IEA: Instalovaný výkon offshore větrných elektráren v EU by mohl do roku 2040 vzrůst na 180 GW

DomůVětrné elektrárnyIEA: Instalovaný výkon offshore větrných elektráren v EU by mohl do roku 2040 vzrůst na 180 GW

Instalovaný výkon offshore větrných elektráren v Evropě by mohl podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) vzrůst do roku 2040 z necelých 20 GW na konci roku 2018 na téměř 130 GW v roce 2040. Pokud by měla Evropská unie dosáhnout cíle uhlíkové neutrality, instalovaný výkon offshore větrných elektráren by mohl do roku 2040 vzrůst až na 180 GW. 

Mezinárodní energetická agentura vydala v pátek zprávu nazvanou Offshore Wind Outlook 2019, ve které popisuje potenciál a možnosti rozvoje offshore větrných elektráren.

Přestože v současné době mají offshore větrné elektrárny zhruba 0,3% podíl na globální výrobě elektřiny, IEA upozorňuje na obrovský potenciál, který tyto zdroje mají. Podle výpočtů IEA by offshore větrné elektrárny mohly vyrábět ročně až 420 000 TWh elektrické energie, což je 18krát více než součásná roční globální spotřeba elektrické energie.

Srovnání technického potenciálu výroby elektřiny z offshore větrných elektráren a spotřeby elektřiny v roce 2018. Zdroj: IEA

Evropa jako průkopník

IEA upozornila na skutečnost, že průkopníkem ve využití energie větru na moři je Evropská unie, která by měla i nadále stát v čele rozvoje v této oblasti.

„Dnes činí instalovaný výkon offshore větrných elektráren téměř 20 GW. Podle platných energetických politik by měl vzrůst na téměř 130 GW do roku 2040. Pokud by však Evropská unie měla dosáhnout cíle uhlíkové neutrality, instalovaný výkon offshore větrných elektráren by mohl vzrůst až na 180 GW v roce 2040 a tyto elektrárny by se tak staly největším zdrojem elektřiny,“ uvedla IEA v tiskové zprávě k vydání reportu Offshore Wind Outlook 2019.

Instalovaný výkon offshore větrných elektráren v Evropě v letech 1991 a 2018 a výhled pro rok 2030. Zdroj: IEA

Nástup Číny a rozvoj v dalších zemích

Mezinárodní energetická agentura dále upozornila na skutečnost, že Čína zprovoznila v roce 2018 nejvíce nového instalovaného výkonu offshore větrných elektráren (1,6 GW). Právě Čína by společně s Evropskou unií měla hrát hlavní roli v rozvoji využití větrné energie na moři.

„Pro Čínu je tato technologie obzvláště atraktivní, jelikož offshore větrné parky mohou být vybudovány poblíž nejhustěji osídlených oblastí, které se nacházejí na východě a jihu země. Do roku 2025 by Čína mohla mít největší flotilu offshore větrných parků na světě, větší než Spojené království,“ dodala IEA.

Podle predikcí IEA by mohl instalovaný výkon offshore větrných elektráren v Číně vzrůst z 4 GW na konci roku 2018 na 110 GW do roku 2040.

Kromě Číny má offshore větrná energetika velký potenciál také ve Spojených státech amerických, a to zejména u hustě osídleného severovýchodního pobřeží. Velký růst instalovaného výkonu offshore větrných elektráren je očekáván také u Koreje, Indie či Japonska.

Instalovaný výkon offshore větrných elektráren na konci roku 2018 a výhled pro rok 2040. Zdroj: IEA