Firmy mohou uzavírat se státem dohody o energetické efektivitě. Mají přispět ke snížení spotřeby energie o 23 PJ/rok

DomůÚspory energieFirmy mohou uzavírat se státem dohody o energetické efektivitě. Mají přispět ke snížení spotřeby energie o 23 PJ/rok

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo Strategické prohlášení / Dobrovolnou dohodu v oblasti dosahování energetické efektivity. K uvedené dohodě se mohou dle MPO připojit subjekty napříč podnikatelským sektorem, které chtějí přispět k naplnění cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Podle návrhu Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) by měly dobrovolné dohody přinést do roku 2030 až 23,2 PJ/rok nových úspor energie.

Uvedené dobrovolné dohody, které mohou s MPO jakožto regulujícím subjektem uzavřít společnosti aktivní na trhu s energií, připravilo MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým plynárenským svazem a Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností.

„Pouze společné úsilí státu, subjektů na trhu s energetickými službami a dalších podniků pomůže zvyšovat energetickou účinnost, aniž by to významněji dopadlo na konečné spotřebitele energie. Rád bych tak vyzval nejen energetické distribuční a obchodní společnosti, ale všechny společensky odpovědně smýšlející podnikatele, aby se ke strategickému prohlášení připojily. A ochotu podílet se na udržitelné spotřebě energie a zvyšování energetické účinnosti deklarovaly konkrétní dohodou, kterou s MPO uzavřou,“ řekl vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček

MPO připomnělo, že Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. V absolutních hodnotách to znamená nové roční úspory ve výši 8,4 PJ/rok a celkové nové úspory do roku 2030 ve výši 84 PJ/rok.

Stanovení kumulovaného závazku ČR dle čl. 7 pro období 2021-2030 (v PJ). Zdroj: NKEP

Jedním z hlavních opatření pro dosažení tohoto cíle mají být právě dobrovolné dohody, které mají podle NKEP přinést do roku 2030 nové úspory ve výši 23,2 PJ/rok. Podle NKEP se přitom jedná o teoretický potenciál deklarovaný zástupci dotčených subjektů (distribučních společností a obchodníků s energií v oblasti plynárenství, elektroenergetiky a teplárenství) jako dosažitelný. Předpokladem pro jeho využití je zapojení většiny významných subjektů na trhu do tohoto schématu.

„Dohody je možné uzavírat ihned. Stačí se seznámit s její vzorovou podobou na webu www.mpo.cz a obrátit se na náš resort s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena takřka obratem,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.