BDEW: Mnoho dosluhujících větrných elektráren nemůže být nahrazeno novými. Ohroženy jsou klimatické cíle Německa

DomůObnovitelné zdrojeBDEW: Mnoho dosluhujících větrných elektráren nemůže být nahrazeno novými. Ohroženy jsou klimatické cíle Německa

Regulatorní překážky v Německu stojí v mnoha případech v cestě nahrazení dosluhujících větrných elektráren novými výkonnějšími modely, což ohrožuje dosažení cílů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Ve svém pozičním dokumentu na to již opětovně upozorňuje německý svaz energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW), který nyní přikládá soubor návrhů, jak situaci řešit.

„V budoucnu vypadne mnoho 20 let starých větrných elektráren z EEG podpory. Místo toho, aby pokračovaly v provozu nebo byly dokonce odstaveny, měly by být tyto lokality nadále využívány výkonnějšími systémy,“ říká Kerstin Andreaeová, předsedkyně BDEW, která je toho názoru, že provozovatelé by měli být schopni pokračovat ve výrobě obnovitelné energie pomocí nových větrných elektráren na stejném místě.

Dle německé Agentury pro větrnou energii na pevnině, FA Wind (Fachagentur Windenergie an Land), skončí na konci letošního roku podpora pro elektrárny o instalovaném výkonu zhruba 4 GW, v dalších letech to bude průměrně 2,4 GW ročně.

Instalovaný výkon větrných elektráren, kterým ke konci daného roku vyprší podpora. Zdroj: ÜNB, FA Wind

Největší překážkou při nahrazování dosluhujících elektráren je skutečnost, že se situace ohledně získávání povolení postupem času změnila. Mnoho lokalit tak sice v minulosti splňovalo podmínky pro stavbu větrné elektrárny, ale dnes by povolení k nové výstavbě nedostalo, i kdyby měl nový systém méně nepříznivých vlivů na obyvatele, divokou zvěř nebo krajinu než ten stávající.

„Zatímco na jiných místech špatné větrné podmínky nebo protesty obyvatel brání výstavbě nových elektráren, zde máme lokality, které stejně jako předtím disponují dobrými větrnými podmínkami a jsou obyvateli akceptovány. Plýtváme velkým potenciálem, pokud tato místa přestaneme používat. Abychom dosáhli cílů v oblasti klimatu, musíme veškerou plochu dostupnou pro pevninské větrné elektrárny optimálně využít,“ uvádí Andreaeová.

Repowering jako důležitý faktor pro dosažení klimatických cílů Německa

Repowering větrných elektráren je považován za zásadní opatření k zajištění toho, aby Německo dosáhlo svého cíle 65% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny do roku 2030 a souvisejících cílů snižování emisí.

„Je nepochopitelné, proč může být 20 let starý systém v dané lokalitě nadále provozován, ale nemůže být nahrazen efektivnějším a ekologičtějším. Zde je naléhavě nutné jednat. Je třeba zachovat stávající lokality, usnadnit repowering, a posílit tak investice do rozvoje větrných elektráren na pevnině,“ dodává Andreaeová.

Ministerstvo hospodářství uvedlo, že bude usilovat o to, aby lokality se staršími větrnými elektrárnami mohly být nadále využity, a to odstraněním překážek pro provedení modernizace elektráren a usnadněním dohod o přímém nákupu energie mezi provozovateli elektráren a společnostmi.

Dle průzkumu FA Wind provedeného v roce 2019 by u téměř poloviny instalovaného výkonu elektráren dotazovaných provozovatelů, kterým má v letech 2021 a 2022 skončit nárok na podporu, nemůže být nahrazeno novými elektrárnami.

Podíl v instalovaném výkonu elektráren, u kterých není možný repowering. Dotazována byla pouze část provozovatelů. Zdroj: FA Wind

Zároveň zhruba polovina z provozovatelů nepředpokládá po ukončení nároku na podporu provoz svých větrných elektráren delší než 5 let.

Podíl a počet dotazovaných na základě délky provozu větrných elektráren po ukončení nároku na podporu. Zdroj FA Wind

Úvodní fotografie: Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují