Z reaktoru v Norsku unikla radioaktivita, nebezpečí prý nehrozí