Macron: Francie podíl výroby elektřiny z jádra sníží na 50 % až v roce 2035