Nízká spotřeba elektřiny ve Velké Británii způsobuje problémy v elektrizační soustavě

DomůEnergetika v zahraničíNízká spotřeba elektřiny ve Velké Británii způsobuje problémy v elektrizační soustavě

Britský provozovatel přenosové soustavy National Grid ESO varuje před problémy se sníženou poptávkou po elektřině z důvodu koronaviru. Pokles poptávky po elektřině způsobený současnou situací může činit až 20 %.

National Grid ESO poukazuje, že rekordně nízká spotřeba může ve svém důsledku vést k vypínání zdrojů a to zejména větrných elektráren, aby byla zachována stabilita sítě. Podle odhadů provozovatele sítě by nynější mimořádný stav v zemi mohl způsobit až o 20 % nižší poptávku po elektřině ve srovnání s normálním stavem.

Velká Británie totiž později, ale přece, sáhla k razantnějším opatřením v důsledku nemoci COVID-19 a zavřela školy, kanceláře, továrny a restaurace. Vedoucí dispečerského řízení v National Grid ESO Roisin Quinnová se nechala slyšet, že lidé si často myslí, že nižší spotřeba elektřiny znamená pro provozovatele přenosové soustavy méně práce, protože soustava není tolik zatěžována. Ve skutečnosti ovšem je stejně náročné řešit nárazově vysokou poptávku během špiček jako řídit soustavu v době, kdy výroba převyšuje poptávku. Přebytek výkonu totiž může lokálně vést k rozkolísání frekvence sítě a po zapůsobení ochran až k výpadku sítě.

National Grid ESO očekává, že kvůli udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou bude omezovat a kompenzovat výrobu u zdrojů, které je možné vypnout rychle, což jsou především větrné elektrárny. Stejně tak hodlá platit přečerpávacím elektrárnám, aby všechny jely na plný výkon a vyrovnávaly rozdíl mezi nabídkou a poptávkou.

Stále však hrozí, že pokud bude nouzový stav a letní počasí pokračovat i nadále, může dojít k poklesu spotřeby elektřiny pod obvyklou úroveň základního zatížení, což povede k tomu, že budou muset být nouzově odpojeny i elektrárny, jejichž vypnutí není tak snadné a rychlé – typicky jaderné zdroje.