Britské společnosti se podílí téměř z 50 % na výstavbě a provozu offshore VtE