EIA: Globální poptávka po energii do 20 let vzroste o čtvrtinu

DomůEnergetika v zahraničíEIA: Globální poptávka po energii do 20 let vzroste o čtvrtinu

Podle posledního energetického výhledu americké agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) vzroste globální spotřeba energie do roku 2040 o více než čtvrtinu. Nárůst spotřeby potáhne zejména růst poptávky po energii v Asii, v zemích mimo OECD.

Podle EIA by spotřeba energie měla mezi lety 2015 a 2040 vzrůst o 28 %. Největší měrou by se na rostoucí poptávce měly podílet asijské země, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Asijské nečlenské země, mezi které patří i Čína a Indie, se na nárůstu poptávky mají podílet bezmála dvěma třetinami.

Rostoucí spotřeba energie se projeví nárůstem poptávky po všech energetických zdrojích kromě uhlí, jehož spotřeba by měla být takřka neměnná.

Největšího růstu se mají dočkat obnovitelné zdroje energie, v průměru o 2,3 % ročně. Na druhém místě se poté mají umístit jaderné elektrárny, jejichž výroba má meziročně stoupat o 1,5 %.

Vývoj spotřeby energie z obnovitelných a jaderných zdrojů do roku 2040. Zdroj: EIA

Éra fosilních zdrojů ještě nekončí

Ačkoliv EIA očekává největší nárůst ve využívání nefosilních obnovitelných a jaderných zdrojů, fosilní zdroje mají v období do roku 2040 pokrývat stále zhruba tři čtvrtiny globálních energetických potřeb.

Největšího nárůstu spotřeby ze skupiny fosilních zdrojů se má dočkat zemní plyn, a to o 1,4 % ročně. Naopak podíl kapalných fosilních paliv (nejčastěji založených na ropě) má do roku pomalu klesat, i tak ale zůstanou nejvýznamnějším energetickým zdrojem.

Vývoj spotřeby energie dle jednotlivých energetických zdrojů do roku 2040. Zdroj: EIA

Po silném růstu spotřeby uhlí na počátku tohoto tisíciletí by poptávka měla zůstat bez významných změn. Kromě zemního plynu a obnovitelných zdrojů mají uhlí postupně nahradit i jaderné elektrárny.

Největším světovým spotřebitelem uhlí zůstane i nadále Čína, její spotřeba však podle EIA bude o 0,6 % ročně mírně klesat. Stejným tempem by rovněž měla klesat i poptávka po uhlí v zemích OECD. Tento pokles sice mají vyrovnat další asijské země, podíl uhlí i přesto klesne vzhledem k nárůstu spotřeby energie z jiných zdrojů mezi lety 2015 a 2040 z 27 % na 22 %.

Vývoj globální spotřeby uhlí do roku 2040. Zdroj: EIA

Autor úvodní fotografie: Thilo Hilberer @flickr