Všechny ukončené dobývací prostory v dolech ČSA a Darkov jsou uzavřeny hrázemi