Domů
Energetika v zahraničí
Ředitel MAAE zdůrazňuje podporu agentury v boji proti rakovině
gammaknife.com; Wikimedia Commons

Ředitel MAAE zdůrazňuje podporu agentury v boji proti rakovině

Radioaktivní záření je nedílnou součástí dnešní medicíny. Radiofarmaka jsou používána nejen k léčbě, ale také k diagnostice nádorových onemocnění. V době pandemie COVID-19 je zásobování těmito materiály komplikované, informuje ředitel MAAE.

Trvalá podpora rozvojovým zemím je během pandemie COVID-19 klíčová k zajištění adekvátní péče pro rakovinou trpící pacienty, sdělil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi. Informoval tak během panelové diskuse, která se konala 4. února, na který připadá světový den boje proti rakovině. Hlavním tématem rozhovorů byla propast mezi terapií a diagnostikou prováděnou v rozvojových a vyspělých státech.

Většina nových výskytů případů rakoviny je dnes registrována v zemích s nízkými a středními příjmy obyvatelstva. Pandemie COVID-19 navíc ještě zatížila kapacity zdravotnických zařízení a posílení těchto léčebných kapacit se tak stalo klíčové pro celosvětový boj proti rakovině i pandemii COVID-19.

Tato událost je příležitostí pro připomenutí si pokroku v našem úsilí. Nesmíme se v boji proti rakovině zastavit ani na minutu,“ dodal Grossi.

Grossi při hovoru během panelové diskuse
Grossi při hovoru během panelové diskuse Zdroj: MAAE

V projevu z vídeňského ústředí MAAE Grossi poznamenal, že pandemie koronaviru zatěžuje národní lékařské služby, narušuje dodavatelské řetězce a staví řadu jiných překážek pacientům, kteří potřebují neodkladnou péči. Zdůraznil, že nedávný průzkum MAAE zjistil, že na přelomu března a dubna 2020 klesl počet diagnostických vyšetření na polovinu v 72 dotazovaných státech. Do průzkumu se zapojilo 434 lékařských center a průměrně klesl počet vyšetření o 54 %. Počet CT vyšetření klesl o přibližně 36 %.

Pandemie COVID-19 ovlivnila také dodávky klíčových lékařských radiofarmak. Nedostatečnými dodávkami těchto produktů byly nejvíce postiženy státy latinské Ameriky, Asie a Afriky. Mezi tato radiofarmaka se řadí také Mo-99, který bude brzy možné vyrábět i bez nutnosti využití vysoce obohaceného uranu.

Naše dnešní motto je podle Grossiho „společně v boji proti rakovině děložního čípku“, nemoci, která ročně zabije více než 300 000 žen. Přibližně 90 % těchto úmrtí je ve státech s nízkými a středními příjmy.

Je ostudné, že tyto pacientky umírají na nemoci, které jsou ve vyspělých státech běžně léčeny,“ uvedl Grossi.

Agentura podporuje vlády jednotlivých států v používání jaderných technologií k lepší diagnostice a léčbě rakoviny. Také pomáhá zemím při pořizování vybavení, školení lékařů a zajišťování finančních zdrojů od dárců. Pandemie nezastavila agenturu v poskytování podpory do těchto oblastí. Ta nadále spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací při poskytování péče po celém světě.

Důležitost radiační medicíny v moderním lékařství potvrdil i ředitel agenturní divize zabývající se lidským zdravím. Dále informoval o propagaci a rozvoji radiační medicíny v členských státech v průběhu pandemie COVID-19.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii podporovala zdravotníky pracující v oblastech onkologie, jaderné medicíny a radiologie prostřednictvím příruček, webových seminářů i publikací.

I přes pandemii jsme byli schopni podpořit tři členské státy při hodnocení jejich aktivit v rámci boje proti rakovině. 13 členských států uspořádalo setkání s mezinárodními experty při hodnocení pokroku a potřeb zjištěných při předchozích setkáních. Rovněž pokračujeme v práci na získání finančních zdrojů pro boj proti rakovině,“ sdělila Lisa Stevans, ředitelka akčního programu boje proti rakovině.

Agentura plánuje uspořádat vlastní mezinárodní konferenci zaměřující se na pokrok v oblasti radiační onkologie (ICARO-3). Na konferenci budou probírány největší pokroky v radioterapii a budoucí potenciál technologií, lékařské fyziky a inovací v molekulární biologii.

Zdroj úvodního obrázku: gammaknife.com; Wikimedia Commons

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se