Belgie je po dekádě čistým vývozcem elektřiny, výroba ovšem závisí z 50 % na dosluhujících jaderných blocích

DomůEnergetika v zahraničíBelgie je po dekádě čistým vývozcem elektřiny, výroba ovšem závisí z 50 % na dosluhujících jaderných blocích

Belgie se v roce 2019 poprvé po téměř deseti letech stala čistým vývozcem elektřiny. Důvodem je podle informací belgického provozovatele přenosové soustavy především vyšší dostupnost výroby elektřiny v jaderných elektrárnách a zvyšující se výroba obnovitelných zdrojů.

Po téměř deseti letech se belgická přenosová soustava může opět pochlubit přebytkovou bilancí. Podle údajů od provozovatele tamní přenosové soustavy přesáhlo množství exportované elektřiny import o 1,8 TWh (cca 2,1 % celkové spotřeby elektřiny).

Takového výsledku dosáhla Belgie naposledy v roce 2010, kdy byl export pouze nepatrný – cca 0,2 % tehdejší spotřeby elektřiny.

K přebytkové bilanci nejvíce pomohla zvýšená výroba v jaderných elektrárnách. Zatímco v roce 2018 vyrobily jaderné reaktory pouze 27,3 TWh a podílely se na výrobě elektrické energie v zemi z necelé třetiny, v roce 2019 tvořily necelou polovinu výroby a dodaly do sítě celkem 41,4 TWh – díky tomu se staly s dostatečným předstihem nejvýznamnějším zdrojem belgické soustavy.

K přebytkové bilanci pomohly i obnovitelné zdroje, které vyrobily meziročně o cca šestinu více elektřiny (11,52 TWh). Podstatný nárůst výroby zaznamenaly především solární (v letních měsících) a větrné elektrárny (v zimních měsících). Rekordním měsícem byl prosinec, kdy z OZE pocházelo 16 % elektřiny spotřebované v Belgii.

Belgie – výroba elektřiny v roce 2019

Belgie plánuje investice do OZE a plynu

Na největší zdroj se ovšem Belgie nebude moci spoléhat dlouhodobě – do roku 2025 mají být veškeré jaderné reaktory v Belgii uzavřeny.

Podle veřejně dostupných údajů bude první reaktor definitivně odstaven v říjnu 2022 a poslední v prosinci 2025.

Belgie – přehled odstavování jaderných elektráren

Nedávno přitom místní provozovatel přenosové soustavy, společnost Elia, varoval, že soustava není na odstavení jaderných elektráren připravena.

Podle odhadů bude nezbytná výstavba dalších elektráren o instalovaném výkonu 3,9 GW, které budou dostupné od roku 2025. Odhady se odvolávají mimo jiné na to, že v regionu bude postupně ubývat výrobních kapacit v uhelných elektrárnách a import elektřiny tak nebude zajištěn.

Belgie se ovšem připravuje na období po éře jaderných elektráren – letos v dubnu místní parlament schválil zákon, který má nastartovat výstavbu obnovitelných zdrojů a elektráren spalujících zemní plyn.

Při současných tržních podmínkách se sázka na zemní plyn Belgii může vyplatit. Díky přebytku LNG a novým přepravním kapacitám jsou ceny zemního plynu na holandském virtuálním obchodním bodě TTF blízko 11 EUR / MWh. Při současných cenách emisních povolenek se marže uhelných a plynových elektráren srovnávají a často jsou u plynu i vyšší.