DONG Energy uspěl v německé aukci pro offshore elektrárny s požadavkem na nulovou dotaci

DomůObnovitelné zdrojeDONG Energy uspěl v německé aukci pro offshore elektrárny s požadavkem na nulovou dotaci

Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur v prvním z dvou kol aukce na výstavbu offshore větrných elektráren u pobřeží Německa udělil právo na výstavbu tří parků společnosti DONG Energy. Dva ze tří projektů uspěly s bezprecedentním požadavkem v odvětví offshore větrné energetiky na nulovou provozní dotaci, konečné investiční rozhodnutí o jejich realizaci má však padnout až za 4 roky.

Společnost DONG Energy vstoupila do aukce se šesti svými projekty, z nichž byly nakonec úspěšné tři o celkovém výkonu 590 MW. Jedná se o větrné parky OWP West (240 MW), Borkum Riffgrund West 2 (240 MW), Gode Wind 3 (110 MW). Uvedení všech tří větrných parků do provozu je plánováno na rok 2024.

„Jsme potěšeni úspěchem třech našich projektů. Další příležitostí pro rozšíření našeho portfolia realizovatelných projektů bude další kolo německé aukce konané v příštím roce. Dnešní výsledky přispívají k našim ambicím vybudovat dalších zhruba 5 GW do roku 2025,“ prohlásil Samuel Leupold, výkonný viceprezident a CEO Wind Power DONG Energy.

Historický průlom – dva větrné parky bez provozní dotace

Větrné parky OWP West a Borkum Riffgrund West 2 uspěly v aukci s požadavkem na dotaci 0 €/MWh. Tyto parky tedy budou provozovány čistě na tržní bázi a nebudou podporovány žádnou dotací nad rámec tržní ceny silové elektřiny. Třetí z úspěšných projektů větrný park Gode wind 3 pak uspěl s nabídkou 60 €/MWh.

„Absence provozní dotace je průlom v oblasti konkurenceschopnosti offshore větrných elektráren. Ukazuje se tak obrovský celosvětový potenciál tohoto zdroje jako jednoho ze základních kamenů ekonomicky schůdné transformace energetiky,“  doplňuje Samuel Leupold.

K požadavku na nulovou provozní dotaci je ovšem třeba dodat, že tento fakt je umožněn souhrou několika faktorů. Nelze tedy zatím hovořit o tom, že je již nyní standardně možné offshore větrné elektrárny stavět bez provozní dotace.

Co stojí za absencí dotace?

Nejvýznamnějším faktorem je možnost prodloužení termínu realizace až do roku 2024. DONG Energy tak bude moci využít novou nákladově efektivnější generaci větrných turbín.

Výkon turbín, o kterých se uvažuje, že budou využity v dvou zmíněných projektech, se má pohybovat mezi 13 až 15 MW. Navýšení výkonu turbín sníží náklady spojené s výstavbou. Dalším významným faktorem je možnost prodloužení životnosti elektráren na 30 let.

Nezanedbatelnou úlohu při nabídce 0 €/MWh hrálo také to, že v ní nejsou zahrnuty náklady na připojení k síti. Zmíněné projekty také těží z výborných povětrnostních podmínek lokality, ve které se průměrná rychlost větru pohybuje nad 10 m/s.

Závěrečné investiční rozhodnutí o realizaci offshore větrných parků bez provozních dotací bude učiněno v roce 2021.

Zdroj úvodního obrázku: dongenergy.com