Před 60 lety spustili v Řeži výzkumný reaktor, který zemi otevřel cestu k využití jádra