MPO: Na příspěvek podporovaným zdrojům bylo loni vynaloženo 45,7 mld. Kč