Vladimír Wagner: Významnější nahrazení fosilních zdrojů nelze realizovat bez nových jaderných bloků