Belgický import elektřiny v důsledku nízké výroby z jádra loni prudce vzrostl

DomůEnergetika v zahraničíBelgický import elektřiny v důsledku nízké výroby z jádra loni prudce vzrostl

Belgický čistý import elektřiny v loňském roce prudce vzrostl, když dosáhl hodnoty 17,4 TWh a v energetickém mixu tak měl 22% podíl. Hlavní příčinou růstu importu byla nízká výroba jaderných elektráren, která poklesla meziročně o 32 % na 27,3 TWh

Vysoká nedostupnost výkonu belgických jaderných elektráren v roce 2018 způsobila značný nárůst čistého importu elektrické energie, který vzrostl meziročně o 168 % na 17,4 TWh.

„Nicméně rok 2015 stále drží rekord (20,8 TWh). Vysoká úroveň importu elektřiny je způsobena na jedné straně vysokou úrovní nedostupnosti jaderných zdrojů a na straně druhé logikou trhu, která zvýhodňuje import, když je elektřina v sousedních zemích levnější než elektřina vyrobená v Belgii,“ uvedl provozovatel belgické přenosové soustavy Elia.

Belgie si v důsledku nedostupnosti výkonu jaderných elektráren prošla loni krizí v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny. Nejvíce kritická situace panovala v Belgii od poloviny října do poloviny listopadu, kdy byl v provozu pouze jeden ze šesti belgických jaderných bloků. Chybělo tak přibližně 4,9 z necelých 6 GW instalovaného výkonu jaderných elektráren.

Podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren na celkových dodávkách elektřiny tak v říjnu klesl na rekordně nízkých 15 %. Celkově měly v roce 2018 jaderné elektrárny 34% podíl v energetickém mixu, v roce 2017 to přitom bylo 50 %.

Výroba elektřiny v Belgii v roce 2018

Rekordní podíl plynových elektráren v listopadu

Výroba elektřiny v belgických plynových elektrárnách dosáhla za loňský rok téměř identických hodnot  jako v roce 2017 – přibližně 22 TWh.

Podíl plynových elektráren na celkových dodávkách elektřiny nicméně v důsledku nedostupnosti výkonu jaderných elektráren dosáhl v listopadu rekordní hodnoty 43 %.

„Elektrárny spalující zemní plyn slouží často jako pojistka doplňující výpadky ve výrobě jaderných elektráren,“ připomněl provozovatel belgické přenosové soustavy Elia.

Několika rekordů zaznamenaly také OZE

Belgický PPS Elia dále uvedl, že několik rekordů zaznamenaly v roce 2018 také solární a větrné elektrárny. Celková výroba z těchto zdrojů vzrostla meziročně o 18 % na 9,8 TWh.

„Je zajímavé podotknout, že kombinace vysoké výroby solárních elektráren v létě a vyšší výroby větrných elektráren v zimě znamená relativně stabilní podíl těchto dvou zdrojů v jednotlivých měsících roku,“ uvedla Elia.

Historicky největšího podílu na celkových dodávkách elektřiny dosáhly větrné a solární elektrárny 28. července v 15:00, kdy pokrývaly 46 % zatížení belgické elektrizační soustavy.

Solární elektrárny si dále v červenci připsaly nejvyšší historickou výrobu 555 GWh. Onshore větrné elektrárny zaznamenaly nejvyšší historickou měsíční výrobu elktřiny v prosinci, kdy dodaly do sítě 452 GWh.