Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně

DomůTeplárenstvíDíky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně

V době, kdy mnozí z nás tráví nezvykle mnoho času doma, si obzvláště uvědomujeme, jak důležité je mít zajištěné dodávky tepla a teplé vody. Obyvatelé Kladna i tamní firmy napojené na centrální zásobování jsou v tomto ohledu v bezpečí. Teplárna Kladno, která provozuje moderní ekologický zdroj na výrobu tepla a elektrické energie, je zásobuje dlouhodobě, stabilně a spolehlivě. Distribuci zajišťuje městská společnost TEPO.

Centrální zásobování teplem (dále jen „CZT“) přináší odběratelům řadu nesporných výhod. V poslední době se ale na trhu objevuje mnoho firem, které se snaží veřejnost přesvědčit o opaku. Tyto subjekty oslovují potenciálních zákazníky z řad společenství vlastníků jednotek (SVJ) a stavebních bytových družstev (SBD). Z jejich prezentace alternativních zdrojů vytápění odběratelé mohou snadno nabýt dojmu, že je pro ně CZT nevýhodné. Jak je to doopravdy?

Mezi hlavní výhody CZT v porovnání s alternativními zdroji, například tepelnými čerpadly jakožto hlavním zdrojem vytápění, patří zejména spolehlivost dodávek a uživatelský komfort, šetrnost k životnímu prostředí, bezpečnost, nulové pořizovací náklady na připojení, ovladatelnost a nenáročnost tepelných zařízení.

  • Spolehlivost – tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva; potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.
  • Šetrnost k životnímu prostředí – většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie. Teplárny musí splňovat přísné evropské emisní normy.
  • Bezpečnost – ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.
  • Uživatelský komfort – odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.
  • Ovladatelnost – tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.
  • Nenáročnost – potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.

Zdroj: www.naseteplo.cz

V případě kladenských odběratelů je třeba zmínit, že místní teplárna disponuje moderní technologií, která zajišťuje dodávky tepla bez nutnosti letních technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatelů jiných měst. Kladenský zdroj patří také k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Při výrobě tepla se používá také biomasa ve formě dřevní štěpky
Při výrobě tepla se používá také biomasa ve formě dřevní štěpky

Co se týče ceny, nabídky výše uvedených firem, většinou neobsahují všechny náklady nutné na změnu zdroje vytápění a jeho provoz. Pokud stávající odběratel uvažuje o alternativě k CZT, musí počítat nejen s náklady na spotřebovanou elektřinu či plyn (u plynových zdrojů), ale nesmí zapomenout na investiční náklady spojené s pořízením zdroje. Dále musí vzít v potaz náklady na takzvaný inženýring (příprava projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie), náklady na stavební a technologické úpravy, náklady spojené s případným úvěrem a realizací zařízení, náklady na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií, pojištění a další. V neposlední řadě je také nutné počítat s náklady na personální zajištění provozu zdroje.

Při porovnávání nákladů na teplo, respektive hodnocení výhodnosti CZT versus alternativní zdroj, je nutné porovnávat celkové náklady na vytápění daného objektu, ne pouze výši ceny v Kč/GJ.

Naše rada tedy zní: Pokud za vámi přijde někdo s „úžasnou“ nabídkou na alternativní zdroje vytápění, ať už to budou tepelná čerpadla, či plynové kotelny, nezapomeňte na to, že z centrálního zásobování máte teplo a teplou vodu stále k dispozici, v klidu, bez práce a starostí.

Úvodní fotografie: Kladenská teplárna, zdroj: SEV.EN ENERGY