Domů
Technologie
Evropa rozšiřuje recyklaci lithium-iontových baterií
Větrná elektrárna s bateriovým úložištěm. Zdroj: Vattenfall
Zdroj: Vattenfall

Evropa rozšiřuje recyklaci lithium-iontových baterií

Vzhledem k navyšující se výrobě elektromobilů a stacionárních uložišť lze v Evropě očekávat strmě rostoucí poptávku po recyklaci lithium-iontových baterií. V současné době dochází k intenzivnímu budování nových recyklačních kapacit v Evropě. Dle analýzy německé výzkumné instituce Frauhofer budou do roku 2025 zprovozněny recyklační linky pro lithium-iontové baterie o celkové kapacitě 400 000 tun ročně. Taková kapacita by měla být dostačující pro celkové objemy vyřazených baterií.

Dynamika na evropském trhu je určována primárně rozvojem továren na výrobu bateriových článků. Dle plánů Evropské unie by mělo být 90 % potřebných bateriových článků pokryto evropskými výrobci. To představuje nejméně 550 GWh v roce 2030.

Během provozu továren vzniká velké množství odpadů, jejichž následná recyklace umožňuje opětovné využití materiálů ve výrobním procesu. To samé platí pro vyřazené bateriové články.

Vysoký počet recyklačních míst ve fázi plánování, výstavby nebo provozu se momentálně nachází ve střední Evropě. Hlavním důvodem je blízkost výrobců komponent, bateriových článků nebo výrobců automobilů. Ti jsou koncentrování primárně v Německu. V příštích letech ovšem dojde k významnému navýšený kapacit také ve Španělsku a Velká Británii.

Dle zveřejněných plánů má být do konce roku 2023 v Evropské unii zprovozněno celkem 37 recyklačních závodů o celkové kapacitě 160 000 tun ročně. To představuje navýšení celkových kapacit o více než 100 000 tun oproti roku 2020. Nad rámec již rozpracovaných projektů, je plánováno dodatečných 16 zařízení, které se s výjimkou jednoho zařízení nacházejí v západní Evropě a Španělsku.

Dle výsledků analýzy se evropským společnostem úspěšně daří držet tempo se zahraniční konkurencí a jejich podíl dosahuje zhruba 70 % současné recyklační kapacity v Evropě. Mezi přední investory se řadí například největší evropský výrobce baterií švédský Northvolt, jihokorejský SungEel HighTech a americký EcoBat. Dohromady plánují do roku 2030 rozšířit recyklační kapacitu svých závodů o více než 150 000 tun ročně.

Rozebírání baterií a zpětné získávání cenných materiálů

Recyklační linky společnosti rozdělují v závislosti na vstupních a výstupních materiálech recyklačního procesu. Zařízení označované jako „Spokes“ jsou schopny provádět první kroky recyklace baterií. V tomto procesu se baterie vybíjejí, rozebírají a mechanicky zpracovávají na tzv. černou hmotu. Ta zahrnuje katodové a anodové aktivní materiály, které obsahují většinu cenných kovů.

Následná fáze recyklace probíhá v na místech označovaných jako „hubs“. Zde se černá hmota rafinuje pomocí (elektro)chemických hydrometalurgických procesů nebo polymetalurgického přístupu, což umožňuje získat cenné materiály, jako je kobalt, nikl a lithium.

V případě Evropy je prozatím schopna provádět druhou fázi recyklace, a získávat tak zpět vzácné suroviny, jen necelá polovina doposud zprovozněných zařízení.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se