdící další rozvoj. Výsledky studie mají následně pomoci při hledání efektivního způsobu podpory geotermálních zdrojů a rozvoji decentralizované výroby tepla a elektřiny v České republice.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516