OKD za první čtyři měsíce roku vytěžilo 945.000 tun uhlí, překročilo plán