Domů
Rozhovory
Anketa: Jaký je optimální zdrojový mix ČR a patří do něj jádro? (2/4)
JE Dukovany. Zdroj: ČEZ
Zdroj: ČEZ

Anketa: Jaký je optimální zdrojový mix ČR a patří do něj jádro? (2/4)

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Ve spolupráci se studenty oboru Bezpečnostních a strategických studií Masarykovy univerzity jsme vyzpovídali 4 osobnosti z různých sfér české energetické scény. V tomto cyklu názorů na budoucnost české energetiky přinášíme jejich pohled na optimální energetickou bilanci ČR v následujících letech i jejich názor na výstavbu nových jaderných zdrojů.

Druhým respondentem, jehož názor publikujeme, je Jan Veselý.

O jakou energetickou bilanci si myslíte, že bychom jako stát měli v dlouhodobém horizontu usilovat? Uvažujme osu Negativní (dovážíme elektřinu ze zahraničí) - Vyrovnanou (produkujeme přesně tolik co vyrobíme) - Pozitivní (vyvážíme elektřinu do zahraničí). Proč?

V prvé řadě se musí definovat, kdo je „my“. Díky kontextu budu předpokládat, že pod tím „my“ se uvažuje ČR. Dále je s tou otázkou problém, že se tam míchá energie a elektřina. Takže o elektřině. Česká bilance je, dle mého, irelevantní a její plánování nemá smysl. Důvod je ten, že si myslím, že ona bilance by měla vznikat co nejvíce přirozeně. Pokud má být cílem co nejlepší cena a dostupnost služby pro zákazníky, je nejvhodnější toho docílit pomocí tržních mechanismů, kde se stimuluje v maximální míře konkurence a přístup na trh. Jestliže bude nejvýhodnější větrá elektřina ze/od Severního moře, nebo FVE z jihu Evropy, FVE na střechách budov v míst spotřeby, SMR, nebo cokoliv jiného, to ať rozhodují ti, kterým na tom bude stát živobytí a dávají do toho svoje peníze.

V dlouhodobé perspektivě očekávám, že od jara do podzimu bude mít ČR vyrovnanou bilanci a v zimních měsících bude importovat velké množství elektřiny. Byl bych velmi překvapen, kdyby tomu bylo jinak. Ale to jsou jen moje odhady.

V souvislosti s předcházející otázkou: jaké kroky si myslíte, že bychom měli podniknout v dosahování Vámi zmíněného cíle? Pokud odpověď zahrnuje výstavbu nových zdrojů energie, jaké by to měly být a kdy?

V prvé řadě co nejvíce posílit propojení přenosových soustav s okolními zeměmi. Zjednodušit a standardizovat povolovací a správní procesy, zajištění záruk za úvěry, transparentní a předvídatelné právní prostředí a výkon spravedlnosti a přestat si hrát na centrální plánování. Co se naopak centrálně plánovat má, je odpověď na mimořádné situace. Stát by měl vlastnit nebo mít smluvně podchycenou dostatečnou výrobní kapacitu v místech spotřeby, tj. v blízkosti sídelních center nebo nejlépe přímo v nich je třeba mít záložní zdroje. První, co vždycky selže je síť. A připomínám, že okolí Třebíče a Týna nad Vltavou nejsou sídelní centra ČR.

Pokud by mělo dojít k výstavbě nových jaderných bloků (nehledě na Váš postoj ke správnosti výstavby), je dle Vašeho názoru umožnění účasti dodavatelů z Ruska a Číny v soutěži spojeno s bezpečnostními riziky vůči zájmům státu? Proč? Pokud ano, tak jakými?

Rizika jsou jasná, obě země jsou geopolitičtí soupeři EU, obě země mají dlouhodobě problém se lhaním si do kapsy a kvalitou svých produktů. Je riziko, že vedení oněch zemí bude výstavbu používat jako politickou páku na českou vládu. Rusové to vůči Turecku už před pár lety udělali.

Pokud by mělo dojít k výstavbě nových jaderných bloků (nehledě na Váš postoj ke správnosti výstavby), považujete projekt v současné podobě za ekonomicky rizikový? Pokud ano, na řízení, kterých rizik by se měl zadavatel soustředit a jak by s nimi měl pracovat?

Ekonomicky to považuji za nesmyslné, bylo by opravdu velkým překvapením, kdyby dostavba jaderných bloků v ČR neskončila drahým průšvihem. Dodavatel je pro mě irelevantní. Co je pro mě důležité je, aby ČR nevypisovala ČEZu „bianco šek“ na výstavbu. To je morální hazard a cesta do maléru. Když se má stavět je v pořádku dávat nějaké garance na úvěr a uzavřít PPA (Power Purchase Agreements, tedy smluv o nákupu elektřiny) nebo CfD (kontrakt pro vyrovnání rozdílů vytvářející kontrakt mezi dvěma stranami o pohybu ceny) na dodanou elektřinu, žádné vzdušné zámky.

Jakého technologického pokroku by bylo zapotřebí, aby se změnil Váš postoj k některé z předcházejících otázek (lze uvažovat výrobní stranu formou modulárních reaktorů či skladování energie, stejně jako spotřební formou udržitelné spotřeby stejně jako cokoliv jiného)?

Prokazatelné budovaní jaderných reaktorů tak, že budou postaveny v pořádku, v termínu a v rozpočtu, cena 3-4 USD/W nebo nižší. Bez tohohle nemá jaderná energetika budoucnost.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(64)
Emil
18. květen 2021, 15:43

Jen dotaz: z jaké že sféry české energetické scény je tato "osobnost"?

Vinkler
18. květen 2021, 15:53

Vy potřebujete k poznání pravdy politickou příslušnost?

Pravda nevzniká dohodou, nediskutuje se o ní ani nehlasuje, ale společně se hledá.

Vinkler
18. květen 2021, 15:55

Jinak si můžete p. Veselého vylistovat zde v OE.

Emil
18. květen 2021, 16:06

Ne, já nepotřebuji k poznání pravdy žádnou politickou příslušnost. V úvodu se píše, že "vyzpovídali 4 osobnosti z různých sfér české energetické scény", tak by mě zajímalo, do jaké sféry patří tato "osobnost". Já totiž nemůžu přijít ani na sféru, ani na to, podle jakého kritéria jde o osobnost.

Vinkler
18. květen 2021, 16:26

p. Veselý je slunečník. Zde má mnoho diskusních příspěvků.

blaha.p
18. květen 2021, 16:27

Emile ty v diskuzích každý den všem dokazuješ, že na něco přijít a pochopit je tvůj největší problém : ). Tak se s tímto vůbec netrap. Ale zase je s tebou zábava.

Ivan Novák
18. květen 2021, 16:50

Jsem názoru, že výběr byl prostě na redakci a novinařina je specifická, bez atrakcí a zkratek by čtenáře nezaujala, v lepším i horším. Oceňuji, že J. Veselý necouvl před jmenovitou odpovědností. Ale co by se v ČR podle něj mělo konkrétně dít dál, jsem se moc nedozvěděl. Zálohy pro infrastrukturu v kritickém rozsahu už zpravidla k dispozici jsou, a pokud ne, jistě by být měly, a jejich emise CO2 (zatím) regulované nejsou. Ale mezi tímhle a volným globálním trhem je právě ten prostor, o který jde, včetně možného použití veřejných zdrojů a nástrojů.

Carlos
18. květen 2021, 16:02

Občanské?

Víte, v demokraciích ministra války dělá občan, v diktaturách generál. (Zjednodušeně) V rozvinutých společnostech existuje jakási občanská kontrola všech činností, od různých místních okrašlovacích spolků, sousedských asociací, přes občanská sdružení, politiky, strany... A všichni tito mají jaksi co říct k tomu jakým směrem se bude vývoj státu, společnosti, ubírat.

Jenom u nás zatím toto není standard a o tak závažných věcech jako je budoucí směřování energetiky rozhoduje parta páprdů v nějakých radách a komisích bez vazby na občany a společnost. V zemích kde zavedli Energiewende se tak stalo z důvodu politiky a požadavků části společnosti, tedy legitimně, pak přišli inženýři a začali řešit implementaci. U nás si koncepci oktrojovaně udělali od stolu a protlačili si ji přes vládu. Více méně bez odporu a společenské diskuse. A pak se ohání nějakým průzkumem podpory JE, což ale není podpora daného mixu, ani způsobu jakým se bude vytvářet. Hřeší se na to že hodně lidí ze setrvačnosti stojí proti spolkům a aktivním občanům.

U nás nemáme ještě rozvinutou občanskou společnost, bohužel, která je jednou z nutných podmínek pro úspěšné fungování demokracie z dlouhodobého hlediska.

Omega
18. květen 2021, 22:48

Kam to dovede demokracie jsme viděli teď s COVIDem - zvlášť při porovnání s některými zeměmi v Asii.

Základní problém demokracie je v tom, že rozhodují lidé, kteří mají o daném tématu nulové znalosti. Navíc 50% z nich neumí plánovat na víc než na měsíc dopředu. Dohromady to dává masu lidí, kteří budou pro cokoli pro co se napíšou dobré titulku v Blesku. Zase je výhoda, že se těmto lidem dá dobře lhát a oni na to nepřijdou.

Takže otázka zda nechat energetickou koncepci, která se plánuje na 10-20-30 let dopředu navrhovat voliče, kteří se rozhodují na příští měsíc podle nadpisu v Blesku mi přijde úsměvná. To co je potřeba je naplánovat možnosti (které lze realizovat), vysvětlit je lidem a teprve potom je nechat rozhodovat mezi těmito možnostmi. U Energiewerde to neudělali a tak běžný německý volič platí za elektřinu nejvíc a nepadá jim síť jen proto, že je všichni okolo drží nad vodou.

Carlos
19. květen 2021, 12:42

Totalitní ČLR jako bernou minci neberu. Japonsko a Čínská Republika jsou ostrovy a J. Korea má sice nízký počet případů, ale celkem svižně zavedli testování, roušky jsou tam tak nějak standard a i tak mají podchycenou jenom asi třetinu případů, pokud jim to neřídilo v důchoďákách.

Ještě to tu někde mám uložené, asi 14 dní po tom co to tam zavedli jsem napsal článek, nevydali jej, že by se to mohlo zavést i tady, týden po tom o tom začal mluvit ministra a měsíc trvalo zavedení toho drive-thru testování. Před tím to přepískly, pak to neodhadli... to nemá s demokracií nic společného, to je jenom o efektivitě fungování a o tom dělat věci konzistentně. Následně tedy ještě zvládla vláda všechny pozurážet a nadělat škod jak malá válka.

15-25 let je jedna (půl)generace, doba za kterou se rapidně změní technologie a myšlení ve společnosti. Koncepce se nedá dělat tak že se na 30 roků zabetonuje a ještě bude elektrárny stavět stát po tom co mu to nalajnuje parta lidí, s dovolením, za zenitem. Koncepce se musí vyvíjet se společností, podle technologií a toho co společnost chce. Ano, veřejné mínění nemůže určit přesná procenta, ale to nemá ani ta komise. Ta komise má z trendů určovat nějaká řešení, jak nastavit podpory aby to mělo smysl, kde bude třeba modernizovat a kde posilovat síť atd.

Takže jestliže začíná třeba růst zájem o OZE, navíc nás tlačí čas a JE jaksi není, tak má být vytvořen scénář který akceptuje jak požadavky EU na emise, tak ochotu subjektů investovat. Pokud víme že prostě není problém najít investory do FVE, VtE, BPS, že se to v zahraničí děje, tak je třeba zjistit jak to nejvýhodněji udělat i zde. Ne říct něco ve smyslu, "Co dělají nedokvašení Němci a šlahlí Prusové nás nezajímá, tady budou prostě JE!", protože pokud je něco trend v okolí a i ve světě, tak je otázka proč to není trendem zde. Nebavíme se o nějakém tiktoku, nebo něčem takovém, ale o ekonomice a technologiích a tam je divné aby na malém území byly takové rozdíly. Pokud VtE rostou u hranic Moravy, je zvláštní že na Moravě ne, byť je to skoro ten samý region. A přitom ten rozdíl nedělá NIMBY.

Samozřejmě není třeba JE zakázat protože je zakázali Rakušáci, ale je třeba aby se zase našly podmínky za jakých se mohou vyplatit, ty se zhodnotily a nechalo se to volně k investicím. Ne aby výsledkem byly pokusy o státní JE a veselé pálení uhlí ve Chvaleticích a na Mělníce.

Ta komise prostě musí hledat řešení problému podle zadání od společnosti, ne společnosti vnucovat vlastní představy o světě.

Jan Veselý
18. květen 2021, 16:31

Hele Emile, jsem osobnost, protože si to Tomáš Molek myslí. QED

Teď se se uklidněte a začněte diskutovat k meritu věci. Tyhle ad hominem útoky jsou v rozporu s Pravidly diskuze.

Emil
18. květen 2021, 16:35

Jaké ad hominem útoky v jakém rozporu s Pravidly diskuse? V článku je napsáno, že jste osobnost z energetické sféry, tak se ptám z jaké sféry? To je snad tajné? Proč to nenapíšete?

Milan Vaněček
18. květen 2021, 16:49

Anonymní nýmand Emil se zase rozjel. Chce zabít svým trollováním diskusi pod článkem, který se mu nelíbí.

Jediné řešení: prosím nekrmit.

Jaroslav Studnička
18. květen 2021, 22:43

Pane Vaněčku, ponechte těch urážek.

Je pro mě nepochopitelné, jak minulý technický vědec mohl takto zdegenerovat.

Milan
19. květen 2021, 11:46

Pane Vanecek. Emil mel relevantni dotaz a vy ho za to napadate, protoze se vam nelibi jiny nazory. To se vam zda fer jednani?

Carlos
19. květen 2021, 12:19

No ono to co Emil napsal na hranici nějakého argumentačního klamu být může. On je to nevinný dotaz, ale v kombinaci s českým prostředím kde pořád převládá názor že veřejnost nemá právo nesouhlasit s "odborníky" (dávám do uvozovek protože škola nebo praxe z člověka odborníka udělat nemusí) a má držet hu*u a krok, tak se tu podezření na útok na osobu nabízí.

Viděl jsem to tu v Česku už kolikrát. Je to tu bohužel ještě rozlezlé poměrně dost.

Pan Veselý se energetikou a moderními technologiemi baví minimálně deset let.

blaha.p
18. květen 2021, 16:40

Souhlasím s panem Veselým, že vzhledem ke zeměpisným podmínkám (chybějící moře) a nesmyslnému odporu proti VTE, extrémně drahé JE a uhelné energie bude v ČR díky FVE dostatek energie od března do října, od listopadu do února budeme ČR silně deficitní a budeme závislí na importu. Jestli stát bude nadále brutálně brzdit rozvoj FVE bude ČR importérem po celý rok.

Atom
18. květen 2021, 16:44

Nechápu jak se někdo může chtít stát závislým na dovozu a ještě přes zimu po zkušenostech s Coronavirem, kdy se ukázalo, že když jde do tuhého, tak každý za své.

blaha.p
18. květen 2021, 16:48

Atome, co na tom nechápete, ČR je zcela v pohodě závislá na dovozu skoro ve všem: ropa, zemní plyn, potraviny, uran, počítače a dalších tisících věcech, můžu vás ujistit, že dovozem EE se vůbec nic nestane. Rakousko takto funguje desítky let, a jsou na tom ve všech oblastech lépe než exportní ČR

Atom
18. květen 2021, 17:06

Ona je to pohoda, když vše šlape, když tam máte PC zaznamenal jste nedostatek čipů?

Jinak u většiny těch věcí je možno mít nějakou zásobu, u EE je to těžké.

Martin P
18. květen 2021, 17:44

Pane Bláho, vzhledem k tomu, že při absenci elektrické energie v síti se v některých lokalitách (městských aglomeracích) do 6-8 hodin nekoná ani dodávka pitné vody do domácností , tak bych z "Atoma" nedělal hlupáka. Není naléhavějšího problému než nedostatek pitné vody. A nevím jak vy, ale mě by po 24hodinách už vadilo například nebýt umytý.

Existují i publikace např. ta od Ondřeje Neffa, které hezky ilustrují , jaký dopad na společnost (např. fungování policejních složek- kdy přestávají stíhat řešit násilnou trestnou činnost) při nedostatku energie dlouhodobě.

Atom
18. květen 2021, 16:45

Proč nemáte uvedenou pozici jako první účastník:

Prvním respondentem, jehož názor publikujeme, je Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Jaroslav Studnička
18. květen 2021, 22:46

Souhlasím, pokud zde jsou prezentovány názory pod hlavičkou "osobností z různých sfér energetiky" měli by být tyto osobnosti představeni nejenom jménem a příjmením.

Karlos
18. květen 2021, 16:37

Myslím, že by se asi dal označit za odborníka na energetické právo?

Tož tak...

Emil
18. květen 2021, 16:42

A jaké má vzdělání v oblasti práva?

blaha.p
18. květen 2021, 16:44

Emile přestaň lustrovat, nepracoval jsi v STB, snad jsi si nemyslel, že osloví jako odborníka tebe, to by byl vtip tisíciletí : ))).

Milan Vaněček
18. květen 2021, 16:53

Pan Emil chce pomocí trollingu zabít diskusi. Diskutujte prosím pouze ke článku pana Veselého.

Emil
18. květen 2021, 19:48

Nejde o žádný článek pana Veselého, ale o rozhovor s panem Veselým, a jediné čeho jsem se "dopustil" je, že jsem se slušně zeptal na jednu informaci, která je v úvodu rozhovoru uvedena. Uspokojivé odpovědi na mou otázku jsem se sice nedočkal, místo toho ale přišel shitstorm od různých bláhů nebo vaněčků.

energetik
18. květen 2021, 21:52

Minimálně jistě energetická scéna spotřebitelská a platící. Tedy ve fungujícím trhu ta nejdůležitější - zákazník.

Milan Vaněček
18. květen 2021, 16:05

Rád bych zdůraznil jednu důležitou myšlenku pana Veselého, cituji:

"Stát by měl vlastnit nebo mít smluvně podchycenou dostatečnou výrobní kapacitu v místech spotřeby, tj. v blízkosti sídelních center nebo nejlépe přímo v nich je třeba mít záložní zdroje. První, co vždycky selže je síť."

Jan Veselý
18. květen 2021, 16:35

Zdravím Milane, jsem zvědavý na Vaše odpovědi a na kontrast s panem Wagnerem, tam očekávám slohové cvičení.

blaha.p
18. květen 2021, 16:42

Já myslím, že u pana Wagnera to bude docela jednoduché, budoucnost energetiky je ve 100% energie z JE. Možná pro jistotu 120%.

Atom
18. květen 2021, 16:46

To je zajímavé, ale v OZE Vám 400% plus nevadí.

blaha.p
18. květen 2021, 17:06

kdo mluví o OZE 400%.

Celý svět počítá ve svých energetických mixech s hlavní rolí OZE a to hlavně FVE a VTE, jen ČR jde jediná jinou cestou. Sorry jako, ale představa, že např. odborníci kteří zasedli v uhelné komisi a a ukázali nám svojí odbornost, totálně ujetým odhadem ceny EP na 30 €/t CO2 pro rok 2030, mají pravdu a celý svět se mýlí je zcela úsměvná

T
18. květen 2021, 16:53

Nove jadro si minimalne 20 let u nas ,,neskrttne,, .To je realita dnesnich politiku...

energetik
19. květen 2021, 11:40

Proč by ne? Soukromým komerčním stavbám JE nikdo nebrání.

Jaroslav Studnička
18. květen 2021, 22:50

Pan Blaha opět lže nebo nechápe psaný text...

Dle p. Wagnera je optimální nízkoemisní energetický mix pro ČR kombinace JE a OZE.

blaha.p
19. květen 2021, 11:09

Studničko, atomfil Wagner má představu 80% JE a 20% OZE což je stejný nesmysl, jako předpokládaná cena emisní povolenky v roce 2030 = 30 €/t CO2. Ale pan Wagner, stejně jako Zeman si mohou říkat co chtějí oni se spuštění nového zdroje JE vzhledem k svému věku už nedožijí. O energetickém mixu po roce 2040 by neměl rozhodovat nikdo starší 50 let, protože rozhoduje o něčem, co se ho nebude týkat a za co případně ponese odpovědnost.

Milan
19. květen 2021, 11:52

Pane Blaha. Vy jste asi typicky aktivista OZE prekrucuji fakta. Pan Wagner nikdy nikde neuvedl, ze budoucnost energetiky je ve 100% JE, ale vzdy hovoril o mixu. Muzete uvest clanek, ve kterem to tvrdi? To je asi jako s tim Peroutkou :-)

Richie
19. květen 2021, 17:27

"blaha.p18. květen 2021, 17:06

kdo mluví o OZE 400%."

Pretoze to smeruje k tomu - aktualne ma nemecko v OZE viac ako 200% instaloveneho vykonu oproti potrebe a ako to relane vyzera - tu je ako je to za posledny mesiac:

https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/18.04.2021/19.05.2021/

Ani v najlepsich dnoch to nestaci pokryt celu potrebu a vacsinu casu to kolise medzi 10%~20% .. teda podla toho potrebuju instalovat nie 200% ale aspon 600%.

Albert
18. květen 2021, 17:57

"V dlouhodobé perspektivě očekávám, že od jara do podzimu bude mít ČR vyrovnanou bilanci a v zimních měsících bude importovat velké množství elektřiny. Byl bych velmi překvapen, kdyby tomu bylo jinak. Ale to jsou jen moje odhady."

Takovéto uvažování mě děsí. Při pohledu na plany okolních zemí by mě zajímalo, od koho chce pan Veselý od podzimu do jara dovážet elektřinu? Když všichni vsadí na slunce+vítr? Ve dnech, kdy bude foukat, nebude jednoduché dovést dostatek (špičkové zatížení české soustavy je v zimě 12 GW, minimální 6 GW; a to ještě pan Veselý a jemu podobní křičí po elektrifikace bůhví čeho, to ten problém pouze prohloubí) No a ve dnech, kdy foukat nebude, budeme dělat co?

Milan Vaněček
18. květen 2021, 19:25

Pár drobných poznámek k zimnímu období v ČR:

1) je velký rozdíl když se musí pálit uhlí a plyn po 5 měsíců v roce a když jen po cca 5 týdnů kdy málo fouká (získáte faktor 4:1)

2) je velký rozdíl když provozujeme pouze teplárnu a ne kogeneraci elektřina/teplo (jednak v celokvé účinnosti využití paliva, jednak ve výrobě elektřiny "navíc" (2:1)

3) do roku 2050 po nás EU nevyžaduje aby fosilní paliva=0

4) i potom bude možné ukládat a) uhlík pod zem, resp b) využít ho na umělá paliva z OZE místo ropy, resp c) ukáže se že si můžeme dovolit klidně pálit plyn dál desítky let a nahražovat ho částečně syntetickým plynem z OZE, resp ....

5) potřebujeme i svoji větrnou energii ze strategických důvodů, je zapotřebí dát z výroby VtE podíl na zisku obcím, na jejichž katastru stavba stojí, nebo které provoz ovlivňuje. Měla by skončit placená propagace proti větrným elektrárnám.

6) chce to začít počítat hospodaření s energií jinak než jako "spotřebu primární energie". Ta spotřeba "primární energie" u nás je obrovská, 1800 PJ (viz internet "Celá ČR spotřebovává ročně přibližně 1 800 PJ primárních energetických zdrojů. Největší spotřebu energie, přibližně třetinu veškeré spotřeby, má v České republice průmysl")

víme že 1 TWh= 3,6 PJ

ale z energie primárních energetických fosilních zdrojů většinou využijeme tak 20-50%, kdežto elektřinu můžeme využívat s více než 90% účinností (úspora za užití elektřiny je s faktorem okolo 3:1).

Oproti tomu celková spotřeba elektřiny v ČR je do 75 TWh a prodej tepla (teplárny) dělá pod 150 PJ (viz mpo/cz/energetika/statistika )

Z toho vyplývá obrovské plýtvání primárními zdroji u nás a tedy i poznatek: pro ČR je vůbec nejdůležitější zamezit plýtvání energií (veškerá ropa a plyn se dováží), to je důležitější než vše ostatní.

Jediné lokální zdroje co máme v ČR jsou slunce, vítr, voda, biomasa a uhlí. Vyvážet elektřinu pro "základní zatížení" je nesmysl, není žádná přidaná hodnota, vývoz je výhodný jen z levně koupené/draze prodané elektřiny=z akumulace. Akumulace bude v budoucnu nejvíce zisková.

Omega
18. květen 2021, 23:10

ad 1) mít elektrárnu v provozu 5 týdnů v roce = velmi vysoké náklady + problém s kvalifikací obsluhy

ad 2) kogenerace = vysoká vstupní investice, vysoké provozní náklady, pokud bude narůstat cena EE, může začít mít smysl za 5 let

ad 4) uložení CO2 pod zem nic neřeší, výroba paliva z přebytků energie není technologicky zvládnutá

ad 5) nápad dobrý, otázka zní kolik by obce měli dostat

ad 6) ano, akumulace je zlatý důl, bohužel opět technologicky neumíme

Takže pořád vidím jako nejlepší kombinaci JE+OZE s tím, že přebytky z OZE buď vyhodit, nebo na drahou H2 výrobu

Milan Vaněček
19. květen 2021, 07:00

Ano, u nás rostoucí OZE, jádro pozvolna klesající na 20% výroby elektřiny, plyn (místo rostoucí spotřeby díky úsporám a vylepšeným technologiím stagnace dovozu), uhlí neutlumováno rychleji než v Německu. Maximální využití technologií 21. století když už dokáží vyrábět elektřinu pod 50Eur/MWh.

Zkrátka rozum, nejmodernější technický pokrok, bez hysterie.

Milan
19. květen 2021, 12:01

Ale na hysterii je zalozene cele CO2 nabozenstvi! A rozum? Ja jej u vsech tech ruznych aktivistu, vcetne OZE, postradam.

Standa
18. květen 2021, 19:10

Já začínám pomalu pevně věřit v to, že naše vlády, které neustále okolo výstavby nových zdrojů "politikaří", ale nic nekonají, to dotáhnou tak daleko, že za deset let se bude v určité hodiny řízeně vypínat proud.

Ale třeba to bude "in", kdo bude mít déle za den vypnutý proud, bude víc "eko" a bude se moci chlubit nižší uhlíkovou stopou...

T
18. květen 2021, 20:49

A opet se vlada nehla z mista a po prazdninach uz to nedozene.A dalsi vlada? Tot otazka,nez se rozkouka a i kdyby,tak za co?Vsechno prosustrovali...Nezbyva,nez spolehat na sebe.Soudruzi meli hodinove vysece ee a kdo precerpal,tvrde platil! A mohou se dohadovat o konci uhli!

Pavel Veselý
18. květen 2021, 20:20

Po přečtení názoru řady OZE odborníků jsem došel k názoru:

"přechod od doby kamenné do současnosti trval zhruba 20 000 let, návrat do doby kamenné což nám bez uzardění servírují je 3-5 dní v zimě bez proudu". Pamatuji se regulační stupeň 18, když tehdy na silvestra energetika zamrzla, EDU se stavěla a na celou republiku byla pouze JE Bohunice, která jediná jela naplno. Ve všech fabrikách nemocnicích, na dráze se jelo na dieselagregáty tam, kde to bylo potřeba, nebo to nešlo odstavit. Trvalo to pár dní a byly to dny kruté.

Milan Vaněček
18. květen 2021, 20:51

Pamatuji v Československu mnohé "uhelné prázdniny", kdy vagony s uhlím zamrzaly a byl nedostatek tepla a elektřiny.

Pamatuji i vypnutí všech 54 japonských reaktorů najednou.

Pamatuji si že za povodně v Praze 2002 jsme byli týden bez elektřiny.

Možný návrat do doby kamenné ale nevidím z důvodu energetického přechodu, ale jen možný z jaderné války.

Emil
18. květen 2021, 21:30

Až na to, že k žádnému "vypnutí všech 54 japonských reaktorů najednou" nedošlo.

en. wikipedia. org/wiki/Nuclear_power_in_Japan

Ivan Novák
18. květen 2021, 22:01

Pane Vaněčku, neschovávejte, prosím, rozdíl mezi mimořádnou událostí a plánovaným stavem. Plánovat pro každou zimu nouzové omezování odběru jest hovadina.

Milan Vaněček
18. květen 2021, 23:21

Pane Novák, plánovaný stav Německa, které určuje množství a ceny elektřiny (silové) v našem regionu je nadbytek elektřiny v zimním období z větrných elektráren. Tedy bude i nadbytek v ČR.

Kdyby foukalo pořád stejně, nemuseli by Němci postavit tolik VtE. Jelikož občas fouká málo MUSÍ jich mít nadbytek. A to plánují a musí to mít.

To je objektivní realita.

Tak nemějte starost že německé průmyslové podniky u nás i ČR nebude mít v zimě dost elektřiny (levné, z nadbytku a čisté a nejaderné-kvůli Fukušimě se Němci rozhodli urychleně jádro opustit).

Ano to Němci plánují, není to hovadina, plánují to všechny nejvyspělejší (ekonomicky) státy světa.

Ivan Novák
19. květen 2021, 10:47

Pane Vaněčku,

každý plánuje, nejen Němci, k tomu se neohrazuji a dobře to víte. Ale Němci plánují, že i přes masivní rozvoj OZE budou v době svého nedostatku využívat dovoz, a to udržitelné není, protože jejich nynější politika, protlačená do celé EU, způsobí stejný nedostatek ve stejnou chvíli i v jejich okolí.

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/News/German/Fischer/2021/PM_NEP_2035_Version_2021_4_%C3%9CNB-englisch_final.pdf

(Důležitý je link uvnitř dole, ale ten podkladový balík, v němž se o dovozu píše, je jen německy).

blaha.p
19. květen 2021, 11:20

Jen Vás pane Vaněčku doplním, nejen, že Německo staví nadbytek VTE, ale do energetické stability už letos promlouvá zprovozněný podmořský kabel mezi německými větrníky a norskými přehradami. Ročně tento kabel přepraví cca 10 TWh EE (samozřejmě podobných propojení bude v Evropě přibývat). Navíc po roce 2025 už začne nabíhat ve velkém ukládaní přebytkové EE do H2 a v období nedostatku výkonu VTE nebo FVE bude H2 opětovně přeměněn na EE. Tento plán mají všechny státy světa od Číny, Austrálii, Evropy, USA a SAE. Hrozně mě baví místní "energetičtí fosilní odborníci z 90. let", kteří si myslí, že jsou chytřejší jak celá Asie, Evropa, USA, to je fakt prča.

Jiří Kelnar
19. květen 2021, 10:06

Je to prostě tak, musíme udržet v provozu současné jaderné bloky, ale šance, že se podaří postavit nové Dukovany je fakticky minimální. A navíc se neplánuje postavit nic víc aktuálně. Přitom do 10 let uhlí prostě skončí, ať chceme nebo ne. A čistý přechod uhlí => plyn v poměru 1:1 je koncepce tak z osmdesátek. Takže máme 9 let na to, budovat ve velkém OZE a konečně zlegalizovat akumulaci. Když se podaří dotáhnou SMR, tak se angažovat v SMR a být tam mezi prvními.

Ivan Novák
19. květen 2021, 10:55

Pane Kelnare, mohl byste svou představu o legalizaci akumulace procesně konkretizovat a hlavně vyčíslit (aspoň ve fyzikálních jednotkách)?

SMR jsou staré Dukovany, jen hezčí na papíře ale pro realizaci obtížnější (např. nynější koncept RR), anebo vzdušné zámky, nic mezi tím.

petr
19. květen 2021, 12:26

Dobrý den, s tím koncem uhlí vám dávám za pravdu.

Bude to reálně asi za 17 let, ale to je nepodstatné.

Nahradit téměř 30 TWh z uhlí zemním plynem (v PPE) znamená dovézt navíc asi 6 - 7,5 mld m3 zemního plynu, tedy téměř dvojnásobek současnosti a to asi není úplně stav ideál.

Potenciál pro FTVE je zde cca 4 000 MW výkonu, tedy po odpočtu současných více jak 2 000 MW jsme na cca dvojnásobku ( bez akumulace do baterek a s využitím stávajících PVE). Tedy máme zde k dobru cca 2 TWh z 30 TWh a to je hodně málo.

Takže buď plyn a nebo další jádro, pravdou bude mix tedy cca celkem 6000 MW JE a cca 3000 MW v plynu + 2 000 MW v novém OZE... a pak občas dovoz bude-li od koho a to je vážná otázka, když všichni chtějí dovážet...

ludvik
20. květen 2021, 03:38

V podstatě nejideálnější řešení je u nás postavit dostatek JE pro nás s rezervou pro prodej okolním zemím ... Vždy je lepší vyvážet, než dovážet.

Vůbec bych se nebál procent, co měla Francie. Tedy cca 75 % z JE, zbytek už se dá snést z větru, slunce (a bohužel baterií a jim podobných technologií) a budiž, plynu (či uhlí).

R2
20. květen 2021, 19:30

Bohuzel se musim priznat, ze pana Veseleho vubec neznam. Wikipedie rika, ze je to basketbalista, ale nejak mam pocit, ze jde spise jen o shodu jmen.

V ostatnich castech tohoto serialu jsou respondenti alespon strucne predstaveni, tentokrat tomu tak bohuzel neni. Dle meho nazoru je to skoda, protoze bych rad vedel, zda je zpovidany vetrnik, slunecnik nebo treba uhlobaron. Nejaka hruba predstava o tom, jake ma respondent v energetice zajmy, by mi dala urcite voditko, s jak velkou rezervou mam brat jeho jaderny optimismus nebo v tomto pripade spise pesimismus.

Emil
20. květen 2021, 20:17

On sám se označuje jako "ekoterorista", což má z následující sebeprezentace k energetice asi tak nejblíž:

janvesely. blog. idnes. cz

(odkaz se z toho stane po odstranění mezer za tečkami)

Jan Veselý
25. květen 2021, 10:53

Jo, dělám si legraci z oslovení, která už vůči mě byla použita.

Baton David
20. květen 2021, 22:29

vraťme zaslepené aktivisty na základní školy, ohmův zákon byl zřejmě velké sousto, tady to vázne i na střídání dne noci a ročních období

Carlos
20. květen 2021, 23:06

Tak s Vámi nemá cenu diskutovat, značím si...

Baton David
21. květen 2021, 10:24

naopak oponente, diskuse může být přínosem

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se